Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pastor Kai Sadinmaa får tillrättavisning av Helsingfors domkapitel

Från 2017
Uppdaterad 13.09.2017 16:13.
Kai Sadinmaa
Bildtext Kai Sadinmaa
Bild: Lehtikuva

Pastor Kai Sadinmaa har fått en allvarlig tillrättavisning av Helsingfors domkapitel för att ha vigt samkönade par.

Däremot fick Sadinmaa ingen varning.

Rösterna i domkapitlet föll 5 mot 2. Två medlemmar anmälde avvikande åsikt, de ville ge Sadinmaa en strängare tillrättavisning.

Sadinmaa är tidigare pastor vid Berghälls församling i Helsingfors.

Domkapitlet hade olika alternativ att välja emellan, såsom att be Sadinmaa att förfara enligt lagen som präst, ge honom en varning eller förbjuda honom att verka som präst på viss tid eller permanent.

Kyrkan: Homosexuella par får inte vigas i kyrkan

Den jämlika äktenskapslagen trädde i kraft i början av mars.

Evangelisk-lutherska kyrkans officiella ståndpunkt är att homosexuella par inte ska få vigas i kyrkan.

Det är domkapitlets uppgift att besluta om möjliga påföljder för präster som trots det viger sådana par.

- I mitt stift vill en majoritet av prästerna viga eller välsigna par av samma kön. Jag har själv verkat för den förändringen men kyrkolagen godkänner inte det för närvarande, säger Helsingforsbiskopen Irja Askola..

- Att Sadinmaa inte följde de gemensamma spelreglerna ledde till beslutet.

Beslutet kan överklagas

Man kan besvära sig till förvaltningsdomstolen över domkapitlets beslut.

Klagan behandlas i så fall av Helsingfors förvaltningsrätt och möjligen ännu i högre instans.

Sadinmaa sade tidigare att om han får en varning överklagar han.

Närmare 30 präster i olika stift har vigt samkönade par eller välsignat äktenskapet.

Nästa vecka behandlar domkapitlet i Lappo ett liknande fall där en pastor har vigt samkönade par.

samkönat par gifter sig

Pastor vigde regnbågspar - i dag beslutar domkapitlet hur det går för Sadinmaa

Kai Sadinmaa vigde flera regnbågspar i början av mars.

Diskussion om artikeln