Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Liveblogg från fullmäktigemötet i Korsholm

Från 2017
Uppdaterad 21.09.2017 21:45.
Samuel Broman (SFP) under diskussionen om fusionsförhandlingar med Vasa stad.
Bildtext Samuel Bromans (SFP) motion föranledde den fusionsdiskussion som nu pågår.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Korsholm inleder fusionsförhandlingar med Vasa, beslöt fullmäktige i Korsholm på torsdag kväll. Yle Österbotten var på plats under mötet och livebloggade i den här artikeln.

På torsdag kväll tar fullmäktige i Korsholm ställning till om kommunen ska inleda fusionsförhandlingar med Vasa eller inte.

I bakgrunden finns en motion för fortsatta diskussioner med Vasa som undertecknandes av åtta ledamöter.

I somras valde den nya kommunstyrelsen att föra frågan vidare till fullmäktige som ska avgöra om diskussionen med Vasa fortsätter eller inte.

Yle Österbotten finns på plats under mötet och livebloggar här nedan när frågan om fusionsförhandlingar kommer till behandling.

Här kan ni läsa Yle Österbottens liveblogg från mötet:

Bloggen är uppdaterad den 22.09.2017 klockan 8.51. Stig Beijar talade under mötet för förhandlingar med Vasa. En felskrivning i bloggen kl.21:25 gjorde att det såg ut som att Beijar var emot förhandlingarna. Formuleringen är nu borttagen.

kl. 21:36: Och där avslutades mötet. Tackar för mig och går och samlar kommentarer av ledamöterna. Vi hörs i radion imorgon!

kl. 21:29: Vilket spännande möte, eller vad säger ni?

kl. 21:29: Beslutet är fortfarande upp till fullmäktige.

kl. 21:28: Det betyder att efter att fusionsförhandlingarna med Vasa är avslutade ska det ordnas en rådgivande folkomröstning.

kl. 21:27: Med rösterna 23 för och 20 emot röstade fullmäktige för Lillas åtgärdsmotion.

kl. 21:26: Nu är diskussionen avslutad och det blir en nya spännande omröstning.

kl. 21:26: SFP:gruppen är minst sagt delad i den här frågan.

kl. 21:25: Debatten börjar spåra ur säger Samuel Broman.

kl. 21:21: Michael Luther tycker inte det är komplicerat. Först gör man en utredning med Vasa. Sedan presenterar man resultatet för invånarna som får rösta ja eller nej. Beslutet är fortfarande upp till fullmäktige, säger Luhter.

kl. 21:20: De som är emot lyfter fram att frågan är för komplicerad för att ordna en folkomröstning.

kl. 21:20: De som är för en folkomröstning tycker det är förvånande att de som under mötet lyft fram att invånarna ska få säga sin åsikt nu är emot en folkomröstning.

kl. 21:19: Det handlar om hurvida invånarna ska få rösta i en rådgivande folkomröstning efter att förhandlingarna med Vasa är klar.

kl. 21:18: Diskussionen fortsätter i ganska hårda ordlag just nu.

kl. 21:15: Folket har röstat in oss de kan också fatta beslut, säger ordförande Carola Lithén.

kl. 21:14: Hur ska alla de som är under 18 höras i den här frågan, säger Christoffer Ingo.

kl. 21:12: Kan vi gå till omröstning frågar Anita Sundman.

kl. 21:12: MSK vill inte ha en folkomröstning.

kl. 21:07: Karina Björninen (MSK) givetvis ska vi höra vad invånarna säger men invånarna måste ha tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut.

kl. 21:06: Många här i debatten har sagt att ni vill förhandla och efter att man fått resultatet ska man fatta ett beslut. Så nu för vad ni har sagt och låt oss ta beslutet efter att vi fått ett resultat och kommuninvånarna sagt sitt, säger Lithén.

kl. 21:05: Jag anser att en folkomröstning är det enda sättet att höra hela folket, säger Lithén.

kl. 21:04: En klockrent exempel på hur en åtgärdsmotion ska gå till säger Per-Henrik Lithén.

kl. 21:03: Hur ska invånarna involveras om man inte ordnar en folkomröstning frågar Tomas Koskinen (KD).

kl. 21:01: Strider åtgärdsmotionen mot det fattade beslutet frågar Mika Mäkisalo. Det ändrar beslutet anser han.

kl. 20:59: En rådgivande folkomröstning skulle sätta press på fullmäktige, säger Linda Ahlbäck.

kl. 20:57: Linda Ahlbäck lyfter fram att i det förslag fullmäktige just röstat igenom står att man ska höra invånarna.

kl. 20:56: Det här kom väldigt plötsligt på säger Monica Asplund. I det här skedet kan jag inte rösta för en folkomröstning.

kl. 20:55: Vi vill höra alla invånare förtydligar Christoffer Ingo. Om det visar sig att folk vill ha en folkomröstning så kan det givetvis ordnas men också han är besviken över hur frågan kom upp.

kl. 20:53: Väldigt besviken att man gör så här, säger Broman.

kl. 20:53: Broman är besviken över att frågan om en folkomröstning inte togs upp på SFP:s gruppmöte i tisdags utan plötsligt dök upp efter att beslutet om fusionsförhandlingen var klar.

kl. 20:52: Samuel Broman säger att han precis som Christoffer Ingo ser problem med att folk ska kunna sätta sig in i alla detaljer. Det är vi ledamöter ska fatta beslut.

kl. 20:50: Michael Luther anser att det är synnerligen viktigt att invånarna ska få säga sin åsikt.

kl. 20:50: Nu blir det dags för debatt igen.

kl. 20:49: Beslutet om fusionsförhandlingar är fattat. Nu behandlar man en åtgärdsmotion till det förslaget. Tidigare kallade man dylika förslag för kläm.

kl. 20:48: Carola Lithén klargör en sak kring åtgärdsmotionen. Motionen går ut på att det ska hållas en rådgivande folkomföstning. Det är ordet rådgivande som är viktigt här.

kl. 20:47: Nu fortsätter diskussionen.

kl. 20:46: Heta diskussioner i kulisserna inom SFP. Media blev utslängda.

kl. 20:37: SFP-gruppen begärde nu paus för att diskutera. Paus just nu alltså.

kl. 20:34: Carola Lithén påminner om att man i tiderna röstat om EU.

kl. 20:33: Klart folket ska höras säger Christoffer Ingo men jag litar inte på att mina väljare kan sätta sig in i allt som kommer upp i förhandlingarna. Ingo är emot en folkomröstning.

kl. 20:33: Känslorna går heta just nu.

kl. 20:32: Det betyder att mötet fortsätter....

kl. 20:32: Nu diskuterar fullmäktige om åtgärdsmotionen ska få vara med eller inte.

kl. 20:31: För att sammanfatta. Fullmäktige har röstat för att Korsholm ska inleda fusionsförhandlingar med Vasa. Direkt efter beslutet lämnade Alice Lillas in en åtgärdsmotion om att innan beslutet fattas ska göras en folkomröstning.

kl. 20:30: Åtgärdsmotionen ska inte få strida mot förslaget som just har fattats.

kl. 20:30: Man använder inte ordet kläm längre utan åtgärdsmotion, påminner ordförande Carola Lithén. Man diskuterar nu om fullmäktige ska kunna godkänna åtgärdsmotionen eller inte.

kl. 20:28: Det ska involveras invånare står det i förslaget. Om man inte vill ha en folkomröstning hur ska då invånarna så säga sitt, frågar Tomas Koskinen (KD).

kl. 20:26: Just nu pågår en livlig debatt om man kan ta in Lillas klämförslag om en folkomröstning eller inte.

kl. 20:22: Lillas förslaget godkänns inte enhällig.

kl. 20:21: Alice Lillas (SFP) föreslår nu innan fullmäktige tar det avgörande beslutet hålls en folkomröstning i Korsholm.

kl. 20:17: Också kommunstyrelsens förslag går ut på att Korsholm inleder fusionsförhandlingar med Vasa.

kl. 20:17: Nu ska fullmäktige rösta mellan Ahlbäcks förslag och kommunstyrelsens tidigare förslag.

kl. 20:16: Ahlbäck har fått 26 röster och Luther har fått 17 röster.

kl. 20:16: Röstning pågår....

kl. 20:15: I kort går Ahlbäcks förslag ut på att man inleder förhandlingar med Vasa medan Luthers förslag går ut på att man ska vänta ut de stora reformerna.

kl. 20:14: De två förslagen ställs mot varandra.

kl. 20:14: Nu ska det bli omröstning.

kl. 20:14: Ett förslag av Linda Ahlbäck och ett förslag av Michael Luther. Båda förslagen har blivit understödda.

kl. 20:14: Två förslag har kommit in under kvällen.

kl. 20:13: Nu är det inga fler talturer säger ordförande Carola Lithén och diskussionen är avslutad.

kl. 20:13: Mika Mäkisalo (SFP) säger att han tänkt hålla tyst men ber nu ändå om ordet. Tackar för en bra diskussion och ber om omröstning.

kl. 20:11: Det är inte betydelselöst att vara en ledande landskommun med svenska som majoritetsspårk. Att skrota ett självständigt Korsholm är illa för svenskan. Jag stöder Luthers förslag, säger Ulla-Maj Salin.

kl. 20:09: Vi borde se om vårt eget hus nu då vi har en möjlighet att göra det, säger Sirén-Aura.

kl. 20:09: Monica Sirén-Aura lyfter igen fram att regionen inte ska konkurrera med sig själv.

kl. 20:06: Kari Hietamäki (MSK) lyfter fram vikten av att det finns arbetsplatser.

kl. 20:05: Budskapet från näringslivet är klart. Företagarna vill se en större kommun, säger Knipström som stöder en utredning.

kl. 20:04: Jens Knipström (SFP) lyfter fram att regionens välfärd beror långt på hur företagen mår.

kl. 20:03: Så länge ni orkar tala orkar jag fördela ordet kommenterar ordförande Carola Lithén. Det är en mycket viktig fråga som diskuteras.

kl. 19:59: Så är det Samuel Bromans tur igen som påpekar att det börjar gå rundgång i debatten och att det börjar vara dags för beslut.

kl. 19:58: Alf Burman (SFP) i valkampanjen sa jag att jag stöder ett självständigt Korsholm. Många bra talare har sagt sitt. Ska inte säga så mycket mer än att stad är stad och landsbyggd är landsbyggd, säger Burman som stöder Luthers förslag.

kl. 19:53: Kommer den finska majoriteten i Vasa upprätthålla små daghem i Korsholm, frågar Luther.

kl. 19:52: Något måste vi ju ha gjort rätt då vi har företag som vill stanna här, säger Luther.

kl. 19:51: Vi har haft de har diskussionerna länge och bilden har målats upp om att det kommer att gå illa om Korsholm inte går ihop med Vasa men faktum är att det gått bättre för Vasaregionen. Vi ska inte ropa "Vargen kommer" säger Luther.

kl. 19:50: På plats i talarstolen igen är nu Michael Luther.

kl. 19:49: Ber om ursäkt för en kort paus. Var utan internet har ett par minuter.

kl. 19:43: Det börjar alltså dra ihop sig för beslut.

kl. 19:42: Bara tre talturer kvar just nu om inte någon fler begär att få ordet.

kl. 19:42: Pada stöder Luthers förslag.

kl. 19:41: Vi vet vad vi har med inte vad vi får frågar sig många men vissa saker vet vi säger Patrik Pada (SFP). Bland annat att man får en kommun med mindre andel svenskspråkiga.

kl. 19:40: Hur tänker ni som är rädda för svenska språket och samtidigt jobbar för Seinäjoki, frågar Beijar.

kl. 19:38: Men just nu ska vi inte besluta om en fusion med Vasa. Nu ska vi fatta beslut om att föra diskussioner med Vasa, säger Beijar som vill se en bättre dialog med Vasa.

kl. 19:38: Jag vill inte bidra till att Seinäjoki bliv vår huvudstad. Vi bidrar till Vasas litenhet, säger Beijar.

kl. 19:36: Vasa förlorade sin fulljour eftersom Vasa var för litet, säger Beijar.

kl. 19:36: Många här lyfter fram svenskan och svensk service men samtidigt gör man Seinäjoki en tjänst genom att bromsa en fusion med Vasa, anser Beijar.

kl. 19:35: Stig Beijar (SFP): som jag ser det handlar det här om Vasa eller Seinäjoki på sikt.

kl. 19:33: Vi är inte redo för att fatta ett sådant här beslut, säger Åkers som stöder Michael Luthers förslag.

På plats i talarstolen Rebecca Åkers (SDP).

kl. 19:27: Christoffer Ingo säger att det är självklart att till exempel lantbrukare och pensionärsföreningar tas med i förhandlingarna.

kl. 19:26: För att kunna ta ett beslut om fusion krävs ett mycket stort arbete. Det är inte en liten sak att göra en sådan här utredning, säger Ahlberg.

kl. 19:25: Kommundirektör Rurik Ahlberg påminner om att det här inte är första gången man diskuterar sammanslagningar i Korsholm.

kl. 19:24: Alice Lillas (SFP) lyfter fram den oro bland annat äldre har, inte minst för vad som ska hända med den svenska servicen.

kl. 19:22: Partik Björkman (SFP) vill att kommuninvånarna ska få säga vad de tycker om planerna på en fusion med Vasa.

kl. 19:17: Just nu har man lite tekniska problem och sädningen går inte ut för de som följer mötet ute i stugorna via kommunens kanaler. Här via bloggen fungerar det bra i alla fall att följa med vad som händer.

kl. 19:15: Vasa borde igen bli en av Finlands tio största städer. Låt nu två goda grannar hitta varandra, säger Gästgivars som stöder Linda Ahlbäcks förslag.

kl. 19:14: Han tror på att en fusion mellan Korsholm och Vasa skulle leda till en kedjeredaktion som gör att Vasa skulle få större inflytande.

kl. 19:13: En eventuell sammanslagning är till för våra ungdomar. Det är de som kommer att se nyttan av en fusion, säger Gästgivars.

kl. 19:10: Näst ut Lars Gästgivars (SFP).

kl. 19:10: Jag vill ge förhandlingarna en chans för att se hur en fusion ska se ut, säger Sundman som understöder Ahlbäcks förslag.

kl. 19:09: Jag blir bekymmrad då jag hör att konkurrens är bra och att regionen mår bra att kommunerna konkurrerar med varandra. Borde vi inte jobba gemensamt för att locka folk från andre regioner, säger Sundman.

kl. 19:06: Hur ska vi utveckla vår kommun på bästa sätt, frågar Anita Sundman (SFP).

kl. 19:05: Visst finns det kanske skäl att vara oroliga för svenska. Men SFP är störst både i Korsholm och Vasa, säger Sirén-Aura. Och det skulle väl vara höjden om inte vårt parti skulle klara av att jobba för svenskans intressen, säger Sirén-Aura.

kl. 19:04:

kl. 19:03: Det handlar om Vasa mot Seinäjoki. Nu har vi en möjlighet att skapa en stark kommun som kan hävda sig nationellt i Finland, säger Sirén-Aura.

kl. 19:02: Det är vårt ansvar att se framåt, säger Sirén- Aura.

kl. 19:02: Om vi har en massa små kommuner, kan vi då garantera att våra ungdomar får jobb och våra företag mår bra, säger Sirén-Aura.

kl. 19:01: Idag är det inte kommuner mot kommuner utan regioner mot regioner, säger Sirén-Aura.

kl. 19:00: Så här långt har vi sagt nej eftersom vi konstaterat att vi har det bra här i Korsholm. Det har inte funnits någon orsak att blanda sig med andra, säger Sirén-Aura.

kl. 19:00: Vi har diskuterat det här de senaste 20 åren, påminner hon.

kl. 18:59: På väg upp i talarstolen nu Monica Sirén-Aura.

kl. 18:59: Det gör också Martin Ahlskog (MSK).

kl. 18:58: Avslutar med att stöda Albäcks förslag.

kl. 18:57: Vi borde diskutera både för- och nackdelar, säger Vikström. Vi är skyldiga att se hur vi kan bli bättre och ha en framförhållning.

kl. 18:56: Tonen har tyvärr varit hård trots att vi alla vill våra kommuninvånares bästa, säger Pernilla Vikström (SFP).

kl. 18:55: Vi ska vara med och genomföra reformerna på bästa sätt men inte skynda in för någon fusion i det här skedet, säger Salin.

kl. 18:53: Varför just nu då stora reformer är på gång, frågar sig Salin.

kl. 18:53: Vi är inte tvingade till en kommunfusion av staten. Inte heller av ekonimiska orsaker är vi tvingade till en fusion.

kl. 18:52: Motionen är endast undertecknad av åtta ledamöter, påminner Salin.

kl. 18:52: Har våra kommuninvånare gett oss det uppdraget?

kl. 18:51: Förslaget betyder i klartext att vi tar ställning för en fusion utan en klar agenda över vad vi vill med en fusion, säger Salin.

kl. 18:51: Har alla här i salen klart för sig vilket viktigt ärende vi står inför, säger Ulla-Maj Salin.

kl. 18:49: Om vi inte står vakt om oss själva, vem ska då göra det frågar han sig.

kl. 18:48: Näst ut Peter Thölix.

kl. 18:48: Ordförande Carola Lithén informerade just om att det står 14 ledamöter på tur att få tala så debatten lär hålla på en god stund ännu.

Tycker vi kan hålla oss från att säga saker som "totalt vansinne" säger Samuel Broman.

Jag ser ingen orsak. Totalt vansinne att föreslå det här, avslutar Lithén och stöder Luthers förslag.

kl. 18:42: Vad vinner Korsholm på att gå ihop med Vasa, säger Lithén.

kl. 18:40: Ett totalt vansinne att lämna in den här motionen, säger Per-Henrik Lithén.

kl. 18:40: Servicen ska fungera lika bra på svenska som finska. Allt det här ska vi granska. Under förhandlingsprocessen ska invånarna vara delaktiga och det är ett måste att lyssna vad kommuninvånarna anser, säger Asplund som understöder att man går in för förhandlingar.

kl. 18:38: Monica Asplund (SFP): vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får.

kl. 18:38: "Vad är biffen" avslutar Nedergård.

kl. 18:37: Jag har svårt att se hur en kommunfusion skulle välja den vanliga kommuninvånaren, säger Nedergård.

kl. 18:37: Svenska servicen fungerar bättre i Korsholm än i Vasa, säger Nedergård.

kl. 18:36: Intresset för fusion har stigit konstaterar han vidare. Men vi ska också känna till att enbart 29 % av de svenskspråkiga är för en fusion. De flesta som är för en fusion är finskspråkiga. Varför ska mitt parti gå i bräschen för en fråga som undergräver svenskan ställning, frågar sig Nedergård.

kl. 18:34: Vi erbjuder service som kommuninvånarna är nöjda med, säger Nedergård.

kl. 18:33: Nu på plats i talarstolen Kenth Nedergård (SFP).

kl. 18:33: Luther vill alltså att man ska vänta med fusionsförhandlingar tills man vet mer om vad kommande reformer för med sig.

kl. 18:32: "Det finns inga ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker för samgång. Det finns skäl att avvakta tills reformarbete ger större klarhet i kommunernas framtida roll".

kl. 18:31: Luther säger att han inte är emot diskussion men att han inte vill ha bråttom i den här frågan och lämnar därför in ett eget förslag.

kl. 18:30: Varför har vi bråttom då vi står inför en så stor reform, frågar sig Luther.

kl. 18:30: Luther tar också upp vård- och landskapsreformen.

kl. 18:29: Ett argument för fusion är att vi måste bli större men jag anser att innehållet är viktigt, säger Luther.

kl. 18:28: Sedan är frågan vad vill Korsholm och vad vill vi vara? Jag ser det som ett synnerligen stort problem att det inte finns ett enda mål med förhandlingarna. Att vara säga att man vill skapa något nytt räcker inte, säger Luther.

kl. 18:27: Svenska spårket är under eld, finns partier i landet som vill att svenskan ska utrotas. Mycket viktigt att det finns krafter som jobbar för svenskan. Svenskan är för mig otroligt viktigt, säger Luther.

kl. 18:26: Korsholm har en roll i Österbotten. Korsholm är en viktigt sammanhållande roll i Österbotten, säger Luther.

kl. 18:25: Korsholmarna är nöjda med sin kommun. Vi har kunnat ge dem en trygg kommun, säger Luther.

kl. 18:24:

kl. 18:23: Näst ut Michael Luther (SFP). Han går upp i talarstolen då han vill se folk i ögonen.

kl. 18:22: Det svenska språket för mig är viktigt. Jag tror på närdemokrati och att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt, säger Bäck som är emot planerna på att inleda förhandlingar med Vasa.

kl. 18:21: Vill en majoritet av invånarna gå samman med Vasa ska vi naturligtvis göra det men några sådana tendenser har jag inte sett, säger Bäck.

kl. 18:21: I det nya Vasa kommer majoriteten av beslutsfattarna att inte komma från Korsholm. De flesta kommer att ha finska som modersmål, säger Tomas Bäck (SFP).

kl. 18:18: Hon vill veta för- och nackdelare med en fusion och först då ett avtal finns ta ställaning till om hon är för eller emot en fusion.

kl. 18:18: Ida-Maria Skytte (SFP) säger att hon tidigare velat vänta men att hon nu ändrat åsikt.

kl. 18:17: En liten kommun som Korsholm måste våga visa vägen. Vi förlorar ingenting på att diksutera med Vasa. Vi kan alltid säga nej, säger Ingo.

kl. 18:16: Vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får, säger Christoffer Ingo (SFP)

kl. 18:15:

kl. 18:14: Jag hoppas på stort understöd för förslaget avslutar Broman.

kl. 18:12: Broman vill att man nu ska utreda så man vet vilka alternativ det finns innan man fattar beslut. Men utreda måste man får att kunna göra sitt jobb anser han.

kl. 18:12: Jag har svårt att förstå negativiteten till att föra en diskussion med Vasa, säger Broman.

kl. 18:12: Vi ska göra det bästa vi kan för våra kommuninvånare, säger Broman.

kl. 18:11: Han uppmanar ledamöterna att inte vara rädda för resultatet av dagens förhandlingar.

kl. 18:10: Näst ut Samuel Broman (SFP) som lämnade in det aktuella motionen.

kl. 18:10:

kl. 18:09: Hietamäki hoppas alla ledamöter ska ha ett öppet sinne i debatten och inte på förhand bestämma sig för att rösta nej till förhandlingar.

kl. 18:07: Han stöder Linda Ahlbäcks förslag.

kl. 18:05: Näst ut att tala är Kari Hietamäki (MSK).

kl. 18:04: Målet är ett avtal om fusion som fullmäktige ska få ta ställning till.

kl. 18:03: Linda Ahlbäcks förslag går i kort ut på att fullmäktige omfattar motionen och inleder förhandlingsprocessen med Vasa stad.

kl. 18:02: Först då vi vet allt ska vi ta ställning till ett eventuellt fusionsbeslut, säger Ahlbäck.

kl. 18:01: Det har påpekats att det saknas en tydlig strategi och tidsplan. Men det är sådant vi ska ta itu med om vi betsämmer oss för att inleda en förhandlingar, säger Ahlbäck.

kl. 18:00: Inleder vi en förhandlingsprocess behövs allas erfarenheter, säger Ahlbäck.

kl. 18:00: Vi kan inte längre gå förbi den här frågan. Om vi bestämmer oss för att gå vidare med processen måste vi konstruktivt jobba vidare tillsammans även om det finns de som tycker det är fel beslut, säger Ahlbäck.

kl. 17:59: Vi jobbar för samma sak, kommunen och kommuninvånarna, säger Ahlbäck.

kl. 17:58: Säger vi nej tar det slut ikväll, säger Ahlbäck.

kl. 17:58: På ett sätt en enkel fråga. Vi kan svara ja eller nej till förhandlingar.

kl. 17:58: Först ut att tala är Linda Ahlbäck (SFP).

kl. 17:57: Går vi vidare med de här planerna kommer det att betyda en massiv mängd möten. Mer än vi kan tänka oss, säger Lithén och öppnar diskussionen.

kl. 17:56: Om vi idag beslutar oss för att inleda förhandlingar med Vasa måste vi se till att det reserveras tillräckligt med tid för att veta vad som är viktiga för Korsholm.

kl. 17:55: Vi borde ha suttit internt och sett över våra framtidsplaner innan klubban faller ikväll, anser Lithén.

kl. 17:55: Det händer mycket positivt i Korsholm just nu. Aldrig tidigare har det varit så mycket på gång som tidigare och aldrig har det känts så bra att vara Korsholmare som det gör nu, säger Lithén.

kl. 17:53: Resultatet från dagens möte kan bli historiskt, säger Lithén.

kl. 17:52: Vi står inför en fråga som intresserar så väl invånare och media kontaterar ordförande Carola Lithén.

kl. 17:52: Och nu är vi igång. Nästan en timme in i mötet börjar diskussionen.

kl. 17:47: Det går undan i rask takt så här långt. Vi är nu inne på paragraf 96. Då vi når paragraf 100 är det dags för fusiondebatt.

kl. 17:37: Vill ni komma i rätt stämning kan ni läsa några av de här artiklarna om vad som hänt så här långt:https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/20/korsholm-tog-ett-steg-mot-fusion-med-vasa

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/23/lithen-det-finns-mer-politik-att-ta-tag-i-an-kommunfusionsfragan

kl. 17:34: Just nu går ledamöterna igenom detaljer i budgeten. Frågan om fusionsförhandlingar är som sagt näst sist på dagens lista så vi får ge oss till tåls en stund.

Klart är att frågan väcker stort intresse och vid pressens bord är det fullt. På plats bland annat Vasabladet, Pohjalainen, finska Yle och givetvis Yle Österbotten.
kl. 17:31:

kl. 17:25: Däremot skulle ett ja till diskussioner med Vasa tyda på att flera ledamöter också är positiva till framtida fusion.

kl. 17:22: Fullmäktige ska alltså inte ta ställning till om Korsholm ska gå ihop med Vasa i det här skedet. Det man ska besluta om är om man vill diskutera en fusion eller inte.

kl. 17:21: Ikväll är det så fullmäktiges tur att ta ställning. Blir det diskussioner med Vasa eller inte?

kl. 17:15: Frågan blev satt på paus till efter kommunalvalet och i juni sa den nya kommunstyrelsen med rösterna 9 mot 4 ja till att inleda fusionsförhandlingar med Vasa.

kl. 17:13: Motionen gick i kort ut på att Korsholm ska inleda fusionsförhandlingar med Vasa. Förutom Broman hade sju ledamöter undertecknat motionen.

kl. 17:13: Det började alltså med en motion som Samuel Broman (SFP) lämnade in till fullmäktige i november 2016.

kl. 17:12: Medan vi väntar kan vi ju kolla lite på vad som har hänt så här långt och vad som riktigt står på spel ikväll.

17:11: Men vi kommer att bli tvugna att vänta en stund innan något beslut fattas. Frågan om fusionsförhandlingar med Vasa är näst sist på listan över frågor som ska behandlas ikväll.

17:09: Ikväll ska alltså fullmäktige ta ställning till om Korsholm ska inleda fusionsdiskussioner med Vasa eller inte.

17:02: Och där klubbade ordförande Carola Lithén igång mötet.

17:01: Sådär. Yle Österbotten är på plats och mötet inleds vilken minut som helst.

Diskussion om artikeln