Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Nyckelord – så du hittar vårt innehåll bättre

Från 2017
Uppdaterad 26.09.2017 10:27.

Yle använder nyckelord på sina webbsidor. De används för att det ska vara lättare att hitta intressanta artiklar och program. Nyckelorden, eller taggarna, beskriver en artikel, bild, video eller ett ljud, de berättar kortfattat om hurdant innehåll det är frågan om.

De taggar som finns i Yles webbtjänster är en kombination av det jobb som redaktören och ett dataprogram gör. Grundarbetet görs automatiskt och programmet föreslår ord som passar. Sedan väljer redaktören de ord som bäst beskriver webbinnehållet.

Kärnan i den nyckelordssamling som Yle använder kommer från Finto-tjänsten som Nationalbiblioteket upprätthåller, det finska företaget Leikis tjänst och den öppna Wikidata-tjänsten där publiken skapar innehållet. Registren används i stor utsträckning och de utvecklas ständigt.

Redan nu över 100 000 taggar

Nyckelorden samlar alla artiklar och program på Yle som handlar om ett visst ämnesområde. Då du trycker på orden som finns i slutet av artikeln kan du läsa mer om samma ämne. De används också för att navigera på webbsidorna eller för att rekommendera olika innehåll. Nyckelorden förbättrar också ytterligare möjligheterna att hitta Yles innehåll i söktjänsterna på nätet.

Då du sparar söktermer i en egen lista kan du följa de ämnen du är intresserad av i Yles tjänst Nyhetskollen. Du får ett meddelande genast då en ny artikel publicerats om just det ämnet.

Nyckelordssamlingen, också kallad taggmoln, är tvåspråkig. Orden sparas alltså på både svenska och finska. Redan nu finns över 100 000 nyckelord och nya skapas varje dag.

Samlingen uppdateras hela tiden så att exempelvis också nya samhällsfenomen hittas i den. Vi tar gärna emot respons om nyckelorden per e-posten yleinfo@yle.fi.

På andra språk