Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Föreläsning om människohandel ordnas i Karleby

Från 2017
Mercy i Catania.
Bildtext Människohandel, arkivbild.

Experter på arbetet mot människohandel ordnar ett utbildningstillfälle i Karleby för myndigheter, föreningar och privatpersoner. Många vill inte ens tänka på omfattningen av människohandeln och vilket helvete det är, säger Pia Rendic på föreningen Vapauta Uhri.

Tillfället behandlar människohandeln i Finland och på annat håll.

Pia Rendic är verksamhetsledare på Vapauta Uhri, en förening som hjälper offer för människohandel. Föreningen driver ett par hem på Cypern. I Finland koncentrerar man sig förutom på att stöda offren också på att föreläsa och utbilda.

I sin bok Ihmiskaupan kasvot skriver Rendic: Människohandel är en sak, vars omfattning och hemskhet många inte vill tänka på. Det enda sättet att tvinga folk till att agera är att berätta sanningen om människohandeln.

Arbete och sexuellt utnyttjande

Förutom Rendic föreläser också Pia Marttila från Brottsofferjouren. Marttila är koordinator för arbetet med att hjälpa offer för människohandel. Hon jobbar med offer på olika håll i Finland.

Hon kommer främst att berätta om människohandeln i Finland och om de tjänster som offren har rätt till.

Pia Marttila är koordinator på Brottsofferjourden
Bildtext Pia Marttila.
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Största delen av de personer som får hjälp har fallit offer för endera arbetsrelaterad människohandel eller människohandel för sexuella ändamål.

Skolningstillfället riktar sig till myndigheter, föreningar, frivilliga och alla övriga intresserade. Det hålls under morgonen och förmiddagen den 6 oktober i Karleby församlingshem.

Arrangörer är Karleby finska församling och Brottsofferjouren.

Diskussion om artikeln