Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rotenbergs byggplaner i Tvärminne tillbaka i ruta ett

Från 2017
Uppdaterad 22.09.2017 16:22.
Militärbåtar förtöjda vid en brygga. Sommar, solsken.
Bildtext Tvärminne ligger vid havet i Hangö. Också Syndalens militära övningsområde finns i Tvärminne.
Bild: Yle/Petra Thilman

Planerna att bygga inkvarteringsbyggnader på Vita Villan-tomten i Tvärminne kräver nya beslut.

Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt Hangö stads tidigare beslut och uppmanar staden att behandla ärendet på nytt.

En karta över Tvärminne
Bildtext Den lila pilen på kartan visar var i Tvärminne Örnboet finns.
Bild: Hangö stad

Det är företaget RKK Group som vill riva den gamla bostads- och ekonomibyggnaden (Örnboet) på området vid den gamla tegelfabriken. RKK Group skulle göra det med fullmakt av fastighetsaktiebolaget Vita Villan.

Styrelseordförande för Vita Villan är den ryska affärsmannen Boris Rotenberg med nära kontakter till den ryske presidenten.

Hangö: Inget problem att bygga

Hangö stad såg inga hinder med bygget.

Miljönämnden beslutade därför 2016 att det ska utredas om det knappt tio hektar stora området behöver planläggas.

Med hjälp av en plan kunde fastighetsbolaget Villa Villan bygga en inkvarteringsbyggnad på 350 kvadratmeter på fastigheten.

Försvaret: Det går inte att bygga

Försvarsmakten tycker att området inte lämpar sig för byggande. Försvarsmaktens logistikverk förde därför saken till domstol.

Försvaret motiverar sin åsikt med att försvaret skjuter med tungt artilleri i Syndalen och bullret är ett problem för boende.

Två skyltar, den ena är karta över Syndalens övningsområde och den andra en skylt där det står - militärområde - tillträde utan tillstånd vid laga påföljd förbjuden.
Bildtext Buller kan bli ett problem. Övningsområdet i Syndalen ligger nära området som byggplanerna gäller.
Bild: Petra Thilman / Yle

Försvarsmaktens logistikverk hävdar också att det som skulle byggas egentligen inte är inkvarteringslokaler utan två bostadshus.

Domstolen: Beslutet bygger på fel plan, det behövs ett nytt beslut

Den gamla tegelfabriksbyggnaden i Tvärmiine i Hangö.
Bildtext Gamla tegelbruket i Tvärminne ligger ungefär 100 meter ifrån Örnboet där fastighetsbolaget Vita Villan vill bygga 350 kvadratmeter för inkvartering.
Bild: Hangö stad

Förvaltningsdomstolen upphävde i onsdags (20.9) Hangö miljönämnds beslut.

Orsaken är formell: Hangös beslut bygger på fel plan. Staden ska därför behandla ärendet på nytt. Det ska då gälla undantagstillstånd och inte ett avgörande om planeringsbehov.

Men domstolen poängterar också att Hangö stad i det nya beslutet måste beakta hur väldigt nära Syndalens skjutområde byggplatsen ligger.

Bullernivån är i medeltal högre än det rekommenderade gränsvärdet 55 decibel.

Bildsättningen för artikeln korrigerades på fredagseftermiddagen 22.9.2017 vid 16.30-tiden. Tidigare stod det under bilden av gamla tegelbruket felaktigt att det är platsen där inkvarteringsbygge planeras.

Diskussion om artikeln