Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö utredde dödsfallet inom hemvården - ledningen ger personalen sitt fulla stöd

Från 2017
Uppdaterad 21.09.2017 19:47.
Yle Nyheter: Maarit Junnola om hemvården - Spela upp på Arenan

Regionförvaltningsverket i södra Finland, Avi, utreder nu om en klient inom hemvården i Hangö dog av undernäring. Hangö stads egen interna utredning av händelseförloppet är klar.

I bakgrunden finns anklagelser från en anhörig om att en äldre kvinna, som var klient inom hemvården, skulle ha dött till följd av undernäring.

Den anhöriga slog larm om saken först i Hangötidningen.

Staden förtegen

Hangö stad vill inte ge ut några detaljer om fallet eftersom utredningen ännu pågår i Avis regi. Dessutom handlar det om sekretessbelagda uppgifter.

En kvinna som heter Elisabeth Kajander.
Bildtext Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander
Bild: Paulina Rökman

Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander vill ändå understryka att klienten inte var utan vård utan har fått regelbunden vård enligt överenskommelse. Dessutom har vårdkedjan för hemvårdsklienter följts.

Spekulationer

I ett pressmeddelande från Hangö stad säger Kajander att mycket av det som har funnits i medierna har handlat om spekulationer.

- Fastän den stora allmänheten inte haft alla fakta på bordet, har man redan gett diagnoser, fastställt vanvård och dödsorsak. Känsligt material har exploaterats allmänt, vilket är väldigt vanskligt och både etiskt och moraliskt förkastligt.

- Att frossa i enskilda fall gör mycket illa och i detta fall är jag mycket orolig för vår personal. Vi har en engagerad personal som gör så gott de kan i mycket utmanande förhållanden och jag vill att de ska veta att vi i ledningen står bakom och stöder dem hela vägen ut.

Handskriven dagbok inte officiellt dokument

I tidningen Hufvudstadsbladet har bilder från ett handskrivet dagbokshäfte publicerats. Det är ett häfte hemvården skriver i.

I häftet fanns anteckningar som visade att klienten på grund av vägran inte hade ätit eller fått sina våta sängkläder bytta.

I pressmeddelandet från staden sägs att häftet inte är ett offentligt dokument. Observationer och uppgifter om vården skrivs in ett elektroniskt patientsystem som heter Mediatri.

På Eilas köksbord ligger hemvårdens pärm
Bildtext Arkivbild som inte har med det aktuella fallet att göra
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Häftet finns till för kommunikation mellan anhöriga och vårdare för att visa vilka utmaningar som finns.

Man kan alltså inte genom att läsa häftet dra slutsatser om vårdkedjan. Det görs med hjälp av Mediatri-systemet.

Kontakta staden genast

I pressmeddelandet skriver staden att det är mycket viktigt att anhöriga genast tar kontakt om man upplever att något inte fungerar inom vården.

Då kan man tillsammans med den vårdande enheten gå igenom läget och rätta till eventuella brister.

Staden understryker också att vård- och serviceplanen inom äldreomsorgen görs upp i samråd med klienter och andra lagenliga aktörer.

Stark självbestämmanderätt

Om klienten godkänner det får också anhöriga delta i processen. Samarbetet med anhöriga och information som fås av anhöriga är viktigt.

Hangö stad understryker också att människans självbestämmanderätt måste respekteras om man inte är satt under förmyndarskap. Det är alltid en läkare som ska bestämma om man ger vård mot en patients vilja.

Hangö stad informerar nästa gång om fallet då Avi har gett sitt utlåtande.

Avi granskar på eget initiativ

Regionförvaltningsverket i södra Finland (Avi) har på eget initiativ beslutat granska fallet i Hangö, uppger Marja-Leena Stenroos som är ledande överinspektör inom socialvården vid Avi.

En begäran om en utredning kommer att skickas till Hangö inom de närmaste dagarna, säger Stenroos.

Reagerade på tidningsuppgifter

Orsaken till att Avi ville granska fallet var uppgifterna i tidningarna.

Stenroos säger att hon inte vill gå in på detaljer kring begäran eftersom Hangö stad ännu inte har fått den.

Dosetter med mediciner
Bild: Yle/Carmela Walder

Ingen privatperson har kontaktat Avi om fallet, säger hon.

Stenroos säger också att äldreomsorgschefen Leena Hytti från Hangö stad har varit i kontakt och berättat att staden har gjort en intern utredning om fallet.

Avi kommer också att be om den rapporten i samband med att man begär en utredning av fallet.

Diskussion om artikeln