Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ishallen i Karis åkte på skattesmäll

Från 2017
Uppdaterad 14.09.2017 20:54.
Publikskrinningen i Raseborgs ishall 6.10 var populär.
Bildtext Ungdomsverksamhet i hallen.
Bild: Yle/Sofia Söderlund

Skattemyndigheterna anser att Raseborgs ishall ska betala 60 000 euro i fastighetsskatt.

Ishallsbolaget hänvisar till att allmännyttiga samfund inte betalar fastighetsskatt.

Raseborgs ishall i Karis har i likhet med andra sportfaciliteter tidigare varit befriad från fastighetsskatt.

- Vi blev mycket förvånade. Ishallen finns till för att man ska kunna åka skridskor i Västnyland och ingen tar ut någon vinst, säger Jan Lindholm, styrelseordförande för Raseborgs ishall.

Rättegång möjlig

Ishallsbolaget överväger att gå till domstol med fallet.

- Absolut jo. Eftersom vi är ett allmännyttigt företag och uppfyller de lagliga krav som förutsätts, säger Lindholm.

Jan Lindholm är styrelseordförande för Raseborgs ishalls Ab.
Bildtext Jan Lindholm är styrelseordförande för Raseborgs ishall ab oy.
Bild: YLE/Bubi Asplund

I Raseborg, liksom i många andra kommuner, finns ett beslut på att allmännyttiga samfund betalar 0 procent i fastighetsskatt.

Tidigare har skattemyndigheterna också fattat ett sådant beslut för ishallens räkning.

Nu har skattemyndigheterna av någon anledning beslutat att ishallen inte räknas som allmännyttigt samfund längre och därför skickat ut en debetsedel på fastighetsskatt.

- Det finns redan ett beslut på att vi är ett allmännyttigt företag och inget i verksamheten har förändrats, säger en förundrad Lindholm.

Angrepp mot frivilligarbete

Han är också starkt kritisk till att myndigheterna på det här sättet straffar frivilligverksamhet och talkoanda.

- Jag ser det här som ett angrepp av skattemyndigheterna mot talkoverksamheten i det här landet. Det vi sysslar med är en del av ungdomsverksamheten och det är viktigt att man kan erbjuda ungdomar idrottssysselsättning utan orimliga kostnader.

Karis ishall
Bildtext Ishallen i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

Dessutom hävdar Lindholm att den summa som skatteförvaltningen använt som grund för beräkningen är felaktig.

Bristfällig beräkningsgrund

Fastighetsskatten har enligt Lindholm beräknats på en summa som var mycket större än vad det kostade att bygga hallen. Om fastighetsskatten varit beräknad på rätt investeringssumma hade den varit omkring 40 000, uppskattar Lindholm.

- 40 000 euro är ju också mycket pengar i förhållande till vår omsättning som är ungefär 275 000 euro.

Ishallsbolaget har lämnat in en begäran om omprövning till skatteförvaltningen. Eftersom processerna tenderar att dra ut på tiden måste fastighetsskatten betalas oberoende om staden i ett senare skede fattar beslut om återbetalning.

Staden beskattar sig själv

Även om staden är mottagare av fastighetsskatten är det skattemyndigheterna som fattar beslut om huruvida ishallen ska klassificeras som allmännyttigt samfund i frågan om fastighetsbeskattningen.

Staden är också själv delägare av ishallen.

Raseborgs stads styrelseordförande Anders Walls (SFP) försäkrar att staden inte har som ambition att ge med ena handen och ta med den andra.

- Ser man på verksamheten så tycker jag det är uppenbart att den är allmännyttig precis som annan motsvarande idrottsverksamhet eller föreningsverksamhet, säger Walls.

Han betonar också att det är en fråga som skattemyndigheterna avgör även om staden kan besluta om återbetalning av summan.

Skatteförvaltningen svarar

På Skatteförvaltningen säger skattesakkunniga Christina Koikkalainen att hon inte kan kommentera enskilda fall men att det inte förekommit några förändringar i hur skattemyndigheterna tolkar frågan om allmännyttiga samfund.

- Varje situation avgörs fall för fall. Om alla krav som står i paragraf 22 i inkomstskattelagen uppfylls och fastigheten är i allmännyttigt bruk räknas det som allmännyttigt samfund, säger Koikkalainen.

En ishall som drivs av ett bolag är i sig inget hinder för klassificeringen allmännyttigt samfund.

14.9.2017 Artikeln rättades klockan 8:35. Skatteverket byttes ut mot den korrekta benämningen Skatteförvaltningen.

Diskussion om artikeln