Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fritt fram att bygga köpcenter i Norra hamnen i Ekenäs

Från 2017
Uppdaterad 22.09.2017 14:26.
En kajkant där ett större fartyg står ankrat. Till vänster syns nybyggda bostadshus.
Bildtext Köpcentret planeras bakom de nybyggda bostäderna - intill järnvägen.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Nu finns det inga hinder för att bygga ett köpcenter i Norra hamnen i Ekenäs. Högsta förvaltningsdomstolen har slutgiltigt förkastat besvären mot det planerade köpcentret.

Det innebär att den nya detaljplanen för området nu gäller. Raseborgs stadsfullmäktige godkände detaljplanen i juni 2015.

Grannar: Alternativa lösningar har inte undersökts

Grannar till det planerade köpcentret i Norra hamnen besvärade sig först till Helsingfors förvaltningsdomstol. De krävde att detaljplanen för området hävs.

Grannbolaget Bostadsbolaget Vita Svanen 1 ansåg bland annat att planeringsreservationsavtalet mellan staden och byggföretaget ingicks felaktigt.

Bostadsbolaget ansåg också att staden inte har utrett alternativa lösningar tillräckligt mycket.

Grannarna Mary och Ulf Enberg tyckte bland annat att köpcentret förorsakar buller, vibrationer och allmän oro i området.

Ulf och Mary Enberg.
Bildtext Ulf och Mary Enberg är grannar till det planerade köpcentret.
Bild: Yle/Minna Almark

Paret Enberg skrev också att det inte finns en rättsverkande generalplan för området.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären i september 2016. Domstolen konstaterade bland annat att en detaljplan inte strider mot lagen bara för att det inte har presenterats alternativ.

Nya argument bet inte

Grannarna nöjde sig inte med beslutet.

De överklagade förvaltningsdomstolens beslut vidare till Högsta förvaltningsdomstolen HFD.

Men nu kom alltså beskedet att också HFD förkastar de här besvären.

Bostads Ab Vita Svanen 1 ville att HFD besöker Norra hamnen. Det är enbart möjligt att på plats avgöra vilka förändringar detaljplanen förorsakar i området, skrev bolaget i besväret.

Bostadsbolaget ansåg också att staden inte har undersökt alternativa platser för köpcentret tillräckligt bra.

Dessutom har staden under processen inte hört invånarna tillräckligt mycket så som lagen kräver, tyckte grannarna.

Mary och Ulf Enberg upprepade i sitt besvär också sin åsikt att det inte finns en rättsverkande generalplan för området.

Två trevåningshus med bostäder som håller på att byggas.
Bildtext Mäenpää Byggnads färdigställer för tillfället lägenheter i Norra hamnen.
Bild: Malin Valtonen / Yle

HFD ansåg att det inte finns någon orsak att komma till platsen.

Vidare anser domstolen att kraven i markanvändnings- och bygglagen uppfylls då det gäller processen kring detaljplanen.

Inte heller i övrigt har det framkommit nya argument för att besvären mot detaljplanen skulle godkännas anser HFD.

Citymarket kanske inte längre aktuellt

Byggföretaget Mäenpää Byggnads har planerat att bygga ett köpcenter i Norra hamnen. För tillfället bygger företaget bostäder i hamnen.

Företaget Kesko som tidigare var involverade i planerna har senare signalerat svalnat intresse. Kesko har uppgett att de hellre satsar på sina nuvarande affärer i Ekenäs.