Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lyckad rehabilitering av långtidsarbetslösa i Vasa

Från 2017
En man skriver på ett papper.
Bildtext Arkivbild.
Bild: CC0/Startup Stock Photos

Genom ett större samarbete mellan Vasa stads socialarbete och personalservice har staden kunnat sysselsätta långt fler unga arbetslösa och långtidsarbetslösa än tidigare.

Det här har gjorts genom så kallad rehabiliterande arbetsverksamhet.

De senaste åren har Vasa stad åkt på dyra böter för den stora mängd långtidsarbetslösa som bor i staden. För de långtidsarbetslösa och unga arbetslösa som inte sysselsätts måste kommunerna betala en straffavgift.

2014 var antalet verksamhetsdagar för rehabilitering av långtidsarbetslösa i Vasa 8 183, 2016 var de 18 400. I år väntas de överskrida 18 000.

Från rehabilitering till studier och jobb

I dagsläget är det mellan 250 och 260 arbetslösa per år som staden tar hand om genom den här typen av rehabilitering.

- Genom samarbete med Vasa stads personalservice har vi fått fler klientplatser. Klienten går inte direkt till sin arbetsplats utan vi förbereder hen och gör en aktiveringsplan, säger Erkki Penttinen, resultatområdeschef för socialarbete och familjeservice på Vasa stad.

Erkki Penttinen är chef för socialt arbete och familjeservice vid Vasa stad.
Bildtext Erkki Penttinen
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Penttinen berättar också att några av de långtidsarbetslösa pensionerats efter en utredning om personens arbetsförmåga. Det finns också de som börjat studera eller fått jobb tack vare rehabiliteringen.

Äskar om pengar som ska täckas med inkomster

Staden klarar inte av att upprätthålla den här nivån av rehabiliterande arbete utan extra resurser. Man har haft en socialarbetare och socialhandledare tillfälligt anställd för att sköta det och det önskar man fortsätta med.

- Om vi vill ha fler klienter behöver vi också mer arbetskraft, säger Penttinen.

Bassam.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

På social- och hälsovårdsnämndens möte på tisdag behandlas ärendet om tilläggsanslag för den rehabiliterande arbetsverksamheten.

Tilläggsanslagen ska gå till att hålla kvar den tillfälliga socialarbetaren och socialhandledaren.

Anslagen som ska gå till de två anställdas löner ska täckas med inkomster, bland annat med stöd från NTM-centralen som ges för rehabiliterande arbetsverksamhet.

För varje förverkligad dag inom den rehabiliterande arbetsverksamheten betalar Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) 10,09 cent.

Under 2017 uppskattar NTM-centralen att de betalar ut cirka 182 000 euro till Vasa stad för verksamheten i fråga.

Diskussion om artikeln