Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-bossen Juncker ingjuter framtidstro: Möjligheternas fönster är öppet - nu gäller det att bygga ett starkare Europa

Från 2017
Uppdaterad 13.09.2017 13:25.
Jean-Claude Juncker.
Bild: AFP / Lehtikuva

Kommissionsordförande Jean-Claude Juncker bjöd i år på ett ambitiöst linjetal. Han vill se utökat samarbete och hoppas att alla EU-länder i framtiden ska vara medlemmar av både euro - och Schengensamarbetet.

I sitt så kallade ”State of the Union”-tal krävde att han också mer effektivitet inom beslutsfattandet och föreslår att fler EU-beslut ska fattas med kvalificerad majoritet för att EU bli en starkare spelare på den världspolitiska arenan.

”Vi bör fånga medvinden i våra segel”

Juncker inledde sitt drygt en timme långa tal som han höll i EU-parlamentet i Strasbourg med att ingjuta framtidstro i det europeiska projektet.

- Under det senaste året har EU-länderna visat större enighet och EU har lyckats leverera. Europas ekonomi växer igen medan arbetslösheten är den lägsta på nio år. Europas ekonomi återhämtar sig.

Kommissionen är öppen för kompromisser när det gäller asylpolitiken

Jean-Claude Juncker

Juncker menar att möjligheternas fönster är öppet och att tiden nu är inne att bygga ett starkare och mer enigt EU. Samtidigt som han säger sig vara väl medveten om det finns flera frågor där åsiktsskillnaderna är stora.

Bland annat inom migrationspolitiken finns den djup klyfta mellan öst och väst.

- Jag vet att några av våra förslag är kontroversiella och impopulära bland en del EU-länder. Men kommissionen är öppen för kompromisser när det gäller asylpolitiken, det här förutsätter att resultatet blir rättvist för alla EU-länder.

Juncker vill skydda den europeiska ekonomin

Som ett svar på den amerikanska alltmer protektionistiska hållningen vill Juncker avsluta EU:s frihandelsförhandlingar med Mexico, Brasilien och Argentina i år.

Dessutom vill han inleda förhandlingar om ett handelsavtal med Australien och Nya Zeeland.

- Europa är öppet för frihandel men det måste finnas ett ömsesidigt intresse, vi får inte vara naiva, slog EU-chefen fast.

Juncker säger att EU måste försvara sina ekonomiska intressen och föreslår att investeringar från ett tredje land ska granskas.

- När ett tredje land investerar i EU i till exempel försvarsfrågor så får det bara ske under öppenhet.

Han föreslår också att Kinas möjligheter att köpa upp europeiska företag ska begränsas.

När USA sänker sina klimatmål måste vi visa vägen

Jean-Claude Juncker

Kommissionschefen flaggar också för en starkare och mer miljömedveten europeisk industri och säger att kommissionen ska presentera en ny industristrategi.

- Jag vill att EU går i täten i kampen mot klimatförändringen. När USA sänker sina klimatmål måste vi visa vägen. Jag ska lägga fram ett förslag om hur de europeiska transporterna kunde belasta miljön mindre.

Juncker: Vi måste få ett slut på de omänskliga förhållandena i flyktinglägren

- Jag vill ge Italien en eloge för landets ihärdighet. Det är Italien som räddat Europas ära på Medelhavet.

- Men jag är mycket bekymrad över det omänskliga förhållande som råder i lägren i Libyen. Vi måste få ett slut på denna katastrofala situation.

Den 62-årige luxemburgaren säger att hans kommission kommer att presentera ett förslag på lagliga vägar för att inte människor ska dö i Medelhavet.

Europa får inte bli en fästning utan istället en kontinent där det råder solidaritet

Jean-Claude Juncker

Men samtidigt säger Juncker att personer som inte har rätt att vistas i Europa ska återsändas.

- Vi måste intensifiera våra ansträngningar på det området och istället värna om de människor som har ett skyddsbehov.

Juncker säger sig vara bekymrad över att det finns medlemsländer med bristande solidaritet och riktar en känga mot ett antal länderna i Östeuropa som vägrar ta emot asylsökande.

- Europa får inte bli en fästning utan istället en kontinent där det råder solidaritet.
.

”Europas framtid måste bygga på en bred samsyn”

Juncker säger att det nu är dags att gå från diskussion till handling och utveckla EU. Men det lyckas bara ifall EU kan vinna tillbaka européernas hjärtan.

- I hela mitt liv har jag kämpat för det europeiska projektet, jag har känt av de dåliga men också de goda tiderna. Mitt framtida Europa bygger på frihet, jämlikhet och rättsstatsprincipen.

- Det ska inte finnas några andra klassens medborgare i Europa, barn i Rumänien och Italien ska ha samma tillgång till vaccination som i andra länder, det är jämlikhet.

Mitt framtida Europa bygger på frihet, jämlikhet och rättsstatsprincipen

Jean-Claude Juncker

Han vill också se större rättvisa på den europeiska arbetsmarknaden och säger att arbetstagare som gör samma arbete på samma plats också ska ha samma lön.

- Kommissionen förelår därför en ny myndighet som ska kontrollera att EU-reglerna på arbetsmarknaden följs.

"Alla måste respektera rättsstatsprincipen"

Juncker vill inte heller att det i Europa ska finnas det han kallar för andra klassens konsumenter.

- De ska inte finnas mindre fisk i slovakiska fiskpinnar än i något annat land.

Juncker kritiserade även indirekt Polen och Ungern med att understryka att rättsstatsprincipen måste följas.

- För att kunna bygga en mer demokratisk union bör alla medlemsländer respektera EU-domstolens utslag och efterleva rättsstatsprincipen.

”I framtiden kommer EU att växa”

I sitt linjetal konstaterar Juncker att antalet EU-länder inte kommer att öka under hans tid som kommissionsordförande men nog i framtiden.

Juncker menar att de som trodde att brexit bara var en början hade fel.

- Vi kommer att vara fler än 27 i framtiden.

Däremot säger han att Turkiet inte kommer att bli medlem under en överskådlig framtid.

Sluta kalla våra europeiska ledare för fascister!

Jean-Claude Juncker

- Turkiet har med stora kliv fjärmats från EU. Min hälsning till Turkiets styre är att släppa journalisterna fria och sluta kalla våra europeiska ledare för fascister!

Däremot föreslår Juncker inte att EU ska avsluta medlemsförhandlingarna med Turkiet, något som EU-parlamentet krävt.

- Vi inom EU håller fortfarande handen utsträckt till det stora turkiska folket.

Juncker vill ha en gemensam eurofinansminister

Juncker föreslår att kommissionens vice ordförande i framtiden kunde leda eurogruppen som består av euroländernas finansministrar.

Det skulle innebära att euroländerna får en permanent ordförande. Det här något som Frankrikes nya president Emmanuel Macron har talat varmt för.

Däremot är Juncker av annan åsikt än Macron och säger att det inte behövs en gemensam budget för euroländerna.

Europa skulle vara lättare att förstå om det bara är en kapten som styr skeppet

Jean-Claude Juncker

I talet föreslår Juncker också att EU-kommissionen och Europeiska rådet kunde ha en gemensam ordförande, istället för två.

Han betonar att det inte är ett ställningstagande mot Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, utan att det handlar om effektivitet.

- Europa skulle vara lättare att förstå om det bara är en kapten som styr skeppet.

”Britterna kommer alltid att ångra brexit”

Juncker avslutade sitt nästan en timme långa tal med att nämna de pågående brittiska utträdesförhandlingarna.

- Den 30 mars 2019 kommer vi att vara 27 EU-länder inte 28. Det blir en sorglig dag.

Det är nu tiden är inne för att fånga medvinden i våra segel

Jean-Claude Juncker

- Men jag hoppas att vi den dagen ska leva i en union där vi kämpar för att leva upp till EU-medborgarnas förväntningar om hur EU ska se ut.

Jean-Claude Juncker inledde på engelska men använde franska och tyska under merparten av talet. Han avslutade sitt näst sista linjetal på samma sätt som han inledde det, med att ingjuta framtidstro.

- Vi måste visa mod… Nu är vädret vackert men mörka moln tornar upp i horisonten. Det är nu tiden är inne för att fånga medvinden i våra segel.

Diskussion om artikeln