Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Nanny jobbar på bästa arbetsplatsen - här talar man om kärlek, mod och passion

Från 2017
Nanny Blåfield
Bildtext Nanny Blåfield arbetar som Customer Success Manager på företaget ZEF
Bild: Heidi Finnilä

På Nanny Blåfields jobb är alla glada och kreativa. Organisationen är inte hierarkisk utan chefen känns som en kollega bland alla andra.

Företagets målsättningar och värderingar är tydliga och var tredje månad går man tillsammans med en mentor igenom var man står på jobbet och i livet.

Great Place to Work är en organisation som i 30 års tid gjort medarbetarundersökningar med 10 miljoner anställda i över 50 länder för att kartlägga stämningen på arbetsplatserna.

paneldiskussion på ZEF
Bild: Heidi Finnilä

Företaget ZEF hör till de nio finländska arbetsplatser som i år utnämndes till Great Place to Work. Företaget tillverkar både personalenkäter och kandidattester och nöjer sig inte bara med att vara en bra arbetsplats, utan vill också hjälpa andra arbetsplatser att bli bättre.

Jag gör ett besök på ZEF:s seminarium för bättre arbetsliv i det fina kontoret med havsutsikt över Kägelviken i Esbo.

En karismatisk vd

Verkställande direktören Jaakko Alasaarela har en lyskraft som påverkar alla i hans omgivning. Men han är mån om att poängtera att hans företag är en bra arbetsplats tack vare medarbetarna.

- Vi har alla tillsammans gjort vårt bästa för att det här ska bli en så bra arbetsplats som möjligt.

Man kan inte få den här utnämningen så att cheferna dikterar uppifrån att nu ska vi bli bäst.

- Det här är en gemensam satsning.

Jag frågar om det alltid har varit så att Jaakko Alasaarela har lyckats skapa en god stämning omkring sig. Han skrattar och säger att han gjort alla tänkbara fel man kan göra.

Jaakko Alasaarela
Bildtext Jaakko Alasaarela uppmanar alla att tänka positivt om andra.
Bild: Heidi Finnilä

- Jag tänker att vad som än händer, finns där en viktig lärdom att ta till sig.

Man utvecklas nog hela tiden till det bättre, men det är ett ödmjukt arbete. Man lär sig av jobbiga situationer, säger Alasaarela.

Alasaarela har lärt sig hur viktigt det är att orientera sig så att man söker efter det goda. Han säger att han hos sina anställda alltid har fokus på det goda.

Håll ditt eget humör på plussidan och du har en positiv spiral

Men det kräver lite ansträngningar. När man vaknar på morgonen ska man fokusera på det goda när hjärnan är som mest mottaglig för suggestioner, säger Alasaarela.

- Om man då låter det negativa ta över, är det bäst att stanna i sängen resten av dagen.

Alasaarela uppmanar oss att varje dag ställa oss tre frågor:

Vad är jag tacksam över, vem älskar jag och vilka är mina drömmar?

Tacksamheten är den starkaste positiva känslan, kärleken kommer på andra plats och på den tredje alla de fina händelser som finns i framtiden, summerar Alasaarela.

Chefen är en kollega bland alla andra

Nanny Blåfield arbetar med kundkontakter och har plockats till företaget strax efter att hon för några år sedan blev färdig från Hanken.

Hon försäkrar att företagets värderingar kärlek, mod och passion syns i det dagliga arbetet.

Nanny Blåfield
Bildtext Nanny Blåfield uppskattar möten med sina mentorer.
Bild: Heidi Finnilä

- Vi skapar alla den positiva atmosfären som finns här, vi respekterar varandra.

Vi kan lita på varandra och vi har en gemensam humor

- Jag tror att alla är glada här och det är lätt att prata om allt med chefen.

Vi har ingen hierarkisk organisation, så jag känner inte att min chef skulle vara min förman, han är en kollega, intygar Blåfield.

Samtal med mentor

Med tre månaders mellanrum har de anställda utvecklingssamtal för att kolla var de står med sina värderingar och målsättningar.

Samtalet går ut på att kartlägga sina egna målsättningar och vad arbetsplatsen kan ge för att man ska nå sina mål.

- Samtalen hjälper mig också att utvecklas för framtiden.

Samtalen utförs med en mentor som man får välja själv, det kan vara en kollega eller någon som inte är från samma arbetsplats.

- Jag väljer olika mentor varje gång.

Om någon har skrivit en bok som jag har haft stor behållning av kan jag be om ett samtal med den personen.

- Eftersom stämningen på jobbet är så god kan jag vara mig själv hela tiden. Jag behöver inte vara en officiell person på jobbet.

Vad gör du de dagar som du är sur?

- Ingen kan vara sur här för alla bemöter en så glatt och vänligt så fort man kommer på jobb. Det smittar av sig.

Hur ser du på din framtid i ett föränderligt arbetsliv?

- Jag ser väldigt positivt på min framtid. Vi har mycket nytt på gång och min arbetsplats ger mig möjligheter att utvecklas.

Nanny Blåfield känner till hur stämningen kan vara på andra arbetsplatser.

- Vi gör ju personalenkäter till andra företag.

På en del arbetsplatser kan situationen vara ganska krånglig. Jag är nog glad att inte behöva jobba i en sådan organisation

Blåfield poängterar att det ju också är lättare att skapa en bra atmosfär i en mindre organisation. ZEF har bara 26 anställda.

- I de större organisationerna är det viktigt att cheferna tar ansvar över arbetskulturen och för den i rätt riktning.

Enligt Blåfield är det möjligt för alla att få en bättre stämning, men en del måste jobba mer för att nå sitt mål.

-Det är viktigt att prata om resultatet när man gjort en enkät.

- Alla borde få vara med och diskutera hur företaget ska utvecklas.

Jag har nog sett organisationer förändras till det bättre

Bo Harald
Bildtext Bo Harald poserar med Steve Jobs och kritiserar kvartalskapitalism.
Bild: Heidi Finnilä

Bo Harald: Kvartalskapitalismen leder till sämre resultat och vantrivsel på jobbet

Styrelseproffset Bo Harald, som är ordförande för ZEF:s styrelse önskar att fler företag skulle satsa mer på trivsel än siffror.

- Det finns nog ännu för mycket kvar av det här att man börjar med siffror, resultat och kvartalskapitalism. Och det är inte ägnat att skapa värde varken för företaget eller för deras kunder på längre sikt.

Men ett företag måste ju göra vinst, annars finns det inte. Hur motiverar du ett företag att tänka på annat än vinsten?

- Kanske man kan använda Steve Jobs exempel. Ha sade att han inte var intresserad av att förtjäna pengar, utan att han ville göra vackra föremål som var lätta att använda.

Apple har nog förtjänat ganska mycket pengar

- Här finns många exempel på att om man har den här attityden att det finns en mission, ett mål som är större än företaget, om man har en samhällelig dimension, då förtjänar man de facto mera pengar.

Chefen borde visa sin sårbarhet för att skapa trygghet på jobbet

Riitta Vuorelma-Iho har titeln kulturdesigner och arbetar på företaget Milestone. Hon hjälper företag att skapa en bättre arbetskultur. Själv har hon klättrat upp i karriärstegen från att ha börjat som flygvärdinna på Finnair.

Riitta Vuorelma-Iho
Bildtext Riitta Vuorelma-Iho designar företagskultur
Bild: Heidi Finnilä

Trots att hon till slut var en hög chef, slutade hon aldrig att hoppa in som flygvärdinna. Enligt Vuorelma-Iho är det viktigt att med jämna mellanrum arbeta på verkstadsgolvet för att kunna vara en bra chef.

- Trygghet är en av de viktigaste faktorerna.

För att stämningen ska vara trygg måste man som chef själv våga vara sårbar.

Vuorelma-Iho berättar att hon brukar kopplas in på företag i samband med organisationsreformer eller företagsfusioner. De är vanliga i dag och ofta skrämmande.

-Vår hjälp kan vara att coacha chefer och att hjälpa olika team att samarbeta bättre.

- Vår målsättning är att forma en bättre arbetskultur för att företag ska uppnå sina målsättningar och göra bättre resultat.

Det är ofta chefer som beställer er. Vad händer om du märker att chefen är det värsta problemet för arbetskulturen?

- Bra fråga. Som yrkesperson är det ju min skyldighet att ta tag i problemet. Jag måste försöka få också chefen med i förändringsprocessen och få chefen att utvecklas. Men visst kan det vara knepigt.

Jaakko Alasaarela
Bildtext Jaakko Alasaarela räknar upp sina värderingar.
Bild: Heidi Finnilä

Vem som helst kan klara av vad som helst

När jag frågar av Jaakko Alasaarela om han brukar kallas för en väckelsepredikant svarar han nej och ser förvånad ut. Jag förklarar att han skapar en nästan extatisk atmosfär när han talar. Han funderar en stund och börjar berätta om sin bakgrund.

- Min skola gick åt skogen, både låg- och högstadiet.

Om inte rektorn hade förbarmat sig över mig, hade jag aldrig klarat grundskolan

- När rektorn kallade de andra eleverna för att ta emot sina betyg, bad han mig komma på sitt rum och frågade vad jag hade tänkt göra av mitt liv.

- Jag hade mer frånvaron än närvaron och fyra i modersmål.

- Jag satt tyst och han sade att inte är du på riktigt så här dum.

Jag hade ju trott att jag var korkad!

Jaakko Alasaarela berättar om hur rektorn fick honom att skärpa sig och Jaakko avverkade tian och gymnasiet med goda vitsord och klarade universitet på knappa tre år.

På grund av det här är Alasaarela övertygad om att vem som helst kan klara av vad som helst och i hans företag råder en anda där allas idéer är lika värda och kan vädras fritt.

Öppen kommunikationskultur

Nanny Blåfield berättar att kommunikationskulturen på ZEF betyder mycket för tryggheten.

- En av våra värderingar är mod. Det innebär att vi kommunicerar öppet. Tryggheten skapas av att man kan prata om allt och ingen kommer och säger att du har fel.

- Jag behöver inte vara nervös.

Blåfield har redan lärt sig mycket mer om positiv anda på jobbet än många med längre erfarenhet i arbetslivet.

Ibland tar det tid att bli en god chef

Riitta Vuorelma-Iho erkänner att hon inte alltid har lyckats vara den som skapar den bästa andan på jobbet. Hon säger att den här insikten har kommit i mer mogen ålder.

- Jag har varit för säker på min sak.

En gång fick jag höra att jag är Nordens sämsta på att göra kompromisser

- Jag är tacksam för den feedbacken, men det tog mig några veckor att smälta den.

- När jag var ung tyckte jag att jag skulle veta svaret på allt. Jag trodde att jag var trovärdig om jag visste allt och visade exempel.

Med åldern kom tilliten till att jag har ett fint team omkring mig och att jag inte behöver veta allting, konstaterar Vuorelma-Iho.

publik på ZEF
Bildtext Väckelsemöte för bättre arbetskultur.
Bild: Heidi Finnilä

Mänsklighetens renässans

Fungerande team och kreativitet blir allt viktigare på framtidens arbetsplatser. Maskiner tar över många tråkiga jobb och framtidens arbetstagare ska hitta på nya jobb.

Bo Harald säger att alla människor kommer att behövas.

- I framtiden har vi inte sådana jobb som vi har vant oss vid, istället kommer vi att lära oss tillsammans i team.

- Där har alla en rättighet och skyldighet att medverka och växa.

Det här kommer att leda till en mänsklighetens renässans

- Vi har alla möjligheter att göra det här, när vi inte behöver göra tråkiga rutinarbeten där ingen växer i, utan får göra någonting helt nytt.

- Det betyder att vi måste vara så flexibla i arbetslivet att vi låter det här hända.

Hur lång väg är det till mänsklighetens renässans?

- Det finns företag som inte arbetar åt det här hållet och det finns företag som har kommit långt.

Jag är övertygad om att det här får fart när företag förstår att det här är sättet som man förtjänar på

- Det här är också bra för samhället eftersom företag som klarar sig bra betalar mer skatt.

Allt mekaniskt arbete kommer att automatiseras bort. Därför måste vi bli bättre på att skapa mer kreativa arbetsplatser, annars har vi gjort en stor otjänst till de finländska medborgarna, säger Harald.

Det är lätt att ryckas in i den fina stämningen under Jaakko Alasaarelas positiva och uppmuntrande ledarskap.

Jag frågar Bo Harald varför det känns som att jag är på väckelsemöte.

Han formulerar känslan så här:

- Alla våra möten är väckelsemöten.

Diskussion om artikeln