Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Aarnioföljetongen fortsätter – här är de centrala personerna

Från 2017
Jari Aarnio Helsingin käräjäoikeudessa 8.3.2016
Bildtext Processen mot tidigare narkotikarotelchefen Jari Aarnio är unik i sitt slag.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Långköraren kring tidigare narkotikarotelchefen Jari Aarnio fortsätter i dag i Helsingfors hovrätt. Behandlingen pågår fram till sommaren och omfattar också en rad andra personer som dömdes i tingsrätten.

Under de första dagarna avhandlar hovrätten bland annat två av de åtal för brott mot tjänsteplikt, som Jari Aarnio dömdes för i tingsrätten. Ett av dem gäller en tidigare prostituerad kallad ”Saara”, som Aarnio sägs ha haft en sexuell relation med. Hon var samtidigt en av polisens informationskällor.

Aarnio har förnekat relationen.

”Saaras” roll är så till vida central att hon varit Aarnios länk till den redan avlidna affärsman, som Aarnio i tingsrätten sade att han fått 450 000 euro av. Pengarna ska, enligt Aarnio, ha betalats för att han tar hand om "Saara”.

Hon själv har sagt att relationen till Aarnio handlat om helt andra saker.

Enligt åklagaren kom de här pengarna från de narkotikaaffärer, som Aarnio dömts för i det så kallade ”haschtunnefallet”, inte från någon avliden affärsman.

”Saara” var den som 2013 tog kontakt med både Inrikesministeriet och journalister på Helsingin Sanomat. Som en följd av det här tillsatte riksåklagarämbetet den specialgrupp, som började utreda hennes berättelser. ”Saara” hörs endast som vittne.

Utöver henne kommer flera andra personers roller att mätas på nytt i hovrätten.

Huvudrollen innehas av Helsingfors tidigare narkotikarotelchef.

Centrala personer och spår

Jari Aarnio, Bölemannen, haschtunnorna

Aarniofallets så kallade haschtunnespår, som börjar behandlas den 3 oktober, gäller i huvudsak införseln av sex tunnor hasch (791 kg) från Nederländerna, samt distributionen av drogerna under 2011–2012.

Jari Aarnio ja Riitta Leppiniemi Helsingin hovioikeudessa 14.3.2016
Bildtext Riitta Leppiniemi har varit Jari Aarnios försvarsadvokat ända från start.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Enligt tingsrätten var Jari Aarnio, då chef för narkotikaroteln vid Helsingforspolisen, den centrala gestalten – även kallad ”Bölemannen” – i knarkhärvan.

I tingsrätten kretsade en betydande del av behandlingen kring det tiotal mobiltelefoner, som använts för att hålla kontakt med smugglarna och kring huruvida man kunde knyta Aarnio till dem.

Aarnio dömdes i december 2016 till tio år i fängelse för haschtunnespåret och 17 andra brott. Det ansågs också vara bevisat att det var han själv som var "Bölemannen”. I straffet beaktades att han redan tidigare dömts till tre års fängelse för bl.a. mutbrott i det så kallade Trevoc-spåret.

Aarnios straff på sammanlagt 13 år är maximinivå.

Den dömda kriminalöverkonstapeln

Kriminalöverkonstapeln, som tidigare har jobbat vid Centralkriminalpolisen, var utöver Aarnio den enda av de andra åtalade poliserna som dömdes i tingsrätten. Straffet var tre år och sex månader ovillkorligt fängelse för bland annat fyra grova tjänstebrott.

Helsingin oikeustalo Salmisaari
Bildtext Helsingfors tingsrätt dömde Aarnio och en annan polis till fängelse. Nu ska hovrätten behandla fallet under en process, som blir utdragen.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Kriminalöverkonstapelns jobb var att göra sökningar i polisens data- och registersystem och hålla kontakt med polisens andra narkotikaenheter. Enligt tingsrätten gjorde han olagliga sökningar och deltog i verksamhet som syftade till att dölja Aarnios roll i det så kallade haschtunnefallet.

Det gjorde han bland annat genom att iscensätta en oskyldig man som ”Bölemannen”, trots att han ska ha varit medveten om att åtgärderna var ogrundade.

Dömdes också för att utan grunder ha ansökt om lov till tvångsmedel för att testa en så kallad anonymisator, vars syfte var att störa den bevisning CKP via teleövervakning skaffat kring haschtunnefallet.

Däremot kände kriminalöverkonstapeln enligt rätten inte till att Aarnio försökte koppla den oskyldiga mannen till haschtunnorna och inte heller kände han till Aarnios narkotikahandel.

Han förnekar alla åtal.

Kriminalkommissarien

Också en annan av Aarnios underlydande åtalades för sex brott mot tjänsteplikt. Han hade bland annat beslutat om husrannsakan och att anhålla den man, som iscensatts som "Bölemannen". En del av åtalen handlade om att han utan grund hade ansökt om teletvångsmedel av tingsrätten.

Polisen på plats.
Bildtext De andra åtalade poliserna friades i tingsrätten, men deras roller behandlas på nytt i hovrätten.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Enligt rätten kände polismannen inte till att tvångsmedlen var ogrundade och hade inte medvetet gett fel uppgifter till CKP, utan han hade gjort sina bedömningar utifrån uppgifter han fått av Aarnio och kriminalöverkonstapeln.

Rätten bedömde att kriminalkommissarien agerat enligt den praxis inom Helsingfors narkotikapolis, som polisledningen hade godkänt. Den handlar bland annat om att bara en polis har kontakt med källan och att man litar på den information som kontaktpersonen ger vidare.

Kriminalkommissarien friades på alla åtalspunkter.

Lasse Aapio.
Bildtext Lasse Aapio misstänks tillsammans med två tidigare polischefer för brott i ett av Aarniohärvans sidospår.
Bild: Yle

Den omtalade interna praxisen har utretts som ett eget spår och ledde i höstas till en annan rättsprocess, där Helsingfors polischef Lasse Aapio och tidigare poliskommendör Jukka Riikonen samt tidigare polisöverdirektören Mikko Paatero också misstänks för brott.

Den friade kriminalöverkonstapeln

En annan av Aarnios underlydande åtalades också för grovt tjänstebrott och brott mot tjänsteplikt. Hade enligt åtalet bland annat varit med om att ansöka om ogrundade teletvångsmedel.

Enligt rätten fanns inga bevis för att han hade känt till apparaterna som skulle testas eller de ogrundade tvångsmedlen.

Friades på alla åtalspunkter.

Keijo Vilhunen

Den organiserade brottsligan United Brotherhoods tidigare ledargestalt anses ha varit Aarnios kumpan i insmugglingen och distributionen av haschleveranserna.

Tingsrätten dömde Vilhunen till tio års fängelse för narkotikabrott, för att ha förfalskat bevismaterial och för att ha hotat vittnen. Ansågs också ha varit med om att iscensätta en oskyldig som ”Bölemannen”.

”Kvinnan från Savolax”

Kvinna från Savolax, vars bror ledde en omfattande organiserad narkotikasmuggling under 1980-talet. Tingsrätten ansåg att hon förmedlat information mellan de holländska narkotikahandlarna och Aarnio, samt att hon under resor i Nederländerna ordnade haschsmuggling och distribution i Finland.

Dömdes till sju års fängelse.

”Kvinnan i Malm”

En kvinna, bosatt i Malm i Helsingfors, som i åratal har rört sig inom haschcirklarna, ansågs ha förmedlat kontakter till Aarnio och hasch från Nederländerna.

Dömdes för grovt narkotikabrott till tre år och åtta månader i fängelse. Under brottsutredningen hade en av Centralkriminalpolisens utredare bland annat gett en skoter och pengar till kvinnan. Utredaren dömdes till böter för tjänstebrott.

Länge innan nästa dom

Förundersökningsmaterialet i Aarniocaset är närmare 1000 sidor stort och det kommer att ta fram till sommaren innan hovrätten är klar med behandlingen. Efter det dröjer det ytterligare innan domen faller.

Delar av uppgifterna baserar sig på finska Yles artikel inför den förberedande rättegången i somras.

Diskussion om artikeln