Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Arbetet med att förbättra inneluften fortsätter i Nickby hjärta

Från 2017
ingången till kungsvägens skola/nickby hjärta i sibbo
Bild: Yle/Stefan Härus

I somras bytte man ut takskivor vid Kungsvägens skola i skolhuset Nickby hjärta i Sibbo. Arbetet fortsätter under höstlovet i oktober.

Man har konstaterat att takskivorna sprider en stark lukt, vilket antas bero på en alltför hög halt av lösningsmedel i den färg som använts.

De skivor som nu ska bytas ut finns i skolans aula och i klassrum på andra våningen.

Ämnet som har orsakat lukt är dock inte farligt för hälsan.

Elver i stor skolmatsal
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Ventilationen justeras

Också ventilationen ska ses över under höstens lopp. Redan tidigare blev det klart att det har funnits brister i ventilationen och i dess automatik.

Ventilationen har korrigerats under sommaren och ska ytterligare justeras under höstens lopp.

Inneluften under lupp

Vid mätningar av inneluften och i de olika materialen inne i skolhuset, upptäckte man att gränsvärdena för halten av bensylalkohol överskreds i ett maskinrum och i ett ämnesklassrum.

Man har fortsatt att försöka ta reda på var utsläppskällan ligger och mätningarna kommer att fortgå under hösten.

interiör från skolhuset nickby hjärta 2016
Bild: Sibbo kommun/Paula Ropponen

Hög fukthalt i golven

Likaså kommer man att följa upp golvens fuktbalans genom regelbundna mätningar. Ännu vet man inte om fukten är konstant förhöjd eller om den minskar.

Den höga fukthalten orsakar för tillfället inga olägenheter. Den förhöjda fukthalten kan dock utgöra en risk i framtiden.

Arbetet med takskivorna och korrigeringen av ventilationen är arbeten som omfattas av garantin.

Diskussion om artikeln