Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fler tolkar för personer med funktionshinder behövs i Österbotten

Från 2017
Teckenspråk
Bild: Yle/Mika Kanerva

Det saknas tolkar för finlandssvenskt teckenspråk i Österbotten. Det står klart efter att FPA har avslutat upphandlingen av tolktjänster.

- Vi saknar fortfarande några tolkar i upphandlingsområdet för Österbotten och några tolkar för finlandssvenskt teckenspråk, säger Mikko Toivanen, chef för kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden vid FPA.

Enligt Toivanen finns en stor del av tolkarna i södra Finland och det gör att det sedan tidigare är svårare att hitta tolkar i bland annat Österbotten.

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning upphandlas genom konkurrensutsättning eftersom kostnaderna överstiger det värde som står i upphandlingslagen.

"Rekryteringen är på hälft"

Vid FPA utgår man ändå från att situationen ordnar sig.

- Rekryteringen är på hälft. Vårt mål är absolut att det ska finnas tillräckligt många tolkar i alla delar av landet, säger Mikko Toivanen.

Folkpensionsanstaltens logo
Bild: Mikael Crawford

FPA inleder tilläggsupphandlingar så fort som möjligt.

Över 650 tolkar godkändes

I början av oktober vet man mer om hur läget för nästa år ser ut beträffande tillgången till tolk.

I den nu avslutade upphandlingen godkändes över 450 teckenspråkstolkar, över 160 tolkar för personer med talskada och 40 skrivtolkar.

Mycket kritik från tolkorganisationer

Konkurrensutsättningen har under våren och sommaren kritiserats av tolkorganisationer och andra intressenter. De har bland annat krävt att konkurrensutsättningen ska avbrytas.

Enligt FPA har det ändå inte uppdagats sådana orsaker som enligt upphandlingslagen skulle ha motiverat att konkurrensutsättningen avbryts.

Klienterna informeras senare

Avtal med tolktjänstföretagen görs före början av november. Efter det informerar FPA kunderna om hur tjänsten förnyas och vilka tjänsteproducenterna är under den kommande avtalsperioden.

FPA beviljar och ordnar tolktjänst för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. År 2016 hade tolktjänsten nästan 6 000 kunder som gjorde 142 000 tolkbeställningar.

Tolkförmedlingen är centraliserad till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som finns i Åbo.