Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Boven i betongskandalen hittades

Från 2017
ÅUCS T3
Bild: Esa Halsinaho

Forskare vid Aaltouniversitetet verkar ha löst frågan om betongens hållfasthetsproblem.

År 2016 uppdagades svagheter i betongkonstruktioner på olika håll i landet. Bland annat tvingades man riva betongfundamenten för ett nybygge vid Åbo universitetscentralsjukhus, då betongen visade sig vara för skör. En nybyggd järnvägsbro i Kemijärvi måste också plockas ner.

En utredning som Aaltouniversitetet har gjort visar att nya tillsatsämnen som ska göra betongen mer böjlig måste blandas i betongen betydligt längre, annars uppstår luftbubblor som gör betongen skör.

- Resultaten från Aaltouniversitetets undersökning kom egentligen inte som någon överraskning, utan bekräftade snarare de misstankar som vi hade redan vid årsskiftet, sade Kai Kokko från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Rönen publicerades i Rakennuslehti.

Liknande slutsatser i utredningsmannens rapport

Den oberoende utredningsmannen Tapani Mäkikyrö, som utreder betongproblemen, bekräftar att Aaltouniversitetes analys stämmer.

Mäkikyrö har också hittat andra bidragande orsaker, men de offentliggörs först nästa månad när slutrapporten publiceras.

- Min rapport är betydligt mer omfattande än den här utredningen, säger Mäkikyrö.

Mäkikyrö kommer också att presentera förslag på hur betongindustrin ska åtgärda problemet.

Betong

Betongskandalen växer - flera broar har problem med betongen

Trafikverkets undersökning tyder på brister.

Diskussion om artikeln