Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisapolitiker flaggar för nytt huvudbibliotek: ”Uteslutet att renovera”

Från 2017
Husfasad med texten "Societetshuset"
Bildtext Lovisa stadsbibliotek finns i det så kallade Societetshuset. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Lovisa huvudbibliotek har problem med inneluften och något måste göras. Politiker och tjänstemän funderade på bibliotekets öde på måndagen.

Enligt Thomas Rosenberg (SFP), ordförande i kulturnämnden, var alla de som deltog i måndagens möte eniga om att det inte lönar sig att renovera det nuvarande biblioteket.

Åtminstone inte som bibliotek. Inneluftsproblemen är helt enkelt för allvarliga.

– Så värst många beslutsfattare var inte på plats i går, så jag kan inte uttala mig om vad hela fullmäktige tycker. Men de som var på plats och tjänstemännen var rörande eniga: Det gäller att bygga ett nytt bibliotek.

Tillfälliga lokaler måste hittas snabbt

Tanken med mötet var att beslutsfattarna skulle få veta hur mycket det kostar att renovera Societetshuset för biblioteksbruk.

Det handlar om ungefär två miljoner euro.

– Stämningen på mötet var att det är uteslutet. Nu handlar det om att snabbt hitta ersättande lokaler för personalen och biblioteksverksamheten, och sedan hitta en plats för ett nytt bibliotek, säger Rosenberg.

Thomas Rosenberg utanför Lovisa huvudbibliotek
Bildtext Thomas Rosenberg. Arkivbild.

En del förslag om tillfälliga lösningar har kastats fram: delar av Nordeas lokaler, LPOnets gamla lokaler, före detta Valintatalo i Märlax och Hamnhuset i Valkom. Också baracker är ett alternativ.

Servicehuset Hambergska hemmet som snart töms på invånare visade sig vara i dåligt skick.

Ett av förslagen under måndagens möte var polishusets övre våning.

Två sannolika platser för nytt bibliotek

Var, när och hur ett nytt bibliotek eventuellt byggs är ändå fullständigt öppet, enligt Thomas Rosenberg.

– Men nu tar man faktiskt personalens problem och inneluften på så stort allvar att vi får se oss om efter en ny bibliotekslösning.

Har du själv några visioner för var det nya biblioteket skulle kunna placeras?

– Om man skulle få visionera fritt skulle det vara behagligt att bygga ett kulturhus för Lovisaborna där det skulle finnas bibliotek och kanske medborgarinstitut, säger Rosenberg.

Nu handlar det om att snabbt hitta ersättande lokaler för personalen och sedan hitta en plats för ett nytt bibliotek

Thomas Rosenberg

Han säger att det ändå knappast är realistiskt, eftersom allt i grund och botten handlar om pengar. I praktiken finns det två alternativ som är mer troliga än andra, fastän allt ännu är öppet.

– Antingen i anslutning till det nya svenska skolcentret, alltså högstadiebyggnaden, eller på den nuvarande bibliotekstomten där det finns mycket outnyttjad byggrätt.

Olika visioner för Societetshuset

Hur blir det då med det gamla Societetshuset där biblioteket finns i dag? Byggnaden måste renoveras oberoende av biblioteket, eftersom den är skyddad.

Enligt Thomas Rosenberg antydde tjänstemännen att byggnaden kan renoveras lite billigare om man inte renoverar den för biblioteksbruk.

Några närmare siffror finns ännu inte.

– En del visioner för vad Socis skulle kunna bli har lagts fram, närmast att huset skulle kunna återuppstå i sin forna glans. Men man får hoppas att någon köper huset, säger Rosenberg.

Lovisa huvudbibliotek utifrån
Bildtext Ingången till biblioteket. Arkivbild.
Bild: Yle/Carmela Walder

Oberoende av vad politikerna beslutar får Lovisaborna vänta på ett nytt huvudbibliotek en tid. Fastän man skulle besluta sig för en renovering handlar det om ett år i tillfälliga lokaler.

Om det blir ett nybygge kan det dröja upp till fem år.

Huvudbibliotekets framtid kommer upp till behandling under höstens budgetbehandling – i stadsstyrelsen den 16 och 17 oktober samt i stadsfullmäktige i november.

Diskussion om artikeln