Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Svagt sug för rökförbud i höghus - första ansökan efter åtta månader i Åbo

Från 2017
Uppdaterad 12.09.2017 07:04.
Rökning.
Bild: Yle/Minna Almark

Sedan årsskiftet har bostadsaktiebolag kunnat ansöka om rökförbud. Någon rusch har det inte varit, Fastighetsförbundet känner till färre än tio bolag i hela landet som blivit rökfria.

Efter mer än åtta månader med den nya lagen är det nu dags för den första ansökan om rökförbud i Åbo. Kring årsskiftet verkade intresset vara betydligt större, men intresset har varit väldigt lamt. Det visade sig att processen är ganska lång och tar lång tid att behandla i bolaget. Dessutom tillkommer en del kostnader som kan ha bidragit till att ansökningarna om rökförbud uteblivit.

På tisdag behandlar stadsplanerings- och miljönämnden i Åbo en ansökan om rökförbud. Det är bolaget Turun Mekano på Östra strandgatan som är först ute. Nämndens ordförande Saara Ilvessalo säger att man efter årsskiftet räknade med fler ansökningar.

– Det kan hända att bolagen inte är de snabbaste organisationerna. De måste ha flera möten och höra dem som bor där. Därför kan det hända att det inte kommit in flera ansökningar och att man velat vänta på det första fallet.

Tre av fyra vill ha rökförbud i huset

Ilvessalo antar att det kommer att bli fler ansökningar efterhand. Nämnden föreslår att ansökan ska godkännas. Styrelsen i Mekano vill inte kommentera sin ansökan i det här skedet. I stadsplanerings- och miljönämndens föredragningslista framgår att nästan trefjärdedelar av dem som bor i bolaget vill ha ett rökförbud.

Kristel Pynnönen, biträdande chefsjurist på Finlands fastighetsförbund, säger att ämnet kan vara känsligt i vissa bolag. Hon säger att hon kan räkna bostadsaktiebolagen som gått in för att ansöka om rökförbud på två händer. Vad hon känner till är de alltså färre än tio stycken i hela landet.

Krånglig process sätter stopp för ansökningar

Förbundet förväntade en rusch då många hade frågor om rökförbudet redan innan lagen trädde i kraft, men det visade sig att processen är ganska lång och inte så enkel. Det tar lång tid att behandla den i ett husbolag och den är ganska formbunden. Dessutom uppkommer en hel del kostnader som kan leda till att man låter bli att ansöka om rökförbud, säger Pynnönen.

Hon säger att lagen är krånglig i sin nuvarande form och hon utgår från att den definitivt kommer att ses över för att förenkla processen. Det riktades kritik mot att myndigheten fattar det slutliga beslutet, inte bostadsbolaget. En annan svårighet som Pynnönen pekar på är hur förbudet ska bevakas. Det kan vara en orsak som kanske lett till att ansökningarna varit få då man insett att övervakningen kan vara problematiskt, säger hon.

– Det handlar också om en process i en riktning mot ett rökfritt Finland. Nu gör man det först möjligt för bostadsaktiebolagen att ansöka om rökförbud och inom några år görs säkert vidare steg. Det här är ett första steg i att i vidare omfattning kunna förbjuda rökning i bostadshus.

Pynnönen förklarar förfarandet. Hon säger att det första steget är att antingen styrelsen eller en lägenhetsägare önskar att ta upp ärendet på bolagsstämman. För beslut krävs att alla som bor i bolaget hörs och det kan utgöra den första utmaningen. På bolagsstämman har lägenhetsägare möjlighet att klandra beslutet och för bostadsbolaget gäller det att vänta i tre månader innan det kan ansöka om rökförbud och under den tiden kan de boende bytas ut. Då myndigheten börjar bereda ärendet hörs även de boende som inte hört av sig tidigare och efter det kan förbudet behandlas av kommunen.

Sedan tidigare har det varit förbjudet att röka i trapphus och i övriga allmänna utrymmen. Den nya lagen möjliggör förbud även mot rökning på balkonger och på gården. Om ett bostadsaktiebolag vill förbjuda rökning inne i lägenheterna så finns ett tilläggskrav i lagen om att man måste påvisa att röken inne inte går att hindra på andra sätt än att förbjuda rökning helt.