Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Plugga vid ÅA: Biokemi

Från 2017
Professor i biokemi J. Peter Slotte och studerande Linus Lindholm.
Bildtext Professor i biokemi J. Peter Slotte och studerande Linus Lindholm.

Biokemin ser på processerna i levande organismer på molekylär nivå.

- Vi studerar hur molekyler ser ut, hur strukturerna hos molekylerna påverkar deras funktion, hur de samverkar med andra molekyler och hur störningar i samverkan mellan de här molekylerna kan leda till problem för celler och eventuellt leda till sjukdomar, berättar professor Peter Slotte.

Två forskningsinriktningar vid Åbo Akademi

Vid laboratoriet i biokemi finns två forskningslinjer.

Den ena är datorstödd biokemi, det vill säga hur proteiners struktur ser ur, hur man från aminosyrasekvensen i proteinerna kan gissa sig till en tredimensionell struktur och kanske en funktion för proteiner.

Biokemin är en väldigt praktisk vetenskap.

Den andra, det som Slotte riktat sig in på ser på biologiska membraner, deras struktur och hur lipiderna, eller fettmolekyler, bygger upp membranstrukturen och påverkar membranens funktion och beteende.

- Membranen måste ju fungera på visst sätt för att cellerna ska fungera normalt. Har man för mycket mättade fetter i membranen så blir de styvare och proteinerna kan inte fungera på samma sätt som i en normal vätskelik membran. Det finns ofta kopplingar mellan membranegenskaper och hur cellerna fungerar, förklarar Slotte.

- I en vävnad kan det ju påverka vävnadens funktion och det finns samband mellan membranfunktioner och vävnader, så att vi arbetar på ett stort fält, men på en molekylär nivå, fortsätter Slotte.

Intresset för naturvetenskaper banade väg för studier i biokemi

Studerande Linus Lindholms intresse för naturvetenskaper vaknade i gymnasiet, där han läste mycket biologi, kemi och fysik.

Vid Åbo Akademi började han först studera fysik, men valde sedan att byta till biokemi.

- Det var kombinationen av biologi och kemi, att på den nivån kunna se hur molekyler samverkar som var intressant. När du har ett protein och du ser dess struktur och sedan lär dig att säga vad det betyder i praktiken, berättar Lindholm, som är inne på slutrakan av sina studier.

Peter Slottes intresse för biologi och kemi väcktes även det i gymnasiet där han hade samma lärare i bägge ämnena. Då Slotte dessutom var intresserad av att bli läkare, valde han att börja studera biokemi. Men det blev ingen läkare av honom.

- Jag fastnade väldigt fort vid biokemin. Ämnet var mycket aktivt på den tiden vid Åbo Akademi. Jag har inte ångrat mitt val en minut.

Praktiska studier i laboratorium

Det bästa med studierna, anser Lindholm vara den praktiska delen, i synnerhet på magistersnivå, då studierna för studenterna in i de olika forskningslaboratorierna.

- Ganska snabbt kan man börja arbeta självständigt. Det kanske är det som är det roligaste, att själv se problematiken och så har man verktygen för att själv styra sitt eget arbete, förstås med handledning från lektorer och professorer, säger Lindholm.

Ljusmikroskopibild på U2 osteosarkomaceller som behandlats med SM253, en möjlig inhibitor av värmechockprotein-90.
Bildtext Ljusmikroskopibild på U2 osteosarkomaceller som behandlats med SM253, en möjlig inhibitor av värmechockprotein-90.
Bild: Åbo Akademi/Linus Lindholm

- Biokemin är en väldigt praktisk vetenskap, tillägger Slotte. Studenterna får arbeta i laboratorier väldigt mycket.

- Många andra naturvetenskapliga ämnen är inte lika laborativa och det har vi tyckt att är en stark fördel för våra studenter, eftersom de kan labba bra och har sedan lätt att få plats på till exempel forskningslaboratorier eller bioteknologi- eller farmakologiindustrins laboratorier, fortsätter Slotte.

Jobb inom läkemedels- och diagnostikindustrin

Utexaminerade biokemister hittar vanligen arbete inom läkemedelsindustrin och diagnostikindustrin.

- Många får också arbete vid de många bioteknikföretagen som finns i Åboregionen. Wallac och PerkinElmer är sådana företag som anställt biokemister från Åbo Akademi. Men jag har också en doktorand som fått jobb på kemikalieverket i Helsingfors och det finns också sådana som åkt till Harvard för vidare forskarutbildning, säger Slotte.

Radio Vega Åboland

21:37

Plugga vid ÅA

Diskussion om artikeln