Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Axxell vill ha pengar av Raseborg och Hangö

Från 2017
Utbildaren Axxells byggnader på var sin sida om Bangatan i Karis.
Bildtext Axxell är i ekonomisk knipa och ansöker om bidrag.
Bild: Yle/Marica Hildén

Utbildaren Axxell vänder sig till Raseborg och Hangö för att få bidrag som tryggar verksamheten. Städerna ser inte ut att nappa på betet.

Axxell Utbildning har lämnat in en anhållan till bland andra Raseborgs stad, Hangö stad, Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Axxell förklarar sin anhållan med att den ekonomiska situationen är mycket allvarlig trots alla åtgärder som vidtagits sedan 2012.

Axxell vill ha kollektivt stöd

Utbildaren anhåller i ett brev om en kollektiv stödinsats för åren 2017-2020 som skulle trygga verksamheten.

Axxells gångbro mellan utbildningshusen i Karis.
Bildtext Axxell vill ha ekonomiskt stöd för att klara av verksamheten.
Bild: YLE / Robin Lindberg

På det sättet vill man undvika panikartade och oåterkalleliga beslut.

Det kan handla om att helt lämna viktiga områden i Svenskfinland utan svenskspråkig yrkesutbildning eller radikalt försämra utbudet av utbildningar.

Vill bli av med Knipnäshyran

Axxell ger olika förslag på hur parterna kunde hjälpa till. För Raseborgs stad kunde det bland annat handla om att befria Axxell från hyresavtalet för fastigheten Fågelsången i Ekenäs, Knipnäs sjukhus.

Axxell skriver i brevet att över hälften av resterande underskott skulle försvinna redan 2019 och i det närmaste hela underskottet 2020 om man blev av med hyreskontraktet.

Ett stort och ståtligt gult hus som varit ett sjukhus och som nu hör till utbildaren Axxell.
Bildtext Det är dyrt för Axxell att hyra Knipnäs.
Bild: Yle/Marica Hildén

Axxell har ett hyreskontrakt på Knipnäsfastigheten till år 2035. Hyreskostnaden är över en halv miljon euro per år.

Raseborg avslog anhållan

Raseborgs stadsstyrelse behandlade anhållan på sitt möte på måndagen (18.9).

Styrelsen förstår Axxells trängda läge men beslöt ändå att avslå anhållan som den nu är formulerad.

Axxell studerande serverar mat på taklagsfest i Karis
Bildtext Det var taklagsfest för Axxell i Karis i maj 2011.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Staden och Axxell borde ännu en gång diskutera vad de ska göra med Knipnäsfastigheten som Fastighets Ab Knipnäs äger.

Raseborgs stad äger 85 procent och Axxell Utbildning 15 procent i bolaget.

Styrelsen anser att en diskussion mellan Axxell och de eventuella bidragsgivarna borde ske för att eventuellt hitta en lösning.

Hangö: Inte motiverat att stöda

I Hangö ska bildningsnämndens svenskspråkiga sektion behandla Axxells anhållan den 21 september.

I beredningstexten står det att det inte är motiverat att kommuner går in för att rent ekonomiskt stöda allmännyttiga aktiebolag.

I förslaget till sektionen sägs det att utbildningsbolaget noggrant borde utreda behovet av fastigheter så att bolaget i rask takt kan sälja fastigheter som inte behövs.

Ofördelaktiga eller onödiga hyresavtal borde också avslutas.

Stöd behövs till 2020, anser Axxell

Bolagets huvudägare, Svenska folkskolans vänner, har fattat ett beslut om att ge ett stöd på 700 000 euro för 2017.

Axxell anser att stödbehovet egentligen gäller åren 2018-2020, eftersom SFV:s stöd täcker 2017.

Det årliga maximala stödbehovet är 1,1 miljoner euro år 2018, 1 miljon euro år 2019 och 650 000 euro år 2020.