Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå fortsätter utreda kvicksilverhalten i fiskar

Från 2017
Fritidsfiskare med röd mössa och flytväst tar upp nät med en abborre i sin roddbåt.
Bildtext Kvicksilverhalten i abborrar och gäddor ska undersökas mera.
Bild: YLE

Fiskarnas kvicksilverhalter i Bruksträsket i Ingå ska utredas mera. När fiskarna undersöktes första gången var antalet fiskar inte tillräckligt stort.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har tidigare utrett kvicksilverhalterna i flera små sjöar i Ingå.

De inledande undersökningarna visade att halterna är förhöjda främst i Bruksträsket i Fagervik. Men eftersom undersökningsmaterialet var knappt kunde man inte dra några långtgående slutsatser.

Hauki.
Bildtext Forskarna tittar närmare på kvicksilverhalten i gäddor och abborrar.
Bild: Veli-Pekka Hämäläinen / Yle

Därför ska kvicksilverhalterna i abborre och gädda i Bruksträsket utredas mera. Det är Miljövetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet som har föreslagit det.

Dessutom ska en rapport som ger en översiktlig bild av kvicksilverproblemet sammanställas. I den ska alla tillgängliga uppgifter om sjöarna i Ingå finnas med.

Rapporten klar i nästa år

Kostnaderna för Ingås del beräknas bli 3 000 euro. Tilläggsproverna tas under 2017 och analyseras före årets slut.

Den sammanfattade rapporten lämnas till kommunen före slutet av år 2018.

Stilig abborre, fångad med svirvel.

Ät inte fisk från vissa sjöar i Ingå alltför ofta

Fiskarna innehåller förhöjda halter kvicksilver.