Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Har du prövat på alternativ medicin?

Från 2017
En mortel med vita tabletter, piller i. Rosenstenar, kvartsstenar syns också.

Akupunktur, zonterapi, homeopati, atlasprofylax, bioresonans. Listan på alternativa vårdformer är lång, de här exemplen är bara en del av det som står till buds idag vid sidan av skolmedicinen.

Har du använt dig av alternativ medicin?

Ganska många av er svarar säkert ja på ovanstående fråga. Omkring var tredje finländare har nämligen använt sig av alternativ medicin. Det framkommer ur en undersökning som enheten för hälsovetenskap vid Tammerfors universitet gjorde för knappt två år sedan.

En utbildad medelålders kvinna med familj är den typiska användaren av alternativa eller kompletterande vårdformer. Finländarna söker i huvudsak hjälp för nack- och ryggproblem, för lindrande av symptom från kroniska sjukdomar och problem med nedstämdhet.

Läkarförbundet vill ha lag som reglerar alternativ medicin

Läkarförbundets ståndpunkt är klar; alternativ vård är inget alternativ. Det har också i flera omgångar påtalats att de alternativmedicinska metoderna borde regleras i lag. Bland andra arkiater Risto Pelkonen har rutit till och krävt en lag mot kvacksalveri.

Läkare som tittar på en patientjournal. Inga ansikten syns, bara händer och läkarrockar.
Bild: Copyright Tyler Olson

En utbildad medelålders kvinna med familj är den typiska användaren av alternativa vårdformer

I Sverige får alternativmedicinsk vård inte ges till barn under åtta år, till gravida som blir sjuka, mot allmänfarliga sjukdomar eller mot diabetes, epilepsi eller cancer. Endast legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får göra det.

I Finland finns ingen motsvarande lag.

Samtidigt har Världshälsoorganisationen WHO efterlyst en kartläggning av alternativa vårdformer så att de skulle kunna användas vid sidan av officiell vård, det vill säga skolmedicin.

Dessutom finns det finländska läkare och sjukskötare som använder alternativ medicin som ett komplement till skolmedicinen.

Det finns alltså en hel uppsjö av olika alternativ eller komplement. En del är mer kända än andra.

En del vårdmetoder kan härledas flera tusen år tillbaka, andra igen är relativt nya.

Hur stor är risken att du blir lurad på pengar och i värsta fall din hälsa?

Informationen kring de olika vårdformerna påminner om en snårig djungel som är svår att komma ut ur. Vilken väg är rätt, vilken är fel? Hur stor är risken att du blir lurad på pengar och i värsta fall din hälsa?

Men säkert har också du någon vän eller bekant som fått hjälp via den alternativa vägen när den offentliga vården inte har räckt till. Kanske har du själv upplevt det?

Yle Vega kommer att sända en serie kring alternativ vård och medicin. Det blir intervjuer med både utövare, patienter och läkare. En del för fram argument för alternativa eller kompletterande vårdformer, andra igen håller hårt på skolmedicinen som den enda rätta. Vi vill gärna att också du delar med dig av dina erfarenheter.

Formuläret är inte längre tillgängligt.