Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå ser ut att gå tre miljoner euro på minus

Från 2017
pengar flyger
Bild: Yle/Robin Halttunen

Borgå stad väntas överskrida årets budget med omkring tre miljoner euro.

Det här framgår av en färsk uppföljningsrapport för stadens ekonomi och verksamhet.

Social- och hälsovårdssektorn överskrider troligtvis budgeten med 1,6 miljoner euro, bildningssektorn med 1,2 miljoner euro och koncernförvaltningen med 0,2 miljoner euro.

Fler barn behöver särskilt stöd

Överskridningarna inom social- och hälsovården beror huvudsakligen på ökade kostnader för öppenvård inom barnskyddet.

Dessutom har handikappservicen och den specialiserade sjukvården kostat mer än beräknat.

Inom bildningen har staden inrättat extra grupper på grund av det ökade elevantalet.

Dessutom har de barn som behöver särskilt stöd blivit fler.

Nytt lån på 50 miljoner euro

Pengar har också använts bland annat till tillfälliga undervisningslokaler och till personalkostnader.

Staden har hittills amorterat gamla lån för nästan 15 miljoner euro, men lyfter i oktober ett budgetlån på 50 miljoner euro för skol- och daghemsinvesteringar.

Dessutom minskar skatteintäkterna för i år med tio miljoner euro jämfört med i fjol.

Det beror bland annat på konkurrenskraftsavtalet, som lindrar löntagarnas beskattning.

Diskussion om artikeln