Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rapport: Personal på äldreboende i Raseborg fick inte ringa ambulans ens i akuta fall

Från 2017
Uppdaterad 26.09.2017 08:59.
En hand lyfter telefonluren och ett nummer trycks.
Bildtext Inte ens i nödfall har ambulans fått tillkallas enligt rapporten.
Bild: Yle/Katarina Lind

Det fanns många brister på Mariahemmet i Pojo som de övervakande myndigheterna besökte oanmält för ett år sedan. Mest kritik fick telefonläkarsystemet.

Södra Finlands regionförvaltningsverk (RFV) fick i september i fjol ta del av flera problem vid Mariahemmet:

  • Läkare träffar inte klienterna vid behov utan endast var tredje månad. I övrigt är det telefonkontakt med vårdpersonalen som gäller.
  • Vårdare får inte ringa nödcentralen eller kalla på ambulans ens i akuta fall.
  • Gamla mediciner har inte förstörts utan de kan ha getts till någon annan än klienten som ursprungligen fått dem.

Köper av Doctagon

De så kallade telefonläkartjänsterna ligger i fokus för kritiken.

Raseborgs stad köper fjärrläkartjänster till sina äldreboenden av vårdbolaget Doctagon.

Staden anser att telefonläkarsystemet avsevärt har förbättrat vården på äldreboendena men RFV anser att vården inte alls håller måttet.

Började med ett klagomål

Södra Finlands regionförvaltningsverk är den övervakande statliga myndigheten. De utredde fallet i nästan ett år.

Utredningen fick sin början i ett klagomål till regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket gjorde ett oanmält besök på Mariahemmet i september i fjol.

Besöket resulterade i en kontrollrapport.

Regionförvaltningsverket gick igenom många papper

RFV tog även del av omfattande övrig dokumentation.

De fick ett utlåtande av stadens social- och hälsovårdsdirektör.

De bekantade sig med Mariahemmets medicinplan och - tillstånd, med arbetspasslistor för 1.8-10.9.2016 och med Mariahemmets personal- och klientlistor hösten 2016.

De granskade också boendets egenkontrollplan, instruktionerna för ansvarsläkartjänsterna på företaget Doctagon, instruktionerna om plötsligt sänkt allmäntillstånd hos klienten och om förfarande vid dödsfall.

RFV läste också fem slumpmässigt utvalda klienternas vårdberättelser som gällde ett helt år.

Regionförvaltningsverket säger i sitt avgörande om fallet att telefonläkartjänsterna inte uppfyller alla krav.

Så här fungerar telefonläkartjänsten på Mariahemmet i Pojo enligt regionförvaltningsverkets utredning

Läkaren besöker Mariahemmet var tredje månad.

En så kallad telefonrond ordnas en gång per vecka.

Läkaren är anträffbar per telefon en halv timme per dag på vardagar. En dag i veckan är tiden längre.

Vårdarna kan vid andra tidpunkter kontakta en läkare som sköter så kallad bakjour på Doctagon.

Pajunen: Bättre vård och mer kontinuitet i läkarvården är tidigare

Social- och hälsovårdsdirektören i Raseborg Jeanette Pajunen är nöjd med Doctagons tjänster.

Hon uppgav till regionförvaltningsverket att Doctagon-läkaren är anträffbar per telefon 24 timmar i dygnet sju dagar i veckan.

Vårdpersonalen på Mariahemmet har möjlighet att ta hjärtfilm och vissa laboratorieprov som hjälper telefonläkaren att bestämma vilken vård klienten behöver.

Jeanette Pajunen.
Bildtext Jeanette Pajunen uppger att läkartjänsten fungerar bättre än före Doctagons tid.
Bild: Tove Virta / Yle

Pajunen säger också i sin förklaring till RFV att telefonläkaren kan skicka klienten till jouren om problemet inte kan skötas på boendet.

I akuta fall ringer vårdaren alltid nödcentralen, säger Pajunen till RFV.

Pajunen säger i sitt utlåtande att läkartjänsterna vid äldreboendena har blivit bättre i och med Doctagon-avtalet.

Kontinuiteten har ökat då samma läkare ansvarar för klienterna. Vårdlinjerna är tydliga och läkaren är hela tiden anträffbar per telefon, berömmer Pajunen.

Motstridiga uppgifter

RFV konstaterar däremot att vårdarna på Mariahemmet har annorlunda instruktioner.

Personalen på hemmet säger att de inte har lov att skicka klienten till jouren eller hälsovårdscentralen utan en remiss från Doctagons läkare.

Det här gäller för alla andra situationer utom sådana där klienten blir helt livlös.

RFV: Ska fungera lika som om kommunen erbjöd tjänsten

RFV säger att läkaren borde besöka Mariahemmet när klientens hälsotillstånd kräver det. Köptjänsten måste fungera på samma sätt som om kommunen själv erbjöd tjänsten.

En person i läkarrock med ett stetoskop på bröstet.
Bildtext Klienten ska kunna träffa läkare vid behov.
Bild: Mostphotos

Det skulle inte vara möjligt för en kommun att endast låta klienten träffa en läkare var tredje månad. Läkaren ska vara tillgänglig vid behov.

Klienterna på Mariahemmet är i dåligt skick, de lider av flera sjukdomar och/eller minnessjukdomar, påminner RFV.

RFV: Personalen har för stort ansvar

Med telefonläkarsystemet finns det enligt RFV en risk att det inte är läkaren som diagnostiserar klienten.

I stället blir det sjukskötaren som gör det. Det här eftersom ingen läkare finns på plats för undersöka klienten och utreda vårdbehovet.

En yngre person håller en äldre person i handen.
Bildtext Risk att ansvaret faller på sjukskötare då läkare inte finns på plats.
Bild: Mostphotos

Det är också ett problem att läkaren under veckoronderna per telefon inte alls får tala med klienten, varken per telefon eller via videokontakt.

I stället talar läkaren med en av vårdarna som har fått uppgifter om klienterna av deras egna skötare.

RFV anser att vårdarna på Mariahemmet måste få skicka en klient till jouren också utan remiss från Doctagons läkare.

Instruktionerna ska vara klara och tydliga. Alla i personalen ska känna till dem, säger regionförvaltningsverket.

RFV: Ordning på medicinskåpet!

Vad medicinerna beträffar, ska staden följa reglerna, påminner RFV. Mediciner från apoteket får bara ges den som medicinerna har ordinerats till.

Olika tabletter
Bildtext Gamla och oanvända mediciner ska förstöras.
Bild: Goodshoot.com/Ludovic Di Orio

När klienten flyttar in på Mariahemmet, kan hens mediciner hemifrån först användas till slut. Sedan går man över till att använda mediciner som vårdenheten skaffar.

Om de egna medhavda medicinerna inte längre behövs eller om de blir gamla, måste de förstöras på rätt sätt. De får under inga omständigheter ges till andra klienter så som har skett på Mariahemmet.

Regionförvaltningsverket vill nu ha en förklaring av staden om hur medicinerna framöver hanteras på Mariahemmet.

Artikeln bygger på utredningen och avgörandet från regionförvaltningsverket (ESAVI/5999/05.07.03/2016).

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg tar del av RFV:s beslut på torsdag (28.9). Förslaget i det här skedet är att det antecknas för kännedom.

Korrigerat tisdagen 26.9.2017 kl 9: Den finskspråkiga förkortningen Avi (från Aluehallintovirasto) byttes ut mot det svenskspråkiga RFV (från Regionförvaltningsverket).

Diskussion om artikeln