Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kulturarv i 3D - Novia i Raseborg först med ny teknik

Från 2017
flicka vid tekniskt mätinstrument
Bildtext Skannern ger en tredimensionell bild som utnyttjas för mätningar.
Bild: Monica Slotte / Yle

Yrkeshögskolan Novia dokumenterar äldre byggnader med nya metoder.

Snappertuna kyrka skannades och filmades.

Utbyte av kunnande

Byggutbildningarna vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg har ett aktivt samarbete med andra högskolor och universitet kring Östersjön.

Skolorna utbyter kunskap om hur man bäst kan bevara vårt byggnadsarv. Man vill också visa hur traditionella byggnadstekniker kan användas vid såväl renoveringar som i modernt byggande.

3D-bild från kyrka
Bildtext Snappertuna kyrka i miljoner punkter.
Bild: Romi Rancken

Ny teknik i gamla hyddor

Under veckan 18 - 22.9 var Novia Raseborg värd för en intensivkurs där man lärde ut dokumentation av gamla konstruktioner med ny teknik. I kursen deltog studerande, lärare och experter från olika länder.

Kurser av det här slaget stöds av Nordiska ministerrådet i form av Nordplus-stipendier och ordnas turvis av högskolorna.

Behändigt med skanner

Romi Rancken är vd för företaget Coastwise som samarbetar med Novia. Företaget tillhandahåller en skanner och en drönare för dokumentationen. Rancken instruerade kursdeltagarna i arbetet med att göra en 3D-modell av Snappertuna kyrka.

man i gul jacka
Bildtext Romi Rancken introducerar ny teknik.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Vi har en helt ny laserskanner som är väldigt behändig. Den ger miljoner och miljoner punkter i ett moln. Med hjälp av den kan man vandra runt i byggnaden i en digital modell och göra mätningar som kan användas i samband med dokumentation eller restaurering.

Metoden är inte ny men den lättare tekniken ger nya möjligheter som man kanske inte har räknat med tidigare.

- I och med det här tekniska samarbetet kan Novia utnyttja metoden också inom forststudier och till exempel skanna skog, bedömer Rancken, som också är verksam som lektor på deltid.

Romi Rancken och kursdeltagarna använde också en drönare för att dokumentera Snappertuna kyrka och klockstapeln samt omgivningarna.

flygfoto av kyrka
Bildtext Snappertuna kyrka filmad med drönare.
Bild: Romi Rancken

Inte för varmt

Svenska Mari Väisänen studerar till byggnadsantikvarie vid Campus Gotland som lyder under Uppsala universitet.

Hon vet att äldre byggnader kan må dåligt, många gånger som ett resultat av människans obetänksamhet. Sprickbildningar kan vara ett tecken på det.

- Man måste se efter hur inomhusklimatet har påverkats. Är det för torrt, för varmt, för kallt eller för fuktigt? Det har kanske blivit litet mögligt, det har kanske börjat ruttna, färgen faller av. Det finns många åtgärder som man får ta och titta på.

kvinnor
Bildtext Mari Väisänen och Triin Reidla studerar bevarande av äldre byggnader.
Bild: Monica Slotte / Yle

Intressant med 3D

Triin Reidla studerar bevarandet av kulturarv vid Estonian Academy of Arts. Hennes fokus ligger på modern arkitektur.

- Jag är nog intresserad av all slags arkitektur, inte bara nytt byggande. 3D-tekniken är intressant och kan säkert vara till nytta i många olika projekt. Det viktigaste är ändå att man kan göra en utförlig dokumentation av en byggnad.

Nya och gamla metoder

Towe Andersson är lektor i byggnadsteknik vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Hon är speciellt glad över olika slags kunnande som samarbetet mellan olika länder för med sig.

kvinna mot gul byggnad
Bildtext Towe Andersson undervisar i byggnadsteknik vid Novia.
Bild: Monica Slotte / Yle

- I Estland har man lyckats bevara ett hantverkskunnande som vi inte längre har i lika hög grad. Å andra sidan har vi den nyaste tekniken att erbjuda.

För att kunna renovera en gammal konstruktion måste man förstå hur den är uppbyggd och vilken funktion olika material har.

Stort engagemang

Kursen tar fasta på hur man med modern teknik som laserskanning och fotogrammetri kan mäta upp gamla byggnader, göra modeller av dem och också följa upp bevarandeklimat.

flera personer i en kyrka
Bildtext Studerande gör beräkningar.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Jag ser ett ökande intresse för gamla byggnader, inte minst bland mina studenter. Någon kan ha ärvt ett gammalt torp som man renoverar utifrån de kunskaper man får. Det finns ett personligt engagemang där, säger lektor Towe Andersson.

Förutom en digital 3D-modell kommer Novia också att publicera en rapport på engelska. Inom samarbetsnätverket har man gjort en liknande rapport 2008 då regionens kyrkor kartlades.

Diskussion om artikeln