Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Problem med inneluften i Halmstadsgården i Hangö - två av tre har symtom

Från 2017
Uppdaterad 20.04.2018 13:44.
Beige betonghus i fyra våningar.
Bildtext Halmstadsgården fungerar som daghem. I huset finns också bildningens kontor.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Inomhusluften i daghemsbyggnaden Halmstadsgården i Hangö är dålig. De lokala hälsomyndigheterna ser i varje fall inte någon direkt hälsofara.

Personalen och föräldrarna till barnen i Halmstadsgårdens daghem fick på torsdagen (21.9) information om en riskanalys som har gjorts över Halmstadsgården.

Det är företaget Inspector Sec som har gjort analysen. Företaget är specialiserat på inomhusluft.

Utredarna konstaterar att de som vistas i Halmstadsgården har ovanligt många symtom och att många är oroade över luftens kvalitet och hur den inverkar på hälsan.

Var fjärde lider av astma

En förfrågan bland personalen visar att 68 procent av de som svarade har haft symtom relaterade till inomhusluften under det senaste året.

28 procent lider av astma. 40 procent var oroade eller väldigt oroade över eventuella problem med inomhusluften.

Mögelhunden Ropo sitter och väntar på att han ska få visa upp sina kunskaper.
Bildtext Mögelhundar kunde undersöka lokalerna, föreslår konsultföretaget.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Företaget rekommenderar att byggnaden och konstruktionerna undersöks noggrant och att det vidtas konkreta åtgärder för luften ska bli bättre.

Det föreslår också att mögelhundar kunde användas för att undersöka byggnaden.

Dålig ventilation

De som vistas i byggnaden rapporterade om källar- eller mögellukt i alla våningar förutom vindsvåningen. De största problemen verkar finnas i första och andra våningen.

Det här tyder enligt rapporten på att det finns problem som orsakas av mikrober, till exempel att isoleringsmaterialet i ytterväggarna har skadats. Orsaken till att lukten känns inomhus beror i hög grad på ventilationen.

Luftkonditioneringenrustning i taket
Bildtext Luftkonditioneringskanalerna borde putsas.

Allt tyder på att luftkonditioneringskanalerna behöver rengöras. Om luftkonditioneringen förbättras kan också inomhusluften bli betydligt bättre, anser konsulterna.

Dammigt

Det kan också finnas soffor i byggnaden som kommer från byggnader där det har varit problem med inomhusluften. De måste undersökas och vid behov föras bort från byggnaden.

Utredningen visar också att daghemmets lokaler är ganska dammiga och att golvmaterialet är slitet.

De lokala hälsomyndigheterna, Sydspetsens miljöhälsa, konstaterar att det på basen av riskanalysen inte finns någon direkt hälsofara. I oktober ska Hangö stad fatta beslut om vad som ska göras i Halmstadsgården.

Det finns sex svensk- och finskspråkiga daghemsgrupper i byggnaden. I huset sitter också tjänstemän som jobbar inom bildningen vid Hangö stad.

Diskussion om artikeln