Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera av Svenska Yles läsare försvarar barnaga: "Lite luggning är inte så farligt"

Från 2017
Barn kurar ihop sig i ett hörn medan en man står i förgrunden med knuten näve.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mostphotos/Ilya Andriyanov

Inte så farligt, väldigt effektivt och ibland en nödvändighet. Det här anser Svenska Yles läsare om aga som uppfostringsmetod.

På tisdag publicerade Svenska Yle en artikel som handlade om barnaga. Artikelns kommentarsfält blev snabbt en häftig debatt om huruvida det är rätt att ta till aga för att uppfostra sina barn eller inte.

I Finland har barnaga varit förbjudet i lag sedan 1980-talet.

Trots att många tar avstånd till aga och känner till förbudet använder de sig ända av våld som uppfostringsmetod. Också i Svenska Yles kommentarsfält försvarades aga som uppfostringsmetod.

Lite luggning är inte så farligt

― Aga OK

Många i kommentarsfältet anser att barn behöver gränser och att låta barn växa upp utan dem gör mer skada än lite våld.


"Jag förespråkar inte våld men om man som förälder blir misstänkt för våld mot barn genom att ta i lite hårdare än vad en katt klöser så är det något märkligt i vårt rättsystem."

Vissa användare försvarar det här också genom att säga att de utsatts för luggning eller dylikt och vuxit upp till goda, ansvarsfulla personer.

"Både jag och mina syskon har blivit luggade och jag kan säga att vi förtjänade behandlingen varenda gång. Vi har vuxit upp till fullt sympatiska personer. Vet dock de som fick göra precis som dom ville hemma, och jag kan säga att de har inte haft det lättaste livet i vuxen ålder."

"Jag ser fortfarande skillnad mellan mig och mina jämlikar som inte har fått lära sig konsekvenser av sitt eget handlande."

"För mig är det en stor skillnad mellan misshandel och aga"

"Misshandel är t.ex. när föräldrar i fyllan klappar upp sina ungar utan orsak för att de bara retar sig på dem. Aga är en del av uppfostran och är en konsekvens av att barnet väljer att fortsätta gå emot sina föräldrar trots uppmaningar och tillsägelser."

Aga är till för när det övriga inte är tillräckligt

― Användare med namnbeteckningen "J"

En användare skriver också att det naturligtvis ska vara olika för olika barn men att för vissa unga fungerar bara aga och att det är en metod som ska användas när inget annat biter.

Ett barn gömmer sitt ansikte i sina händer.
Bildtext "Att inte ha verktyg föra att bestraffa barn är enbart till skada för barnet."
Bild: Mostphotos

"Om ens förälder är nära och älskar en gör lite knäppar, örfilar och luggningar ingen skada."

Samma användare motiverar också sin åsikt med att när vuxna gör fel står de inför fängelsestraff och att barn måste lära sig att det finns konsekvenser i god tid.


"Att inte ha verktyg för att bestraffa barn, som fortsätter gå emot sina föräldrar, är enbart till skada för barnet."

Varför utsätta ett barn för sånt som skulle kallas misshandel om det gjordes mot en partner?

Även om många försvarade aga var det också många som fördömde det och kommenterade att det bara förstörde familjeförhållanden.

"Jag är född på 80-talet och fick örfilar av min mamma. Det förstörde vårt förhållande."

"Jag blev agad som barn när mamma inte orkade med mig. Men det hade motsatt effekt och jag blev värre efter att ha fått örfilar."

En liten flicka får en utskällning av en vuxen man.
Bildtext "Det går att sätta gränser utan våld."
Bild: Mostphotos/Erik Reis

Vissa användare drog också paralleller mellan aga mot barn och våld i parförhållanden.

"Vad skulle du tycka om din 18-åriga dotter eller son lever i ett förhållande där partnern luggar, slår eller hotar denne? Skulle du försöka förklara att det är misshandel och inte okej? Jag hoppas det! Men ändå tycker många det är okej att göra åt ett barn."

Synsättet att man vuxit upp och blivit en väluppfostrad, balanserad medborgare fick också kritik.

"Att uppfostra utan att aga är inte samma som att uppfostra utan gränser. Det går utmärkt att sätta gränser, men lämna bort våld. Varför göra mot barn sådant som inte heller är acceptabelt mot en annan vuxen?"

Konflikter i vuxenlivet löses utan våld - samma ska gälla med barn

Pia Sundell på Barnavårdsföreningen säger att många som blir provocerade av barn reagerar på olika sätt och att det gäller att hitta sätt att hantera ilskan.

- Vi möter konflikter i vuxenlivet och oftast lyckas vi lösa dem utan att ta i varandra, säger Sundell.

Verksamhetsledare Pia Sundell poserar framföre en blågul vägg.
Bildtext Pia Sundell.
Bild: Yle / Ted Urho

Hon tycker att det samma måste gälla med barn.

- Man måste komma ihåg att det är ett litet barn. Barn är försvarslösa och har svårt att få sin röst hörd.

Sundell kommenterar också mängden användare som säger sig ha utsatts för aga och ändå upplever sig ha vuxit upp till friska personer.

Det är skadligt för barn att bli örfilade och luggade

― Pia Sundell, Barnavårdsföreningen

- Man vill tro att man är okej men sanningen är att dom flesta ändå måste bearbeta det här på ett visst plan. Det är skadligt att bli luggad och örfilad.

Sundell vill påpeka att det alltid finns hjälp att få om man upplever sig ha svårt att handskas med att vara förälder.

- Det är alltid jobbigt att vara förälder. Som tur erbjuder samhället mycket hjälp. Man kan vända sig till rådgivningar och hälsocentraler.

Aga kommer ur desperation. Det finns alltid friskare och bättre verktyg. Ett barn far illa om det luggas

Hon betonar också att man har ett stödnätverk och att det går att prata med andra föräldrar. Enligt Sundell är det viktigt att behålla sitt lugn.

Faktumet att aga är olagligt kvarstår också. Enligt Sundell har människor en skyldighet att ingripa om man ens har en liten misstanke att ett barn upplever våld i hemmet.

- Aga kommer ur desperation. Det finns alltid friskare och bättre verktyg. Ett barn far illa om det luggas.

Diskussion om artikeln