Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bromarfhemmet kan bli affär eller inkvartering

Från 2017
Uppdaterad 19.09.2017 08:03.
Fasaden på framsidan av Bromarfhemmet, sett från landsvägen. äldreboendet i Bromarv.
Bildtext Raseborgs stad har ännu inte fattat beslut om Bromarfhemmets framtid.
Bild: Yle/ Tiina Grönroos

Det ser ut som om de tre anbuden för äldreboendet Bromarfhemmet kommer att förkastas. Raseborgs stadsstyrelse ska ta ställning till ett sådant förslag.

Det tidigare äldreboendet Bromarfhemmet i Bromarv har varit till försäljning och det kom in tre anbud på fastigheten.

Det gavs endast ett anbud då staden lade ut fastigheten till försäljning i våras. Anbudstiden förlängdes till den sista juli och det kom in två nya anbud.

Tekniska centralen ansöker om undantagslov

På måndag (18.9) ska stadsstyrelsen i Raseborg ta ställning till ett förslag som går ut på att de tre anbuden för Bromarfhemmet förkastas.

Det beror på att tekniska centralen under hösten har lämnat in en ansökan om undantagslov för att komma ifrån den gällande beteckningen, PY, för fastigheten.

Fastigheten är i den gällande delgeneralplan för Bromarv kyrkby anvisad som PY (område för allmän service och förvaltning) och ET (området för samhällstekniska tjänster).

Nya bokstäver i planen för affär eller inkvartering

Med undantagslovet vill staden få en KTY/s-beteckning som betyder område för affärs-, inkvartering och icke miljöförstörande företagsverksamhet med särskilda miljövärden.

Det här skulle förhoppningsvis leda till mera flexibla verksamhetsformer som leder till sysselsättning. Det i sin tur skulle kunna leda till flera anbud för fastigheten.

Klienterna flyttade i våras

I förslaget till stadsstyrelsen sägs det också att tekniska centralen ges i uppdrag att handha ärendet och utannonsera fastigheten efter att undantagslovet avgjorts.

Stadsstyrelsen skulle därefter ta ställning till anbuden och förbehålla sig rätten att vid behov förkasta de anbud som getts.

De sista klienterna på Bromarfhemmet flyttade ut i våras och huset står nu tomt.

Artikeln uppdaterades 19.9. Stadsstyrelsen godkände förslaget på sitt möte 18.9 och förkastade anbuden.

Diskussion om artikeln