Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Enastående satsning på solenergi trappas upp i Kina - miljöproblem väntar runt hörnet

Från 2017
Uppdaterad 20.10.2017 09:23.
Solpaneler bildar en panda i Shanxi-provinsen i Kina
Bildtext Solpaneler formar en panda vid en anläggning i Datong i Shanxiprovinsen
Bild: EPA / How Hwee Young

En säregen tävling pågår i Kina. Olika landskap och kommuner vill ha äran att fungera som värd för de största solenergianläggningarna i världen, och allt mer imponerande anläggningar konstrueras nu ofta i avlägsna delar av landet.

Den allra största solenergianläggningen är så väldig att den måste fotograferas från rymden för att alla de fyra miljoner solpanelerna ska rymmas med på bilden. Anläggningen är belägen på den tibetanska högplatån i det västliga landskapet Qinghai.

Som bäst uppförs en ännu större anläggning i det lilla, likaså västliga landskapet Ningxia. När anläggningen är färdig består den av sex miljoner solpaneler som kan förse ungefär 300 000 hushåll med elektricitet.

Förorenande kolkraft i motvind

Kina har under de senaste åren varit den klart största producenten av solenergi i världen. I fjol hade anläggningarna en sammanlagd kapacitet på nästan 80 gigawatt vilket är jämförbart med 50 kärnreaktorer av samma storleksklass som Olkiluoto 3.

I Kina tillverkas det också betydligt fler solpaneler än i något annat land. Även om efterfrågan är avsevärd på de inhemska marknaderna är Kina den största exportören av panelerna.

Kina har genomgående satsat aldrig förr skådade resurser på att utveckla förnybara energikällor. Kina är också den ledande producenten av vindkraft, och produktionen av vattenkraft ökar likaså snabbt.

Målet är att minska på det förorenande kolets andel av energiproduktionen från drygt 65 procent i fjol till under 60 procent år 2020. Samtidigt minskar också Kinas rekordartade utsläpp av växthusgaser, för största delen av dem härstammar från kolkraftverken.

En man arbetar med solpaneler i Qinghaiprovinsen i Kina
Bildtext En av de första solpanelsanläggningarna installerades i Qinghaiprovinnsen 2008
Bild: Anghai Jin / EPA

Konkurrenskraften förbättras, subventionerna minskar

Solenergianläggningarna har alltid varit beroende av statliga subventioner för att vara ekonomiskt lönsamma. Kolkraftverken kan producera betydligt billigare elektricitet än solenergianläggningarna, och en avsevärd del av solenergin går dessutom av tekniska skäl till spillo.

Teknologin har ändå utvecklats snabbt och tack vare det har solenergin blivit allt mer konkurrenskraftig. Ursprungligen var det meningen att staten skulle sluta att stöda anläggningarna ekonomiskt år 2025, men nu anses det vara troligt att subventionerna kan slopas redan efter några år.

I delar av västra Kina är elektriciteten från solenergianläggningarna redan billigare än den som produceras i kolkraftverken. Största delen av elektriciteten konsumeras ändå i den tätt befolkade östra delen av landet, och där är solenergin ännu inte konkurrenskraftig utan subventioner.

Miljön i fara

Solenergin är förnybar men solpanelerna har en begränsad livstid. Panelerna måste tas ur bruk efter 20-30 år, och ju äldre de blir desto mindre elektricitet kan de skapa.

Det varnas för att Kina i framtiden belastas av ohållbara mängder använda solpaneler. Panelerna innehåller många ämnen som är skadliga för miljön.

- Det är frågan om en tidsbomb som exploderar inom 30 år. De föråldrade panelerna väger då sammanlagt ungefär 20 miljoner ton, konstaterar den kinesiska vetenskapsakademins institut för elektroteknik i en rapport.

Kinesiska mässbesökare bekantar sig med solpaneler
Bildtext Kinesiska mässbesökare bekantar sig med solpaneler för hushåll
Bild: EPA / Wu Hong

Krånglig och dyr återanvändning

Solpanelerna är sammansatta av metaller såsom bly och koppar, och de omges av aluminiumramar. Solcellerna består i sin tur av kristalliserad silikon som skyddas av ett tjockt lager av plast.

Europeiska företag har lyckats utveckla metoder med vars hjälp det går att återanvända mer än 90 procent av materialen i solpanelerna. Processen är komplicerad och den kan skada miljön ifall alla faser inte utförs på rätt sätt.

En stor del av de kinesiska solenergianläggningarna är uppförda i avlägsna och fattiga trakter långt borta från den utvecklade öst- och sydkusten. Det befaras att det inte är möjligt att återanvända panelerna i närheten av sådana anläggningar.

- Troligen måste panelerna transporteras till kustlandskapen. Det gör sitt till för att göra det dyrt att återanvända dem, påpekar institutet för elektroteknik.

Återanvändningen måste dessutom skötas av utbildade arbetare som är tvungna att handskas med giftiga syror och andra skadliga ämnen. Det anses inte båda gott i ett land som Kina där det finns en hel del företag som är villiga att bryta mot reglerna för att maximera sina vinster.

Diskussion om artikeln