Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåborna älskar sin bokbuss och vill utveckla den – sagostunder och dockföreställningar föreslås

Från 2017
En famn full med böcker.
Bildtext (illustrerande arkivbild)
Bild: Yle / Hanna Othman

Borgåborna har fått berätta vad de önskar sig av bokbussen i en undersökning. Alla som har svarat är väldigt nöjda med dagens utbud i bussen, men en del nya idéer har också föreslagits.

- Behoven hos kunderna varierar från person till person men alla uppskattar personalens kunskap stort, säger Riikka Juvonen från Tilassa Oy.

Tilassa Oy är det företag som samarbetar med Borgå stad kring bokbussens framtida tjänster.

Företaget ska utveckla ett nytt koncept för stadens bokbuss. Företaget funderar också på vilka andra tjänster som bussen skulle kunna erbjuda än enbart litteratur.

Alla uppskattar personalens kunskap

― Riikka Juvonen

Projektet med förnyandet av bokbussen finansieras av Regionförvaltningsverket.

"Borgåborna är mycket nöjda med bokbussen"

Borgåborna har haft möjlighet att tycka till om bokbussen både i en enkät på nätet och till pappers.

Dessutom har företaget ordnat workshoppar med skolelever och bibliotekspersonal kring temat.

Totalt 38 personer svarade på webbenkäten för äldre användare, medan 21 personer svarade på webbenkäten riktad till barn och unga.

Dessutom har knappa 100 personer svarat på en förfrågan i bokbussen.

Skolbarn inne i bokbuss
Bild: Yle/Carmela Walder

Slutsatsen i undersökningen är att Borgåborna är väldigt nöjda med sin bokbuss, men att det finns mindre saker som man skulle kunna förbättra.

Den härliga personalen får beröm

Det handlar till exempel om en bättre luftkonditionering samt en ljusare och mer trivsam miljö inne i bussen.

- Det här är saker vi kommer att ta fasta på i vårt fortsatta arbete. Vi vill inte förändra ett välfungerande och uppskattat koncept, utan försöker bara förbättra det, säger Paula Viertola.

Företaget ska nu skapa två olika alternativ för framtiden. De ska presenteras för alla Borgåbor i oktober.

Efter det ska man diskutera med både användarna och med staden om hur man går vidare med jobbet att förbättra bokbussen.

Mest tycker användarna om den härliga personalen

― Paula Viertola

- Mest tycker användarna om den härliga personalen i bussen. Det kom fram både i barnens och i de vuxnas svar, säger Viertola.

Kaffemaskin och kioskverksamhet föreslås

Vilka konkreta förslag finns det då för hur man skulle kunna förbättra bokbussens tjänster? Ett förslag har att göra med bussens utseende.

- Borgåborna vill satsa på bussens synlighet i form av grannare färger på utsidan. Barnen kom med fina förslag och ritningar på hur bussen skulle kunna se ut, berättar Viertola.

Barnen och ungdomarna har också haft andra förslag. De har till exempel önskat sig en liten kaffemaskin och kioskverksamhet i bussen.

- Många kunder önskar sig också mer kultur i bokbussen. De föreslår sagostunder, dockföreställningar och annat program som skulle locka fler kunder, säger Viertola.

Mio och Ronja Eklund bekantar sig med de svenskspråkiga barnböckerna.
Bild: Peik Henrichson/ Yle

En mötesplats för Borgåborna

Hon säger att kunderna hoppas på att bussen skulle utvecklas till en mötesplats för Borgåborna.

- Till barnens riktigt vilda förslag för bussen hör hotellverksamhet, bollhav och djurpark, skrattar Viertola.

Borgå stads bibliotekspersonal väntar för sin del på att få ta del av resultaten i undersökningen.

Mest av allt hoppas man ändå på medel för en ny bokbuss i budgeten.

Vi sitter som på nålar just nu ...

― Catharina Latvala

Bildningsnämnden förespråkar köpet under 2018, men bokbussens öde avgörs slutligen av fullmäktige i samband med budgetberedningen.

- Vi sitter som på nålar just nu och väntar på hur det ska gå, säger Catharina Latvala, serviceförman vid Borgå stadsbibliotek.

Vad tycker Borgåborna om bokbussen?

  • en bokbuss behövs i Borgå också framöver
  • det är viktigt att få diskutera med busschauffören då man besöker bokbussen
  • chauffören får beröm och de som svarade på enkäten önskar att en lika bra chaufför fortsätter då den nuvarande går i pension
  • bussen borde se mer lockande ut visuellt
  • det ska vara lättare att hitta böcker inne i bussen
  • bussen borde ha en tydlig och klar interiör
  • spel och kaffeautomat skulle kunna finnas i bussen
  • det nuvarande innehållet i bussen fungerar bra, tycker speciellt äldre användare

Källa: Jannica Jahnsson, Tilassa Oy