Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Villkorligt fängelse för en av de tre åtalade Kuppisvårdarna – alla andra åtal förkastades

Från 2017
Uppdaterad 19.09.2017 16:12.
Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus
Bildtext Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus.
Bild: Yle/Nora Engström

Tingsrätten i Egentliga Finland dömde på tisdagen en av de totalt tre åtalade vårdarna i de omtalade vanvårdsfallen i Kuppis sjukhus till 14 månader villkorligt fängelse. Tingsrätten förkastade åtalen i de två övriga vårdarnas fall.

Vårdaren dömdes för grov misshandel till totalt ett år och två månader villkorligt fängelse, men åtalet om brott mot tjänsteplikt förkastades.

Vårdaren nekade misshandeln. Enligt tingsrätten kunde åklagaren med hjälp av ett nyckelvittne bevisa att vårdaren de facto gjort sig skyldig till grov misshandel då han slagit en sängbunden patient med knytnäven.

Vårdaren yrkade i sin tur på att vittnet hittat på historien om misshandeln och menade att deras förhållande var dåligt. Enligt tingsrätten var vittnesberättelsen ändå trovärdig. Vårdaren hade också medgett att användningen av maktmedel ”kan ha varit överflödig med tanke på situationen”.

Ingen dom för isolering utan läkares tillstånd

En annan vårdare åtalades för olaga frihetsberövande, misshandel och fyra brott mot tjänsteplikt, men tingsrätten förkastade alla åtal.

Enligt åklagaren hade mannen bland annat placerat patienter i isoleringsrum nattetid utan tillstånd av läkaren, men det kunde inte bevisas enligt tingsrätten. Enligt ett vittne hade den åtalade tillsammans med en annan skötare kastat en kvinnlig patient på golvet i isoleringsrummet. Tingsrätten ansåg att vittnets berättelse var för vag och oklar för en fällande dom.

Tingsrätten påpekar också att isolering, utan läkarens tillstånd, kan vara berättigad i akuta fall. Däremot anser tingsrätten att vårdaren borde ha meddelat om isoleringen till en läkare i efterhand.

Den tredje vårdaren åtalades för två brott mot tjänsteplikt. Dessa åtal förkastades också i tingsrätten.

Stadsdirektör Randell: Visar hur utmanande utredningen varit

Åbo stadsdirektör Aleksi Randell säger till Yle att mängden förkastade åtal var en besvikelse, men ett bra exempel på hur komplicerad den långa utredningen har varit.

- Det att ens en person döms för grov misshandel är för mycket. Det borde aldrig ha fått ske. Det att de andra åtalen förkastades visar närmast hur utmanande den här utredningen har varit. Berättelserna skiljer sig väldigt mycket från varandra, säger Randell.

Turun Sanomat uppgav tidigare att flera av vårdarna som vittnat mot de åtalade hotats under utredningens gång. Enligt Randell ska man inte lita på allt man hör om i media.

- Det här har varit en lång process och det har hotats från flera olika håll, men det har rört sig mycket felaktig information om situationen också, säger Randell.

Åbos stadsdirektör Aleksi Randell
Bildtext Stadsdirektör Aleksi Randell.
Bild: Yle/ Janne Langen

- Men vårdarna har visat sig vara riktiga proffs under den här påfrestande situationen. Det har varit tungt, men de har gjort sitt bästa hela tiden. Det är viktigt att nu kunna gå vidare och igen fokusera på själva vården, tillägger han.

Det att ens en person döms för grov misshandel är för mycket.

Hur kan staden garantera vårdarnas säkerhet?

- Myndigheterna sköter om säkerheten vid behov. Desto mer detaljerat kan jag inte kommentera det här.

Hur kommer staden att garantera att det här inte sker på nytt?

- Det är sjukvårdsdistriktet som i dag ansvarar för Kuppis sjukhus och all verksamhet har synats i sömmarna. Vi har inte hittat något anmärkningsvärt efter att dessa fall blev uppmärksammade år 2013, säger Randell.

Artikeln uppdaterad kl. 15.58 med stadsdirektör Aleksi Randells kommentarer.