Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Niinistö: Nordkorea måste fås till förhandlingsbordet utan villkor

Från 2017
Uppdaterad 20.09.2017 21:46.
Programmet är inte längre tillgängligt
Nyhetsvideor: President Niinistö talar inför generalförsamlingen - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Ett lyckat förebyggande arbete inför konflikter sparar liv och resurser, sade president Sauli Niinistö i sitt tal inför FN:s generalförsamling på onsdagen.

Finland stöder också i fortsättningen fredsbevarande verksamhet för att förebygga konflikter.

- Alla marginaliserade människor bör få möjlighet att bli hörda i fredsprocessen, sade Niinistö. Kvinnor, barn och ungdomar betalar det högsta priset för konflikterna, men de förmår också visa vägen ut ur konflikten.

Niinistö påminde om att Finland har varit med om att grunda nätverket Nordiska kvinnliga fredsmäklare. Finland har också erfarenhet av fredsmedling sedan år 1955.

Krig har inga segrare

Krig har inga segrare, ändå fortsätter konflikterna. Under år 2016 miste 157 000 människor sitt liv i våldsamma sammandrabbningar runtom i världen.

Nu finns det nästan 68 miljoner flyktingar i världen.

- Situationen i Nordkorea är mycket oroväckande, sade Niinistö.

- Det nordkoreanska kärnvapenprogrammet är ett hot mot den globala freden och stabiliteten och programmet måste stoppas.

Presidenten konstaterade också att vi har sett upprepade provokationer från Nordkorea. Det internationella samfundet kan inte tolerera ett sådant beteende.

- Lösningen kan bara vara förhandlingar där Nordkorea måste delta utan villkor.

Ickespridningsavtalet för kärnvapen är fortfarande en av hörnstenarna och en utgångspunkt för nedrustning.

Också andra hot

Också andra hot måste uppmärksammas, ansåg presidenten. Han gav några exempel.

- För det första att bekämpa terrorismen och extremiströrelser. Som en världsorganisation är FN i en utmärkt position att kämpa mot terrorismen, sade Niinistö.

- Också hälsofrågor är viktiga. Epidemier överskrider nationella gränser mycket snabbt och syntetisk biologi är ett stigande hot.

Befolkningsökningen

Befolkningsökningen tål också uppmärksammas. Fastän den snabbaste skedet är över växer befolkningen fortfarande på många håll.

En växande befolkning leder oftast till snabb urbanisering. Fastän städerna erbjuder otaliga möjligheter kan urbaniseringen också leda till rotlöshet, hopplöshet och till och med till radikalisering.

Jämställdheten mellan könen är en av de viktigaste tyngdpunkterna i Finlands utrikespolitik, konstaterade presidenten.

- Som ett sändebud för den världsomfattande HeForShe kampanjen står frågan nära mig personligen.

- Det är viktigt att alla människor i världen har möjlighet att använda sig av service för sexuell- och fortplantningshälsa.

Klimatförändringen

Presidenten berörde också klimatförändringen.

Med tiden kommer ingen undan klimatförändringens negativa effekter. Klimatförändringen påverkar också säkerheten och tvingar människor att flytta från sina hemtrakter.

- Vi måste effektivera vår strävan att bekämpa klimatförändringen. Övergången från fossila bränslen till förnybar energieffektivitet måste vara betydligt snabbare ä nu. Allas insats krävs, sade presidenten.

Till slut konstaterade han att Finland i år fyller hundra år. Vi firar det under temat ”Tillsammans”.

I en nätansluten värld kräver drivandet av nationella intressen också internationell vilja. Fred och säkerhet, människorätt och utveckling tillhör oss alla.

- Bara tillsammans kan vi göra världen till en bättre plats, avslutade Niinistö.

20.9.2017 kl. 21.30, artikeln uppdaterad med videon med Niinistös tal.

Diskussion om artikeln