Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Analys: Därför är det så svårt att enas om familjeledigheterna

Från 2017
Uppdaterad 23.09.2017 10:12.
Ett litet barn håller sin förälder i handen.
Bild: Tyler Olson - SimpleFoto

Behovet av att reformera familjeledigheterna har redan länge påtalats av såväl experter som politiker. Varför är det så svårt att ändra på systemet? Vi förklarar!

Målsättningarna varierar

En reform av familjeledigheterna har efterlysts på bred front. Men målsättningarna varierar beroende på vem man frågar.

Det råder bred enighet om att familjeledigheterna borde fördelas jämnare mellan båda föräldrarna. Men åsikterna går isär om hur det här målet ska uppnås.

Grovt taget kan man dela in alternativen i tre kategorier.

Modeller som ökar på de befintliga stöden och ledigheterna.

 • Exempel THL:s förslag till 6+6+6-modell.
 • Ökar på pappornas rätt till inkomstrelaterad föräldrapenning, utan att förkorta på den sammanlagda hemvårdsperioden.
 • Kräver flera hundra miljoner per år i extra resurser för att bekosta de ekonomiska bidragen till familjerna.
 • Av riksdagspartierna har SFP, Vänsterförbundet och De gröna presenterat modeller som bygger på samma princip. Detaljerna i modellerna och kostnaderna för dessa varierar.

Modeller som omfördelar de befintliga stöden och ledigheterna

 • Exempel: Fackcentralen FFC:s modell för familjeledigheterna.
 • Den kvoterade ledigheten för pappor förlängs, hemvårdsstödet slopas.
 • Modellen är kostnadsneutral. Med andra ord kommer den förlängda vårdledigheten finansieras genom att slopa hemvårdsstödet.

Modeller som skär ned på de befintliga ledigheterna och stöden

 • Exempel: Näringslivet EK:s familjepolitiska modell
 • Föräldraledigheten delas jämnt mellan föräldrarna, hemvårdsstödet förkortas rejält
 • Rätten att vara vårdledig upphör då barnet är 18 månader

Skillnaderna mellan de föreslagna modellerna är stora, både vad kostnaderna och längden på ledigheter beträffar.

Klart är att en helhetsreform kommer att kräva kompromissvilja av alla berörda parter.

Lapset leikkivät pihalla. Kaksi lasta ja polkupyörä.
Bildtext Bristen på dagvårdsplatser var en bidragande orsak till att hemvårdsstödet infördes.
Bild: Kalle Kultala

Historiska skiljelinjer

Rätten till hemvårdsstöd klubbades igenom i mitten av 80-talet, som en del av en bredare familjepolitisk uppgörelse där även den subjektiva rätten till dagvård ingick.

Hemvårdsstödet var framför allt Centerns skötebarn, medan socialdemokraterna kunde brösta sig över utbyggnaden av dagvården.

80-talets politiska skiljelinjer går igen i dagens politiska debatter.

Samlingspartiet och SDP vill fortfarande avveckla hemvårdsstödet till förmån för dagvården medan Centern, KD och sedermera Sannfinländarna slår på trumman för familjernas rätt till långa ledigheter.

Som lök på laxen finns det också inom de enskilda partierna olika åsikter om hur föräldraledigheterna borde utvecklas.

Det har med andra ord varit svårt för de tidigare regeringarna att ändra på systemet, även om vilja till det funnits i många partier.

Bild på tidigare statsministern Jyrki Katainen
Bildtext Regeringen Katainen reformplaner gick i stöpet.
Bild: com.pic. / Mauri Ratilainen/All Over Press

Motsättningarna märks fortfarande

Jyrki Katainens (Saml) regering hade som avsikt att införa en jämn kvotering av hemvårdsstödet för båda föräldrarna.

De dåvarande oppositionspartierna Centern och Sannfinländarna gick till storms mot förslaget, som sedermera slopades.

Av förekommen anledning var förhoppningarna på en familjepolitisk reform inte särskilt höga, då Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet bildade regering efter senaste riksdagsval.

Utbrytarna i Blå framtid har likaledes varit måna om att betona vikten av familjernas valmöjligheter.

Oppositionen kräver att reformen av familjeledigheterna bereds parlamentariskt. Idén har tillsvidare inte väckt något gehör inom regeringen.

Förväntningarna på en helhetsreform av familjeledigheterna är stora. Någon omfattande förändring av systemet lär ändå inte bli av under den pågående regeringsperioden.

Antagligen kommer regeringen att enas om vissa förbättringar av systemet under den pågående regeringsperioden.

Men helhetsreformen av familjeledigheterna kommer med största sannolikhet att bli en fråga för kommande regeringar.

Så här fungerar familjeledigheterna

 • Mammaledigheten börjar 5–8 veckor före den beräknade förlossningen. Inkomstrelaterad moderskapspenning utbetalas för 105 vardagar eller ungefär 4 månader
 • Pappan har rätt till 54 öronmärkta lediga dagar efter att barnet fött. Föräldrarna kan vara hemma samtidigt och sköta barnet högst 18 vardagar.
 • Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Barnet är nu ungefär 3 månader gammalt. Antingen barnets mamma eller pappa kan ta ut föräldraledighet. Under föräldraledigheten betalar FPA inkomstrelaterad föräldrapenning i 158 vardagar, med andra ord i drygt ett halvår.
 • Föräldraledigheten slutar när barnet är ungefär nio månader. Efter det här kan pappan eller mamman rätt att vara vårdlediga utan lön tills barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan också vara partiell.
 • Stöd för hemvård av barn kan sökas om en mamma eller pappa sköter barnet hemma. Hemvårdsstödet är 338 euro per månad. Dessutom betalar vissa kommuner tillägg till hemvårdsstödet. Kommuntilläggets storlek varierar.

Källa: Folkpensionsanstalten

Slaget efter tolv - dagens debatt: Familjeledigheterna ses över

Programmet är inte längre tillgängligt