Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Små och medelstora företag vågar inte tro på tillväxt - högkonjunkturen hjälper bara litet

Från 2017
Armeringsståltillverkaren Celsa Steel Service i Åminnefors i Pojo.
Bild: Yle/Marica Hildén

De små och medelstora företagens förväntningar är överlag positiva men tillväxten kommer att vara långsammare än väntat.

Det visar den barometer som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet publicerade på måndag.

47 procent av de små och medelstora företagen uppskattade att konjunkturerna blir bättre under de kommande tolv månaderna.

Nio procent befarar att konjunkturerna försämras.

I den föregående barometern var antalet företagare som väntade sig bättre konjunkturer tre procentenheter mindre.

De som förväntade sig sämre konjunkturer var lika många som nu.

En besvikelse

Att företagarna har så pass försiktiga förväntningar är en besvikelse, säger man på Företagarna i Finland.

- Det här betyder att tillväxten ingalunda gäller alla företag, säger vd för Företagarna i Finland, Mikael Pentikäinen.

Tillväxten gäller ingalunda alla företag

― Mikael Pentikäinen

En femtedel av de företag som besvarade barometern räknar inte med att växa - och de har blivit fler sedan i våras.

- Nu behövs strukturella förändringar för att stöda tillväxt och sysselsättning - och måttfullhet vad gäller lönekraven, understryker Pentikäinen.

Exporten har visserligen ökat men tillväxten är fortfarande beroende av privat konsumtion och investeringar.

Optimismen störst i östra Nyland

Företagsbarometern visar också på regionala skillnader i hur företagen ser på framtiden.

Hela landets jämförelsetal är 38 som visar graden av positiva framtidsutsikter - ju högre tal, desto mer optimistiskt är företaget om framtiden.

Ser man till de olika regionerna hittar man den högsta andelen positivt inställda företag i Östnyland - där anser 49 procent att utsikterna är goda. Flera företag har visat intresse för att etablera sig där, och speciellt intressant tycks Lovisa vara.

Motsvarande siffra i huvudstadsregionen är 46 procent, i Åbo 45 procent och i Vasa 44 procent.

De områden som ligger under det nationella medeltalet och där företagen ser mindre ljust på framtiden är Jakobstad med 37 procent, Karleby 34 procent, Åboland 32 procent.

I västra Nyland är företagen mer pessimistiska, där räknar 30 procent med positiva utsikter.

Drar sig för att investera

Investeringstakten ser också ut att bli blygsam - inte ens i företag som är kraftigt inriktade på tillväxt har man för avsikt att investera mera; investeringarna stannar på samma nivå som i våras.

De små och medelstora företag tror inte på ett långvarigt ekonomiskt uppsving

― Petri Malinen, Företagarna i Finland

Den slutsats Finlands Företagare drar av detta är att företagen inte tror att den ekonomiska uppgången håller i sig.

Näringsministeriet å sin sida vill framhålla att bland de företag som växer kraftigt tror 87 procent på uppåtgående konjunkturer.

Företagsbarometern publiceras två gånger per år. 4700 företagare besvarade frågor i höstens barometer.