Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Undersökning visar att S:t Karins skolhus går att renovera

Från 2017
Ännu är skolgången tom
Bildtext Hovirinta skolhus, där S:t Karins svenska skola finns, har renoverats redan många gånger. Ändå lider elever och personal av dålig inomhusluft.
Bild: YLE/Nina Bergman

Både Valkeavuori skola och Hovirinta skola i S:t Karins går att renovera.

Den slutsatsen kan man dra på basen av de omfattande undersökningar som gjorts i de båda fastigheterna under sommaren, konstaterar S:t Karins tekniska chef Jyrki Lappi.

Han vill i det här skedet inte berätta mera om vad som framkommit i undersökningarna.

- Båda fastigheterna har skador, men de går att reparera, säger Lappi.

Mötesdeltagare och man i bakgrunden som förklarar.
Bildtext Föräldramöte i Hovirinta i april 2017. Många föräldrar uttryckte stor oro på grund av hälsoproblem både hos elever och lärare.
Bild: Yle/Monica Forssell

Hela undersökningsmaterialet offentliggörs

S:t Karins stad tillsatte i våras en styrgrupp för stadens skolfastigheter. Gruppen möttes i går för att ta del av undersökningarna.

Resultatet har ännu inte delgetts varken skolornas personal eller föräldrar.

Från stadens sida meddelar man att hela undersökningsmaterialet kommer att offentliggöras, men först efter att föräldrarna informerats.

Ett föräldramöte ska hållas inom några veckor.

Elever jobbar utomhus.
Bildtext För att undvika den dåliga inomhusluften hölls lektioner utomhus i våras.
Bild: Yle/Monica Forssell

Lappi poängterar att det inte är klart att staden går in för en renovering, trots att undersökningarna alltså visar att fastigheterna går att renovera.

Beslut om fastigheterna i oktober?

Kostnadsberäkningar för renoveringar och nybyggen ska nu göras upp och på styrgruppens möte i början av oktober är det meningen att man drar upp riktlinjer beträffande stadens skolfastigheter.

Nästa vecka samlas styrgruppen till ett nytt möte då också miljöinspektören och hälsovårdsrepresentanter tar ställning till undersökningarna.

Senare i höst kommer staden också att ordna ett seminarium för tjänstemän och förtroendevalda om stadens fastigheter. I det seminariet deltar också professor Tuula Putus.

Tuula Putus är professor i yrkeshälsovård och miljömedicin.
Bildtext S:t Karins bjuder in professor Tuula Putus till seminarium.
Bild: Turun yliopiston viestintä/University of Turku Communications

Putus har i flera repriser slagit larm om konsekvenserna av dålig inomhusluft och bland annat varnat för att det innebär allvarliga hälsorisker att vistas i Hovirinta skolhuset i S:t Karins.

S:t Karins svenska skola inledde läsåret i det gamla skolhuset men kommer senare i höst att få flytta in i baracker som redan väntar på skolgården. Barackerna är inflyttningsklara den 29 september.

Diskussion om artikeln