Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Skilsmässans minsta glöms lätt bort

Från 2017
Flicka lutar huvudet i knäna och ser ledsen ut.
Bild: Anki Höglund/Mostphotos

En skilsmässa är aldrig lätt men ibland kan det bli onödigt knepigt, speciellt för de små. Kampanjen Se Mej vill sprida ljus på hur barnen uppfattar det hela.

Föräldrarnas separation är en av de vanligaste orsakerna till stress hos barn. Enligt en undersökning förekom psykiska symptom hos 72 procent av barn inom familjer som genomgick problem eller separation. Hos 48 procent av barnen förekom allvarliga symptom.

Anne Bjaerre från Barnavårdsföreningen är sakkunnig inom barn- och familjearbete och en av eldsjälarna bakom kampanjen Se Mej.

Hon poängterar dock att många föräldrar sköter det bra men ibland leder det till en massa bråk och i värsta fall vårdnadstvister.

- Jag har i många år jobbat med skilsmässofamiljer och hört barn berätta saker för mig som vi behöver föra en öppen dialog om.

Barn med texten Se Mej målad i ansiktet.
Bildtext Kampanjen Se Mej vill belysa barnens roll i skilsmässan.
Bild: Se Mej / Barnavårdsföreningen

“Mamma och pappa ska skilja sig”

Då den vuxna är mitt inne i sin egen sorg kan det vara svårt att tala med barnet om situationen på ett konstruktivt sätt.

Vad man säger och på vilket sätt är A och O och bör styras av barnets ålder och personlighet.

- Det viktigaste är att vi vuxna intygar att detta blir bra. Det kommer antagligen att ta lite tid, vi kan alla vara ledsna men det ordnar sig.

Man ska enligt Bjaerre undvika att blanda in barnet i parförhållandets problematik. Eventuellt kan man berätta om det senare i livet då dammet lagt sig och om barnet fortfarande vill veta vad som gick fel.

- Barnen kan förstås må sämre under en tid. Det viktigaste är att föräldrarna får stöd så de orkar vara bra föräldrar trots den svåra livssituationen.

Man som kramar sin dotter
Bild: Catchlight Visual Services / Alamy / All Over Press

Vanligaste fallgroparna

Alla föräldrar vill sitt barns bästa men det är inte alltid man har kapacitet att förverkliga ett gott föräldraskap i en krissituation.

Vilka är då de vanligaste fallgroparna frånskilda föräldrar trillar ner i?

- Känslostormen då allt man trott på rubbas kan vara överväldigande. Att vara förnuftig och ta hänsyn till andra då man själv är trasig är inte så lätt. Man blir lätt primitiv och i försvarsposition.

Bjaerre påminner om att man inte behöver vara perfekt eller exemplarisk men samtidigt våga se på situationen och vad man egentligen grälar om. Handlar det om sårad stolthet, pengar eller en dröm som har gått i kras?

Det är viktigt att barnet inte blir en budbärare mellan föräldrarna, eller i värsta fall ett slagträ.

Anne Bjaerre, Barnavårdsföreningen

- Det allra grövsta är då man försöker förhindra barnet att träffa den andra föräldern. Det är verkligen att inte alls se till barnets bästa.

Finländarna bättre på att söka hjälp

En skilsmässosituation kan kännas väldigt ensam men allt fler finländare blir bättre på att söka hjälp.

Petra Willamo som är organisationschef på Barnavårdsföreningen berättar att de eftersträvar att ha en låg tröskel till sina tjänster.

- Man kanske inte vet hur barn reagerar i en krissituation, eller man själv heller. Då kan det vara bra att både barn och vuxna får prata med någon utomstående.

Förutom stödgrupper jobbar Barnavårdsföreningen också med grupper på nätet som ger möjlighet att få hjälp fast man bor på ett avlägset ställe eller önskar vara anonym.

Farmor tittar på foto av barnbarn
Bild: Mikael Crawford/Yle

Föräldraskapet fortsätter

Då man står där mitt i besvikelsen, hjärtesorgen och flyttdammet kan man känna sig handfallen och inte veta hur man ska sköta det snyggt.

Petra Willamo poängterar att kampanjen vill belysa de skilsmässor som är mer komplicerade och där grälen fortsätter trots separationen. Då kan barnet uppleva att det inte fanns någon idé med att skiljas.

Trots att man skiljer sig från sin partner fortsätter föräldraskapet. Det bästa man kan göra är att stöda den andra i det trots att man inte längre vill vara tillsammans.

Petra Willamo, Barnavårdsföreningen

Samhället stöder ej delat föräldraskap

Förutom att lyfta fram barnens situation i en infekterad skilsmässa hoppas Willamo att kampanjen ska kunna väcka beslutsfattare och politiker.

I Finland kan ett barn än så länge bara ha en adress vilket lätt leder till problem t.ex. vad gäller möjlighet till skolskjuts och hälsovård. Barnbidraget kan heller inte delas mellan föräldrarna.

- Vi har inte ett samhälle som stöder ett delat föräldraskap, utan snarare sätter käppar i hjulet för goda intentioner. Jämfört med exempelvis Sverige släpar vi fullständigt efter.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln