Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finansministeriet: De minst bemedlade förlorar, de flesta hushåll får mer pengar

Från 2017
Grafik av händer som sträcks mot en uppåtgående kurva
Bild: Sebastian Dahlström

Inkomsterna för de minst bemedlade hushållen minskar nästa år, visar siffror från Finansministeriet. Däremot ökar inkomsterna för majoriteten av hushållen.

För hushåll där inkomsterna underskrider 12 700 euro per år minskar de årliga inkomsterna med 37 euro, visar ministeriets kartläggning.

I den näst lägsta inkomstdecilen minskar inkomsterna också, men aningen mindre.

Det är framför allt nedskärningarna i de indexbundna förmånerna som bidrar till att de minst bemedlade familjerna förlorar pengar nästa år.

Den höjda accisen på tobaksprodukter slår också hårdast mot de minst bemedlade.

Vinnare i budgeten är de övriga inkomstklasserna, som inte är beroende av inkomstöverföringar i samma utsträckning.

För majoriteten av hushållen ökar de disponibla inkomsterna en aning. Proportionellt ökar inkomsterna i de högre inkomstgrupperna.

Överlag är förändringarna små i nästa års budget. De årliga ökningarna och minskningarna är inte särskilt stora för någon samhällsgrupp.

Att de minst bemedlade ser ut att hamna på efterkälke är ändå hett politiskt stoff som lär få igång oppositionen, när riksdagen idag börjar debattera budgeten på onsdag.