Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Alkohollagen - en bittersöt reform

Från 2017
Patrik Björkman kokar humle i Kvarken Brewery
Bildtext Patrik Björkman vid Kvarken Brewery hoppas att reformen av alkohollagen går igenom.
Bild: Magnus Hansén

Reformen av alkohollagen välkomnas av mikrobryggerierna: ”Det kan inte bli sämre än vad det redan är.” Motståndarna befarar å andra sidan att reformen är ett dråpslag för folkhälsan.

Reformen av alkohollagen är av naturliga orsaker en fråga som polariserar. Å ena sidan ser till exempel småbryggerierna att liberaliseringen medför stora möjligheter som nyanställningar och investeringar. Å andra sidan befarar Institutet för hälsa och välfärd och nykterhetsrörelserna att en slappare lag ökar konsumtionen och dödar.

Bryggerierna vill sälja direkt till kunden

Patrik Björkman är delägare i Kvarken Brewery i Klobbskat i Korsholm. Han följer med regeringens reformplaner, men förväntar sig inte att Samlingspartiets förslag om en liberalisering av alkohollagen går igenom.

- Jag är väldigt pessimistiskt inställd till att förslagen i sin helhet slår igenom. Förhoppningsvis får småbryggerierna sälja direkt till kunderna. Bäst skulle det vara om också alkoholhalten höjs till 5,5 procent, säger Björkman.

Orsaken till att en höjning av alkoholhalten skulle vara viktig för bryggerierna är kvaliteten på ölet.

- 4,7 procent är en artificiell politisk gräns. När du brygger ett öl har du inte en procentsats som målsättning utan en viss smak. Procenten är bara en bisak. Ifall butikerna skulle få sälja öl med en alkoholhalt på 5,5 procent skulle vi heller inte behöva späda ut våra recept när vi brygger.

Specialtillstånd för småbryggerier

De flesta öl har en naturlig alkoholhalt som rör sig mellan fem och sex procent. Helst skulle Patrik Björkman se att gränsen höjs till 6,5 procent för småbryggerierna.

- Vi som småbryggare har ingen möjlighet att tävla om volymförsäljning. För oss handlar det enbart om smak. Ifall småbryggerierna skulle få ett specialtillägg i lagen som ger oss rätten att sälja starkare öl än storbryggerierna kan vi hävda oss ekonomiskt på ett helt annat sätt.

Reformen viktig för ekonomin

Vid första anblicken låter en höjning av alkoholhalten på 0,8 procentenheter inte så märkvärdig. Men för småbryggerierna är det centralt ur ett ekonomiskt perspektiv.

- Ifall höjningen går igenom innebär det större lönsamhet för verksamheten, en möjlighet att förnya hela vårt koncept och till exempel öppna en pub i anslutning till bryggeriet. Dessutom kunde vi direkt anställa mer personal.

Om vi vänder på steken och ponerar att reformen av alkohollagen stöter på så mycket patrull att den inte blir av, spår Patrik Björkman en tuff framtid för småbryggerierna.

- Då blir det fortsatt tufft för oss att växa och anställa flera. Liberaliseringen av alkohollagen är mycket välkommen. Det kan inte bli värre än vad det redan är.

Joonas Turtonen mot röd husvägg utomhus.
Bildtext Verksamhetsledaren Joonas Turtonen ser höjningen av alkoholhalten som ett dråpslag för folkhälsan
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen.

Reformer leder till ökad konsumtion och fler döda

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är dock av en annan åsikt. De hävdar att en slappare lag leder till att tillgängligheten på alkohol ökar och därmed också konsumtionen. De befarar att reformen som bereds just nu leder till 150 fler dödsfall per år.

Verksamhetsledaren för Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf Joonas Turtonen är inne på samma linje som THL.

- Den övergripande känslan är nog ansvarslösheten som lagen skulle medföra ifall den klubbas igenom.

Ett dråpslag för folkhälsan

Turtonen ser avregleringen i sig som helt okej. Framför allt vad beträffar regelverket gällande försäljning i restaurang och på festivaler. Men höjningen av alkoholhalten i dagligvaruhandeln ser han som ett dråpslag för folkhälsan.

- Jag har svårt att se hur någon med rent samvete kan fatta ett sådant beslut. Den här delen av reformen kommer att drabba måttlighetskonsumenterna som utgör 80 procent av befolkningen.

Ölet utgör hälften av all alkohol som dricks i Finland. Om procentsatsen höjs och butikerna får sälja starkare öl ser Turtonen att de negativa effekterna drabbar alla.

Tanken är väl inte att reformen ska utmynna i ett beslut som kostar mer än det smakar.

- Nu säljs starköl vid 351 försäljningsställen. Om dagligvaruhandeln också får sälja starköl utökas tillgängligheten till att omfatta över 5500 försäljningsställen. Det här betyder i slutändan att alla dricker lite mer.

Folkhälsan ställs mot ekonomin

Turtonen understryker det faktum att det är bra att regelverket ses över, men han efterlyser från myndighetshåll att man tydligt och klart reder ut vad som är bra för folkhälsan och vad som är bra för ekonomin.

- De här två aspekterna borde skiljas åt. Avregleringen ska inte drabba folkhälsan. De viktigaste är att se på helheten, det vill säga hur Finland dricker. Tanken är väl inte att reformen ska utmynna i ett beslut som kostar mer än det smakar.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln