Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Stort övningsanfall har börjat på Gotland - "Finnarna har den bästa utrustningen"

Från 2017
Sårad ligger på bår med tre rekryter som försöker hjälpa, under en militärövning.
Bildtext Under övningen låtsades tre svenskar bli sårade i en granatattack och fick sedan vård av finländska rekryter.
Bild: Yle/Linda Söderlund

På Gotland pågår just nu Sveriges stora militärövning Aurora 17. Finländska försvarsmakten är med för att öva internationellt samarbete. Rekryterna jämför utrustning med varandra.

En granat har precis skadat tre rekryter. Finländsk sjukvårdspersonal försöker i fält rädda rekryterna. Det behövs mera blod och förband och hela situationen är lite kaotisk. Men det här är inte på riktigt, utan bara en övning som ska få den finländska och svenska försvarsmakten att bli bättre på att samarbeta.

- Svenskarna förväntade sig att vi har yrkesutbildad sjukvårdspersonal, men det har vi inte, och de här patienterna var svårt skadade. Med tanke på det klarade vi situationen bra, berättar fältsjuksköterska Annukka Harjuvaara då situationen är över.

Finsk och svensk sjukvårdspersonal diskuterar sårads tillstånd på militärövning.
Bildtext Fältsjuksköterska Annukka Harjuvaara (vänster) diskuterar hur övningen lyckades tillsammans med sin svenska kollega. De talar engelska sinsemellan.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Scenariot för Aurora 17 är att Sverige dras in i en konflikt mellan två stormakter. Land A anfaller land B, och samtidigt anfaller land A också Sverige. Anfallet börjar på Gotland och sedan trappas striden upp och fienden går iland söder om Stockholm, i Oxelösund-Nyköpingsområdet.

Om det någon gång uppstår en krissituation där Finland måste be om hjälp, måste försvaret kunna samarbeta med andra länders försvar.

Den här veckan har den stora striden om Gotland börjat. Gotland ligger mitt i Östersjön och är en strategiskt mycket viktig plats. Den som kontrollerar Gotland kan kontrollera kommunikationerna över Östersjön.

Rekryt med grön målning i ansiktet och vapen på magen.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Det finska kompaniet från Björneborgs brigad ska tillsammans med Gotlands 18:e stridsgrupp försvara ön. I den här övningen är fienden fyra amerikanska attackhelikoptrar.

- Jag trivs här. Det känns lite finare att vara utomlands än hemma. Intressantast hittills har varit att få träffa folk från andra länder och jämföra utrustningen. Finnarna har nog den bästa utrustningen, säger Jasu Ahonen, jägare från Björneborgs brigad.

Sverige beroende av hjälp utifrån i krissituation

Militärövningen Aurora 17 är ett resultat av den ökade spänningen i Östersjöområdet. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist har varit tydlig med att Rysslands annektering av Krim, pressen på de baltiska länderna och Rysslands militära upprustning har bidragit till att Sverige vill höja sin försvarsförmåga.

- Vi har fått direktiv från våra uppdragsgivare, riksdagen och regeringen, att öka vår förmåga. Därför ska vi genomföra stora övningar som den här vart tredje år, säger överste Thomas Karlsson, ställföreträdande övningsledare för Aurora 17.

Svenskt militärfordon
Bildtext Svensk stridsvagn väntar på att de amerikanska attackhelikoptrarna ska börja synas.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Karlsson menar att han och hans kolleger i försvaret är kuggar i ett politiskt instrument.

- Nu ska vi se till att uppfylla uppdragsgivarens riktlinjer till oss, att vi ska bli bättre tillsammans med andra. Finland är ett viktigt land i det här samarbetet. Vi är beroende av andra internationella aktörer och vi ska kunna genomföra operationer tillsammans med andra.

Försvarssamarbetet ska bli mera omfattande

För Sverige är övningen speciell, eftersom det är första gången på 23 år som marinen, flygvapnet och armén övar tillsammans. Nästan 20 000 svenskar deltar.

Målet för den svenska försvarsmakten är att kunna försvara Sverige "enskilt och tillsammans med andra", och därför har Sverige bjudit in förstärkning från åtta andra länder.

Sverige är inte med i Nato, men det har ändå funnits kritik mot att Aurora 17 kan uppfattas som en Nato-övning.

I fjol ingick Sverige ett så kallat värdlandsavtal med Nato, och det gör att Nato-länderna Frankrike och USA kan delta i övningen.

Finländsk rekryt uppe på bepansrat militärfordon.
Bildtext Finland deltar i övningen med elva bepansrade fordon och två hornet jaktplan.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Finland deltar i Aurora med ungefär 300 man och på Gotland deltar ungefär 200 från Björneborgs brigad.

För finska försvarsmakten handlar övningen om att lära sig samarbeta internationellt.

Om det någon gång uppstår en krissituation där Finland måste be om hjälp, måste försvaret kunna samarbeta med andra länders försvar.

I framtiden ska försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland bli ännu mera omfattande.

Nu deltar Finlands armé på pluton- och kompaninivå och om några år ska man också kunna öva på bataljonnivå.