Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Starkt tudelat om alternativ medicin

Från 2017
vita piller och en pillerburk av glas på ett grönt löv
Bild: (C)2014 Monika Wisniewska Amaviael, all rights reserved

Det råder ingen tvekan om att alternativ medicin väcker intresse och känslor. De flesta har starka åsikter, oberoende om man har prövat på alternativ medicin eller inte. Det här visar över 300 kommentarer på Yle Vegas Facebook, i vår webbenkät och efter artikeln där vi frågade om du har prövat på alternativ medicin. Tack till alla som deltagit!

Föga överraskande har de flesta som gått in i vår webbenkät svarat jakande på frågan om de har prövat på alternativ medicin. Personer som är intresserade av alternativ medicin läser ofta artiklar om ämnet och har naturligtvis också lättare att kommentera.

Ja, det har verkligen hjälpt mig. Har blivit av med en diagnos som läkare påstod var kroniskt och obotligt. Nu är det helt och hållet borta sedan flera år tillbaka med hjälp av kinesisk akupunktur! Läkarna har undrat hur det är möjligt…

De som har kryssat för alternativ nej i vårt frågeformulär har i väldigt få fall gett några tilläggskommentarer, men här är några:

Nej, det är farligt att skapa desinformation dit jag betraktar all alternativ medicin att tillhöra. Det skapar marknad för alternativ medicin och rum för människor att bli dödssjuka.

Nej, jag var nära på när laboratorietester inte visade den smärta som höll på att göra mig galen. Om min läkare inte skulle ha varit så insatt i fibromyalgi som han var, skulle jag säkert varit en av de som hade sökt sig till alternativ medicin

Nej, nej tack inget Mumbo Jumbo.

Nej, alternativ medicin är inte värd benämningen medicin.

Läkarförbundet har i många år pressat på bland annat social- och hälsovårdsministeriet att Finland borde instifta en lag som begränsar den alternativa medicinen. Det finns inga regleringar idag.

Tre böcker, Pharmaca fennica 2012, uppslagsverk
Bildtext Skolmedicin eller alternativ medicin eller både och?
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Världshälsoorganisationen WHO å sin sida vill att alternativa vårdformer kartläggs så att de kan användas sida vid sida om officiell vård.

Vega Dag

Programmet är inte längre tillgängligt

Zonterapi och akupunktur på sjukhus

Agneta Westerlund är sjukskötare och barnmorska. I slutet av 1980-talet kom hon på jobb till Ekenäs BB där personalen utbildade sig inom zonterapi och akupunktur.

Agneta Westerlund vid sin privata mottagning. Sitter bredvid ett massagebord.
Bildtext Agneta Westerlund vid sin mottagning.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

- Vår överläkare var positivt inställd till att vi kunde kombinera de alternativa metoderna med den andra vården. Vi märkte också att vi använde mindre traditionell smärtlindring än andra sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I dag arbetar Agneta Westerlund deltid på Raseborgs sjukhus. Vid sidan av sjukhusjobbet har hon en privat sjuksköterske- och barnmorskemottagning där hon kombinerar skolmedicin med zonterapi och akupunktur.

- På sjukhuset jobbar jag mest med administrativa uppgifter men hoppar ibland in på mödra- och gynekologiska avdelningen. De av oss barnmorskor som finns kvar på sjukhuset använder sig också idag av akupunktur, säger Agneta Westerlund.

Svåra sjukdomar, såsom epilepsi och cancer anser Westerlund att ska utredas och vårdas med traditionell medicin.

- Så mycket västerländsk sjukskötarutbildning har jag bakom mig. Eventuellt kan man försöka ta bort det värsta illamåendet med akupunktur, men det här ska då vara ett komplement som inte stör den övriga vården.

akupunkturnålar och en liten affisch med bild på ett öra där olika akupunkter är utmärkta.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Agneta Westerlund säger att det är svårt för konsumenter att veta hurdan utbildning olika utövare av alternativ medicin har. Därför skulle det enligt henne vara bra med ett register.

- I Norge har man ett register där man kan kolla vad det är för människa som man håller på att beställa tid till. Har den rätt kompetens, vilka kurser har den gått och vilken bakgrund har personen ifråga. Det skulle underlätta.

Vega Dag: Barnmorskan Agneta Westerlund kombinerar skolmedicin med alternativ

Programmet är inte längre tillgängligt

Akupunktur och bioresonans de vanligaste alternativa metoderna

Två, eller egentligen tre alternativa vårdmetoder är de som nämns mest bland alla som har besvarat och kommenterat vår webbenkät. Det är akupunktur, följt av bioresonans och zonterapi:

Ja, akupunktur botade min ischias.

Ja, värken har varit borta i långa tider. När värken småningom smugit sig tillbaka har jag återvänt till akupunktur för att återigen få hjälp.

Ja, bioresonans hjälpte mig att få min atopiska hy på rätt väg till ett friskare liv, zonterapi funkar alltid.

Ja, har testat bioresonans. Kan inte påstå att jag skulle ha märkt något klart resultat. Såhär i efterhand kan man konstatera att det var dyrt och bortkastat.

Medan akupunktur och också zonterapi är rätt välkända behandlingsmetoder är bioresonans eller frekvensterapi ett ganska okänt begrepp bland många.

Elin Söderlund och Margaretha Söderlund står och ler mot kameran.
Bildtext Elin Söderlund och Margaretha Söderlund jobbar båda med bioresonans
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Metoden går ut på att mäta frekvenser i kroppen. Allting i kroppen har olika frekvenser, förklarar Margaretha Söderlund som jobbat som bioresonansterapeut i sju år.

- Varje frekvens är en form av vibrerande ljud. Varje frekvens har ett eget svängningstal och om dina frekvenser i kroppen är i balans vibrerar de som de ska, säger Margaretha Söderlund.

Som hjälp har Margaretha Söderlund en apparat som är kopplad till en sensor, en slags stav med en metallantenn eller fjäder som är formad till en spiral i ändan.

apparaten som mäter frekvenser. En låda med siffror och en stav med metallfjäder formad som spiral i toppen.
Bildtext Apparaten och staven som används vid bioresonans.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

På stolen, under klienten, finns också ett tygstycke med invävda tunna metalltrådar. Det här tyget är också kopplat till apparaten.

Själva staven som terapeuten sedan håller en god bit ovanför klienten ger olika utslag beroende på vilka koder Margaretha trycker in i apparaten.

- Varje vitamin, mineral och enzym till exempel, har sin egen frekvens. Trycker jag in koden för kalcium börjar fjädern på sensorn rotera. Det betyder att halterna av kalcium i kroppen är okej, förklarar Margaretha Söderlund

- Om fjädern inte snurrar runt visar det på en obalans i kroppen, förklarar Margaretha vidare.

Obalans i kroppen kan betyda såväl för mycket som för lite av ett ämne. För att utreda den saken går det att använda ytterligare metoder med bioresonansapparaten.

- Vi pratar om balans och obalans, vi ställer absolut inga diagnoser säger Margaretha och dottern Elin Söderlund. Det får läkare göra.

Båda säger att de också rekommenderar sina klienter att gå till läkare i vissa fall för närmare undersökningar, men de kan också rekommendera till exempel vitaminer och mineraltillskott eller använda frekvenser som kan hjälpa kroppen att läka sig själv.

Finns det någon vetenskaplig forskning kring bioresonans?

- Nej, det finns ingen vetenskaplig forskning, det finns en massa studier, men tyvärr ingen vetskaplig forskning, säger Margaretha Söderlund.

- En del vill ha vetenskapliga bevis, andra bryr sig inte. Frekvensmedicin är inte godkänd inom skolmedicinen, tillägger Elin Söderlund.

Nej, eventuella kurer ska vara evidensbaserade.

Ja, var ingen bestående hjälp. Konventionell vård hjälpte till slut. Är numera skeptisk förrän jag får ta del av fakta som bevisar effekt!

Vega Dag: Alternativ medicin, bioresonans

Programmet är inte längre tillgängligt

Läkare för och emot alternativ medicin

John Shaw är överläkare vid Raseborgs hälsocentral och säger direkt att han är skeptisk till alternativ medicin. Han vill inte heller samarbeta med personer som utövar alternativ medicin.

Hälsocentralläkare John Shaw med en plansch över olika ben/skelettdelar i bakgrunden.
Bildtext John Shaw är överläkare för öppenvård vid Raseborgs hvc.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

- Det skulle vara väldigt svårt för mig eftersom jag vet hurdan min etiska bakgrund är, men jag vet inte vad de har för etik.

John Shaw varnar för preparat som i värsta fall kan ha skadlig verkan på de mediciner som en läkare ordinerat.

- Jag rekommenderar att man alltid diskuterar med sin läkare innan man prövar alternativ medicin. Med många tabletter och salvor vet vi inte ens vad de innehåller. För en tid sedan kom det uppgifter om en natursalva som var väldigt effektiv. Det visade sig att den innehöll olagliga mängder kortison, vilket överhuvudtaget inte stod på innehållsdeklarationen, berättar John Shaw.

Helt emot alternativa vårdformer är överläkare John Shaw däremot inte.

- Massage och akupunktur känns bra och det finns vissa studier som visar att de hjälper mot smärta.

Karin Munsterhjelm, läkare specialiserad inom allmänmedicin har i tiderna jobbat på samma hälsovårdscentral som John Shaw. Idag är Munsterhjelm pensionerad och före det hade hon privatmottagning.

Karin Munsterhjelm har sedan mitten av 1990-talet kombinerat skolmedicin med ortomolekylär medicin, också kallad vitaminmedicin och antioxidantmedicin.

Karin Munsterhjelm, bakom har hon några tavlor.
Bildtext Karin Munsterhjelm har jobbat många år på sjukhus och hälsovårdscentraler.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Det började med att Karin Munsterhjelm själv blev väldigt sjuk och muskelsvag. Mera av en händelse började hon äta selen, som hon köpte från apoteket. Munsterhjelm hade nämligen hört att får som led av muskelsvaghet fick tillskott av selen.

När hon själv tillfrisknade började hon forska i vitaminers och mineralers betydelse. Hon lärde sig bland annat att selen motverkar metallförgiftningar.

- Jag har uppmanat folk till amalgamsaneringar. Tandläkarna tyckte inte om det.

I övrigt fick Karin Munsterhjelm kombinera skolmedicin med alternativ under sina år som hälsocentralläkare. Hon ordinerade bland annat vitaminlistor till så kallade svåra fall där vanlig medicin inte bet.

- Nog har jag också blivit kallad kvacksalvare och inte har alla läkare gillat hur jag jobbar. Jag förstår läkare som inte känner till komplementär medicin. De har nog med sitt stretande. Redan att jobba med skolmedicin är otroligt krävande, säger Karin Munsterhjelm.

- Det som jag däremot inte har någon som helst förståelse för är ett totalt fördömande utifrån inget!

Vega Dag: Alternativ medicin, läkare Karin Munsterhjelm kombinerar skolmedicin med alternativ

Programmet är inte längre tillgängligt

Tryck mot kota och djup, meditativ andning

Det finns en hel uppsjö med alternativ eller kompletterande medicin. En relativt ny metod är till exempel atlasprofilax. I Finland finns det bara två personer som utövar den här metoden där man med hjälp av en vibrerande apparat masserar den översta kotan i ryggraden.

hand, pekfinger som pekar på den översta kotan på en ryggrad (av plast)
Bildtext Atlaskotan ligger precis vid nacken.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Torleif Skog och hans fru Luz Angela Lopez är de två som ger den här formen av massage med syfte att korrigera en mindre felställning av atlaskotan. Båda har gått en drygt tre år lång akupunkturutbildning.

Hur stor är risken att ni skadar atlaskotan?

- Alla terapeuter som jobbar med atlasprofilax, totalt är vi mellan 400 och 500 i hela världen, har en gemensam ansvarsförsäkring. Den här försäkringen har aldrig använts, säger Torleif Skog.

Torleif Skog. Bakom sig en affisch med solstrålar genom ett lövverk.
Bildtext Torleif Skog är akupunktör och atlasterapeut.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Torleif Skog säger att det oftast räcker med en behandling. Bland annat migränpatienter och personer med rygg- och nackproblem sägs få hjälp genom att man korrigerar atlaskotan.

- Det är klart att vi inte kan hjälpa alla. Personer med förslitningar i rygg och nacke blir inte nödvändigtvis bättre, säger Torleif Skog. Vi tackar också nej till patienter med en del svåra sjukdomar.

Ja, men det förutsätter att terapeuten kan sin sak, är tillräckligt utbildad, bland annat näringsterapeut/massörutbildad/läkare/sjukskötare med tilläggskurser i näringsmedicin. Enbart grundutbildning ss närvårdare anser jag inte räcker till.

Ja, har fungerat utmärkt, men skulle inte gå till vem som helst. Zonterapi har vi använt oss av, barn och vuxna. Ser det som kompletterande till vanlig läkarvård, men nuförtiden behandlas alla så slentrianmässigt och med hela artilleriet så tar helst till alternativa metoder.

Nej, Upplever en del symptom som jag skulle vilja utreda och ev få en förklaring på med hjälp av hårmineralanalys eller frekvensterapi. Återstår att se om det blir av eftersom folk beskyller det för kvacksalveri.

Ja, kinesiologi. Fungerade bara första året, sen återkom besvären. Troligen placebo.

Vega Dag: Alternativ medicin, atlasprofilax

Programmet är inte längre tillgängligt

Luz Angela Lopez har studerat biologi och kinesisk medicin och akupunktur. Hon jobbar också med atlasprofilax, men hon lär dessutom ut qigong och tai chi som hon säger att är två sätt att förebygga ohälsa.

Luz Angela Lopez med två blomtavlor i bakgrunden.
Bildtext Luz Angela Lopez är akupunktör, atlasterapeut och tai chi-mästare.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

- All motion är bra. Du kan också använda qigong och tai chi som vanlig motion. Då kan du jämföra till exempel qigong med stretching.

- Vill du däremot förebygga nedstämdhet och sjukdomar gäller det att träna målmedvetet och flera gånger per dag, förklarar Luz Angela Lopez.

Genom att lära sig rätt andningsteknik och genom att utföra vissa rörelser kan man enligt Lopez förebygga bland annat magproblem. Det gäller ändå att träna idogt.

- Rätt kost är också viktigt om man vill förebygga ohälsa. Gäller det sedan akuta sjukdomar är det förstås klart att man ska uppsöka läkare.

- En blindtarmsinflammation sköts inte med hjälp av qigong eller tai chi, den sköts med operation, säger Luz Angela Lopez som har varit nationell mästare i tai chi i sitt forna hemland Colombia.

Vega Dag: Alternativ medicin, Qigong och tai chi

Programmet är inte längre tillgängligt

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln