Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fokus på fotgängare och cyklister när Borgå presenterade den nya centrumplanen

Från 2018
Borgå torg.
Bildtext Borgå torg föreslås förnyas helt och hållet. Bland annat ska busstationen flyttas till torgets södra del.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

På torsdag eftermiddag presenterade Borgå stad den nya utvecklingsplanen för centrum. Busstationen kommer bland annat att flytta till torgets södra del och de flesta gator förvandlas till långsamgator eller cykelgator.

Arbetet med utvecklingsplanen har letts av Borgå stad och föreningen Borgå levande centrum. Själva planen har utarbetats av arkitektkollektivet Uusi kaupunki och konsultbolaget WSP Finland.

Till stora delar baserar sig planen på det arbete som gjorts i öppna verkstäder tillsammans med invånare. Den går också hand i hand med stadens strategi. Nästa vecka börjar planen behandlas i stadsutvecklingsnämnden.

Planen innehåller fyra olika teman: utveckling av torgområdet, trafikregleringar, utveckling av de centrala affärskvarteren och ställen för kompletterande byggande i empirecentrumet.

Torget föreslås förnyas helt och hållet. Busstationen ska till exempel flyttas till torgets södra del. På norra delen ska bland annat en saluhall byggas.

Borgåbor som sitter i en av Bio Rex salonger.
Bildtext Många Borgåbor hade hittat till Bio Rex på torsdag eftermiddag där staden presenterade den nya utvecklingsplanen för centrum.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

Trafiken löper på fotgängares och cyklisters villkor

Tonvikten i centrumplanen ligger på trafikarrangemangen. Trafiken ska löpa på fotgängares och cyklisters villkor.

Biltrafiken kommer i huvudsak att koncentreras till Mannerheimgatan och Alexandersgatan. Tanken är att få bilar ska röra sig på gatorna i centrum. Där kommer de flesta gator att förvandlas till långsamgator eller cykelgator.

På långsamgatorna kommer hastighetsbegränsningen att vara 20–30 kilometer i timmen. Där är det tänkt att såväl bilar som cyklister ska röra sig. Fotgängarna anvisas till trottoaren.

Antalet parkeringsplatser i centrum kommer ändå inte att minska märkbart.

Fredsgatan och Biskopsgatan kommer fortsättningsvis att fungera som matargator för busstrafiken.

I planen har man också tagit fram en lösning för att bättre knyta samman centrum med Gamla stan.

Mannerheimgatan utmålas som ett slags hinder mellan de båda delarna och därför föreslår arkitekterna ett stort och upphöjt övergångsställe på Mannerheimgatan vid Krämaretorget.

Diskussion om artikeln