Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa och Jakobstad inleder mera vårdsamarbete

Från 2017
Provrör i ett laboratorium.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus ska utreda en sammanslagning av laboratorierna och röntgenenheterna. Det beslöt sjukvårdsdistriktets styrelse på måndagen.

Tjänstemännen har redan fört diskussioner om att slå ihop laboratorierna och röntgen på sjukhusen. Syftet är att nå stordriftsfördelar och utnyttja personalens kompetens.

Laboratoriet i Jakobstad bedöms vara för litet för att bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Beträffande röntgen behöver inte radiologen i merparten av undersökningarna finnas på plats. Och överläkaren för radiologi i Jakobstad arbetar redan som överläkare för radiologin vid Vasa centralsjukhus.

vasa centralsjukhus
Bildtext Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Roy Fogde

Redan det motiverar att det är skäligt att sammanslå enheterna.

Nu ska förhandlingar inledas om att slå samman röntgen och laboratorier i Vasa och Jakobstad.

Diskussion om artikeln