Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svalt intresse för kommunfusion i Jakobstadsregionen

Från 2017
Uppdaterad 26.09.2017 14:41.
Jakobstads gågata från halpahalli
Bild: Nathalie Lindvall

Att Korsholm inleder fusionsförhandlingar med Vasa ser inte ut att tända någon gnista till att gå samman i Jakobstadsregionen. I kranskommunerna vill man skynda långsamt.

Ett Stor-Vasa skulle bli mycket tongivande i landskapet och visst skulle Jakobstadsregionen vinna på att slå sig samman till en kommun säger stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad.

- Frågan är inte alls föråldrad, vi har orsak att se framåt och tänka på vad som är bäst för regionen. Det är bättre ju mera vi kan göra tillsammans, säger Anna-Maja Henriksson (SFP) som leder fullmäktige i Jakobstad.

Anna-Maja Henriksson
Bildtext Anna-Maja Henriksson.
Bild: Yle/Anna Ruda

Men intresset hos grannarna är tämligen svalt.

- Det är en icke-fråga, säger kommunfullmäktiges ordförande Johanna Holmäng (SFP) i Pedersöre.

- Det finns inte tillräckliga incitament för att gå samman, säger Peter Östman (KD) i Larsmo.

Och fullmäktigeordförande Elli Flén (SFP) i Nykarleby vill hellre se ett Stor-Österbotten.

Öka dragningskraften

Stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad anser att det skulle finnas många fördelar med att gå samman i synnerhet med tanke på regionutvecklingen och företagslivet.

- Det skulle vara enklare att gemensamt placera sig på den nationella kartan. En fusion skulle öka våra möjligheter till företagsetableringar och att hitta experter till våra företag, säger Kristina Stenman.

Stenman säger att det är svårt att locka inflyttare till en relativt liten ort och ensam visa på vad man har att erbjuda.

- Vi har ett jättefint utbud av tjänster, skolor, fritidsmöjligheter och kultur, sådant som man i regel inte förknippar med en såpass liten ort. Men det här är svårt att göra synligt, säger Stenman.

Icke-fråga i Pedersöre

I Pedersöre är frågan om en eventuell fusion en icke-fråga anser både kommunfullmäktigeordförande Johanna Holmäng (SFP) och kommundirektör Stefan Svenfors.

- Korsholm har beslutat att inleda förhandlingar, vi får väl se vad som händer. Vi har inget politiskt initiativ åt det hållet i kommunen för närvarande, säger Svenfors.

En kommunsammanslagning är inget man diskuterar i Pedersöre för närvarande åtminstone.

- Vi har ingen som helst diskussion bland politikerna angående detta och jag ser inga incitament för en fusion i nuläget, säger fullmäktiges ordförande Johanna Holmäng (SFP).

Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre
Bildtext Stefan Svenfors.
Bild: Johanna Överfors/YLE

Kristina Stenmans argument för en sammanslagning, att det skulle bli lättare att locka till sig företag och inflyttare biter inte heller på Holmäng.

-Jag kan förstå att vissa anser det, men som jag ser det har Pedersöre dragningskraft och vi har ett blomstrande näringsliv. Men det är klart att samarbete över kommungränserna alltid är välkommet, säger Holmäng.

Nykarleby

En eventuell fusion mellan Vasa och Korsholm påverkar inte Nykarlebys vilja att gå samman med grannarna säger fullmäktigeordförande Elli Flén.

- Om jag ser på saken ur Nykarlebys perspektiv så ser jag behovet av att stärka Vasa som landskapets huvudort. Så jag förstår strävandena, men det aktualiserar inte frågan om en eventuell fusion i Jakobstadsregionen, säger Flén.

Kommundirektör Gösta Willman säger att stadsstyrelsen på sitt förra möte beslöt att föreslå att frågan om en fusion inte ska behandlas under denna mandatperiod.

Förra perioden röstades en sammanslagning mer med rösterna 25-2.

Stadsdirektör Gösta Willman
Bildtext Gösta Willman.
Bild: YLE/Chanette Härus

Willman säger att en fusion mellan Korsholm och Vasa inte skulle påverka Nykarleby.

-Om man går ihop är det hur som helst en lång process, säger Willman.

Utgångspunkten är att Nykarleby ska förbli en självständig småstad säger Flén. Vad det gäller att locka till sig arbetskraft är det en gemensam utmaning för hela landskapet anser Flén.

- Hela Österbotten har arbetskraftbrist och det blir inte bättre att vi börjar kämpa sinsemellan. Sen om man ser på nästa steg så är det att satsa på landskapet hellre än tre olika regioner inom landskapet, säger Flén.

Frågan inte aktuell i Larsmo

Fullmäktigeordförande Peter Östman (KD) i Larsmo säger att frågan om en fusion lyftes under den förra regeringsperioden och då var den mera aktuell.

- Och nu med en social- och hälsovårdsreform på gång finns det inget som talar för att skynda med en sammanslagning, säger Östman.

Östman säger att med de ansvarsområden som stannar hos kommunerna efter reformen finns det egentligen inte tillräckligt med incitament som talar för en sammanslagning.

Det enda som talar för en fusion är marknadsföringen av kommunerna utåt säger Östman.

peter östman
Bildtext Peter Östman.
Bild: Yle/Mattias Fagerholm

- En större kommun syns och hörs bättre utåt, säger Östman.

Men Peter Östman anser inte att en fusion är avgörande för att locka till sig företag och arbetskraft.

- Det finns inget facit om vad som är rätt och fel, det är fråga om psykologi och marknadsföring och jag tror inte att invånarantalet avgör. Mera viktigt är det hur regionen ser ut och hur bastjänster och infrastrukturen fungerar, säger Östman.

Östman säger att han inte tror att en eventuell sammanslagning påverkar vilka företag Vasa drar till sig.

larsmo kommun byggnad
Bildtext Larsmo kommungård.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Under sin tid som ordförande i Österbottens företagarförening såg han motsättningar mellan Vasa och Korsholm.

- Om läget var likadant här så då skulle det säkert vara bästa att gå ihop för att minska spänningarna. Men sådant är inte läget i Jakobstadregionen, säger Östman.

Kommundirektör Gun Kapténs i Larsmo säger att man måste ta beslut utifrån de situationer som råder. Men just nu brådskar åtminstone inte en sammanslagning med anledning av Korsholm och Vasa.

- Om man kommer fram till att en kommunsammanslagning behövs så gör man det på relativt kort tid. Jag tror inte att man behöver skynda, men man ska hela tiden följa skeenden och göra det som är bäst för kommunen och regionen som helhet, säger Kapténs.

Ett Stor-Vasa blir tongivande

Stadsdirektör Kristina Stenman säger att ett Stor-Vasa skulle lämna Jakobstadsregionen i kläm.

- Ett Stor-Vasa med 80 000 invånare skulle bli väldigt tongivande i landskapet och sen har vi Karleby i norr med 45 000 invånare, säger Stenman.

Men inte heller det argumentet biter på grannarna, åtminstone inte i nuläget.

- Vi ska minnas att Korsholm tagit beslut om att utreda en fusion. Inget säger att det blir ett Stor-Vasa, säger Johanna Holmäng.

vasa stadsfjärd
Bildtext Vasa stad.
Bild: Yle/Roy Fogde

Skulle ett Stor-Vasa utgöra ett hot?

- Nej, det kan jag inte se det som ett hot, säger Holmäng.

Vad ett Stor-Vasa skulle innebära för Jakobstadsregionen är svårt att sia om i nuläget anser kommundirektör Gun Kapténs i Larsmo.

- Men det är ändå samma antal människor, det blir bara en kommun mindre. Man kan inte analysera det som ett hot utan följa med läget och göra det som är bäst, säger Kapténs.

gun kapténs
Bildtext Gun Kapténs.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Elli Flén i Nykarleby ser ingen motsättning mellan ett Stor-Vasa och Jakobstadsregionen.

- Jag ser inte ett starkt Vasa som ett hot. Tvärtom, ju starkare Vasa är desto bättre är det för hela landskapet, säger Flén.

Det börjar bli dags att se landskapet som en helhet säger Flén.

- Om det kommit något gott ut landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen så är det att vi lärt oss att se landskapet som helhet och se framåt. Det är tungt att släppa det gamla, men man måste se vad det är som leder oss framåt. Landskapet kommer att bli en viktig helhet.

kvinna bredvid krukväxt
Bildtext Elli Flén.
Bild: Yle/Roy Fogde

Anna-Maja Henriksson säger att det är viktigt med ett starkt Österbotten och Jakobstadsregionen har stor potential med bland annat ett brett näringsliv.

- Men det innebär nog att saker i framtiden måste skötas allt mera gemensamt. Det är många saker som är lättare att sköta om man har lite större muskler. Framför allt vad det gäller intressebevakningen och att behålla servicenivån, säger Henriksson.

Inte förvånande

Kristina Stenman säger att läget i Vasa regionen är lite annorlunda än i Jakobstadsregionen i och med att Korsholm geografiskt ligger runt Vasa. På så vis är kontaktytan klar.

- Men också här har vi mycket samarbete och människor pendlar mellan kommunerna och vi har ett verkligt tätt samarbete. Fortsatt samarbete och att vi känner till vad de andra kommunerna gör är viktigt, säger Stenman.

Stenman säger att samarbetsformer hela tiden växer fram i Jakobstadsregionen som exempelvis Musikinstitutet som finns till för barn och unga i hela regionen.

- Förhoppningsvis växer känslan fram, att tänk om vi kunde vara en gemensam kommun också, säger
Stenman.

Stadsdirektör Kristina Stenman
Bildtext Kristina Stenman.
Bild: YLE/Chanette Härus

Anna-Maja Henriksson är inte speciellt förvånad över det svala intresset från grannkommunerna.

Det går rätt hyggligt som det är och frågan är inte jätteakut. Det krävs nästan ett yttre hot innan man hittar en gemensam melodi säger Henriksson.

- Men ibland kanske det vore bättre att stärka sina positioner i ett tidigare skede innan det kanske är för sent. Jag hoppas att man tänker till i grannkommunerna också, det gagnar alla om man är starka tillsammans, säger Henriksson.

Diskussion om artikeln