Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hemvårdsklient kan ha dött av undernäring i Hangö: Staden lovar utreda noggrant

Från 2017
säng
Bildtext Fallet Hangötidningen rapporterade om har väckt mycket uppmärksamhet i medierna.
Bild: YLE/ Rose-Marie Sundström

En hemvårdsklient från Hangö kan ha avlidit som följd av undernäring. Hangö stad utreder nu om något gick fel i vårdkedjan. Saken kom fram när en bestört anhörig
kontaktade Hangötidningen.

Den närstående berättade om sitt besök hemma hos den äldre, en kvinna som led av demens.

Kvinnan hade enligt den närstående råkat ut för vanvård. Den äldre kunde inte längre röra på sig och klagade att hon var både hungrig och törstig.

En Omar-karamell

Den besökande närstående berättar i Hangötidningen (HT) också att det saknades anteckningar från samma dag i klientens vårddagbok.

Enligt tidigare anteckningar hade klienten inte druckit och heller inte ätit annat än en Omar-karamell. I vissa anteckningar hade fel namn använts om klienten.

Medicinerna var enligt den anhöriga också orörda i dosetten.

Om det visar sig att det brustit i vår vårdkedja bör vi se till att det aldrig händer igen.

― Grundtrygghetsdirektören i Hangö

Den närstående berättar att hon tillredde mat och såg till att den äldre hade allt väl.

Dagen efter kontaktade den närstående socialjouren. Senare fick hon höra att den äldre kvinnan hade avlidit på Raseborgs sjukhus. Dödsorsaken ska ha varit undernäring och för låg kroppstemperatur.

Allt gås igenom

Äldreomsorgschefen Leena Hytti säger att hon visste att en klient hade avlidit. Men detaljerna visste hon inte om förrän tidningen kontaktade henne i början av veckan.

En intern utredning sattes igång med detsamma.

Utredningen går ut på att kontrollera alla uppgifter.

Staden går igenom all dokumentation och talar med alla anställda som har varit involverade i fallet: var det frågan om en klient hos hemvården i Hangö, hur har vården gått till, vad har gått fel?

Information både i häften och elektroniskt

Äldreomsorgschefen Leena Hytti säger att vårddagboken egentligen inte är en dagbok. Den är heller inte en del av den officiella dokumentationen.

Leena hytti
Bildtext Leena Hytti är äldreomsorgsschef i Hangö.
Bild: Yle/Minna Almark

Hytti kallar informationshäftet en form av frivillig information mellan vårdpersonalen och de anhöriga.

Hangö stads officiella dokumentation är det elektroniska patientdatasystemet som såväl läkare, vårdare, fysioterapeuter och andra som deltar i vården använder.

Hemvårdares händer vid ett köksbord. Antecknar saker på sin mobiltelefon.
Bildtext Mobila dokumentationssystem är redan i bruk i många kommuner. Hemvården i Hangö har det ännu inte.

Hemvårdarna fyller i uppgifter i patientdatasystemet när de inne är på kontoret.

- Hemvården kommer att få ett mobilt system men än så länge skriver de när de är på kansliet, säger Hytti.

Ett infohäfte finns hemma hos en del klienter.

- Alla har inte ett häfte. Vi gör enligt önskemål. Ibland önskar anhöriga att vi använder ett häfte.

Både grundtrygghetsdirektören och äldrevårdschefen understryker att de på grund av sekretessfrågor och pågående utredning inte kan kommentera det aktuella fallet utan endast talar på allmän nivå.

Elisabeth Kajander
Bildtext Elisabeth Kajander är grundtrygghetsdirektör i Hangö.
Bild: Yle/Minna Almark

Elisabeth Kajander, ifall uppgifterna av den anhöriga till HT stämmer, hur ser du på fallet och den vård klienten har fått?

- Det är absolut inte okej om det stämmer. Men än så länge har vi endast andrahandsuppgifter.

Kajander säger att den första rapporten snart är klar och då kan staden bestämma hur man går vidare.

Andra myndigheter har ännu inte hört av sig

Än så länge har varken polisen eller någon annan myndighet tagit kontakt med Hangö stad om fallet. Hangö stad har heller inte kontaktat andra myndigheter.

Men när staden har klart för sig hur allt gick till, är det dags för åtgärder. Kajander säger att målet är en så god vård och omsorg som möjligt

- Vi är ytterst måna om att det blir upprett och vi får reda på var det har brustit. Om det visar sig att det brustit i vår vårdkedja bör vi se till att det aldrig händer igen, säger Kajander.

Skulle staden alls ha fått veta?

Kajander och Hytti säger att de fick veta om detaljer i fallet först när HT tog kontakt.

Skulle staden ha fått veta om dödsorsaken och eventuella brister i hemvården ifall HT inte hade tagit kontakt med er?

- Det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. Det är nästan alltid de anhöriga som meddelar oss att klienten har avlidit.

Men Hytti antar att sjukhuset i egenskap av myndighet hör av sig om de misstänker vårdfel.

- Jag känner inte till ett enda fall där sjukhuset skulle ha kontaktat staden med anledning av misstankar om att något har gått fel i vården, svarar Hytti.

En sjukhuskorridor med många dörrar.
Bildtext Klienten avled på Raseborgs sjukhus. Staden fick veta om dödsfallet av en anhörig.
Bild: Yle/Marga Sandström

Kajander är inne på samma linje.

- Vi har försökt förbättra informationsgången mellan olika aktörer som är involverade i vården, men alltid lyckas det inte. Jag hoppas vi kan bli bättre på att med klinternas samtycke dela på information som har betydelse för klienterna.

Klientens vilja är enligt Kajander ytterst viktig. Om klienten inte vill att andra vårdenheter får information om hen, kan informationen inte ges.

Kajander poängterar att mycket också beror på hur klienten kommer på sjukhus: om det är läkaren som skickar hen, om hen åker in med ambulans eller om det till exempel är hemvården som kontaktar sjukhuset.

Diskussion om artikeln