Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Brister vid pälsfarmer i Nykarleby

Från 2017
Uppdaterad 21.09.2017 19:09.
Skugghus
Bildtext Arkivbild på skugghus.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Flera pälsfarmer i Nykarleby prickades för brister. Det handlar om för många djur och om reningsverk som inte fungerar. Miljö- och byggnadsnämnden anser dock att bristerna inte är speciellt allvarliga.

Brister på fyra pälsfarmer i Nykarleby togs upp på miljö- och byggnadsnämndens möte i onsdags.

På den första farmen har inga vattenprover tagits för att kontrollera reningsanläggningens effektivitet.

Skugghus utan lov och söndrigt reningsverk

På den andra farmen fanns plats för fler djur än vad miljötillståndet tillåter. Den ökade djurmängden kommer sig av att ägarna byggt ett 70 meter långt skugghus som inte omfattas av miljötillståndet.

På farmen i fråga används inget strö under rävburarna, vilket också strider mot tillståndet. Dessutom var det kemiska reningsverket som ska rena det utgående vattnet avstängt när inspektionen gjordes.

Nämnden anser att överskridningen i antalet djur är ringa och att farmen därför inte behöver ansöka om ett nytt miljötillstånd. Däremot måste farmen söka bygglov för skugghuset.

Farmen uppmanas också att omedelbart reparera reningsverket och ta det i bruk.

Inget miljötillstånd trots uppmaningar

Den tredje farmen har ett placeringstillstånd från 1977 men inget miljötillstånd. Ägaren har trots uppmaningar från staden inte lämnat in en ansökan om miljötillstånd.

Dessutom är grusfiltret som ska rena det utgående vattnet byggd år 1995 och har troligtvis inte längre någon renande effekt. Nämnden kräver att filtret byts ut och att provtagningsbrunnar för vattnet anläggs.

Håller rävar utan lov

På den fjärde farmen överskrids antalet djur rejält. Miljötillståndet omfattar högst 10 080 minkar men vid inspektionen fann man att det även byggts två 180 meter långa skugghus för räv på området. Miljötillståndet överskrids med 19,3 procent.

Nämnden uppmanar farmen att endera anpassa verksamheten till miljötillståndet eller ansöka om ett nytt. Om man tänker behålla skugghusen måste man också söka bygglov för dem.

På samma farm finns också andra brister, så som att gödselbrunnen saknar skyddsstaket och att det saknas uppsamlingsbrunn för urin och lakvatten som samlas upp under skugghusen för räv.

"Mindre påpekanden"

Alla brister till trots behöver ingen av farmerna sätta lapp på luckan.

- Nej. Det handlar om mindre påpekanden och mindre brister, säger miljö- och byggnadsnämndens viceordförande Robert Blomqvist (SFP).

Diskussion om artikeln