Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi får en halv miljon euro för diabetes- och cancerforskning

Från 2017
Åbo Akademis logo på en glasdörr
Bild: Yle/Andy Ödman

Två forskningsprojekt inom cellbiologi vid Åbo Akademi har sammanlagt fått närmare en halv miljon euro i finansiering från den danska fonden Novo Nordisk Fonden.

Fonden stödjer biomedicinsk forskning i hela Norden.

Akademilektor Diana Toivola erhöll ett stipendium för tre år på tre miljoner DKK för studier om nya molekylära faktorer viktiga för den endokrina bukspottskörtelns betacellers hälsa och insulinutsöndring.

Det andra projektet vid Åbo Akademi som erhållit finansiering av Novo Nordisk Fonden är ett ettårigt projekt (400 000 DKK) som leds av professor i cellbiologi Cecilia Sahlgren.

I projektet ämnar man att genom modern genteknologi och en noggrann analys av biopsier från mer än hundra patienter.

Där man ska identifiera cellulära mekanismer som ligger bakom aggressiv tillväxt av endokrina tumörer som uppstår specifikt i den hormonproducerande delen bukspottskörteln.

Av 64 beviljade projekt från Novo Nordisk Fondens kommitté för endokrinologi och metabolism, kom åtta till Finland.

Fem av dessa gick till Helsingfors och tre till Åbo, varav två till Åbo Akademi.

Åbo Akademi: Finansiering för diabetes- och cancerforskning

Diskussion om artikeln