Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Lättare att söka hjälp för ADHD i framtiden

Från 2017
Skylt med ADHD
Bildtext Grunderna för hur barn och familjer som berörs av ADHD ska handledas uppdateras.
Bild: Most Photos/DOC_PhotoStock

ADHD är ett verkligt problem för många barn och familjer. Uppskattningsvis fem procent av alla barn har ADHD.

Utredningskedjan är lång och det kan vara svårt att hitta relevant hjälp. För att göra servicekedjan smidigare ordnas utbildning för de som jobbar med barn som har ADHD eller symptom på det.

Syftet är att det ska bli lättare för familjer att söka hjälp. Och när de väl sökt hjälp ska vården lättare organiseras.

Mera inkluderande

- Vi ska bemöta barnet bättre, och höra barnet. Man ska utgå ifrån barnets egna bekymmer, säger Alice Backström socialdirektör på Korsholms kommun.

Personalen behöver verktyg för att göra systemet mera användarvänligt. Men lika viktigt är det att familjer och barn lär sig att hantera olika situationer.

- Det handlar om att ge stoppknappar när barnet blir aggressivt så han eller hon får möjlighet att lära sig att hantera situationen innan det spårar ur, säger Backström.

I den uppdaterade servicekedjan ska det finnas större utrymme för individuell handledning och pedagogiskt stöd.

Alice Backstöm sitter på en stol och tittar mot kameran.
Bildtext Alice Backström betonar betydelsen av den individfokuserade handledningen.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

Den vilda fyraåringen

Vid fyra år kan drag av ADHD urskiljas.

- Det traditionella symptomet är den bråkiga pojken som är fyra år gammal och har väldigt mycket energi. Det är en utmaning att koncentrera sig på sin lekaktivitet längre stunder. Barnet trivs bättre utomhus än att sitta stilla och pyssla, säger Jan Olme överläkare i barnneurologi vid Vasa Centralsjukhus.

Vid fyra års ålder är det för tidigt att diagnostisera huruvida ett barn har ADHD eller inte. Barnets utveckling följs upp och tidigast vid sex års ålder har Olme som praxis att fastställa en ADHD-diagnos.

Barn som springer på en åker.
Bildtext Uppskattningsvis fem procent av barnen har ADHD.
Bild: Most Photos/Syda Productions

Tidig första hjälp

Redan i ett tidigt stadium kan specialbarnträdgårdslärare bli inkopplade för att iaktta barnens speciella behov.

- Det är viktigt att man tar tag i problematiken tidigt. Särskilt utagerande barn kan trötta ut hela familjen, säger Olme.

Oavsett om barnet fått diagnos eller inte ska familjen få stöd för att lindra eller klara av att hantera symtomen. Från sex år kan barn medicineras om så anses befogat.

- Många vill inte medicinera och vi tvingar ingen att göra det. Men vi informerar föräldrar om att det är ett möjligt behandlingsalternativ om familjen så önskar, säger Olme.

Hur medicinering påverkar är individuellt och effekten av den utreds under ett par månaders tid.

Mindre krav förr

Blir ADHD vanligare?

- Det är en filosofisk fråga. Utifrån mina observationer i dag så ställer vi högre krav på barnen och på deras koncentrationsförmåga jämfört med situationen när jag gick i skola för 35 år sedan. Undervisningsplanen är säkerligen mera omfattande och teoretisk, och har du inte en bra koncentrationsförmåga så hänger du inte med, säger Olme.

I och med kraven på barnens koncentrationsförmåga kan det bli svårare för ett barn med ADHD att klara sig i skolan. Därför är det viktigt att söka hjälp i ett tidigt skede.

Generellt avtar hyperaktiviteten i högstadieåldern, men koncentrationsproblemen kan finnas kvar i vuxen ålder.

Jan Olme i sjukhusets korridor.
Bildtext Jan Olme är överläkare i barnneurologi vid Vasa Centralsjukhus.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

ADHD 2017 och framåt

Från den forskning som bedrivs inom området kan det i framtiden förväntas nya mediciner. Ändå är det inte där som överläkare Olme riktar framtida förhoppningar.

- Problematiken hänger ihop med de pedagogiska resurserna och storleken på undervisningsgrupperna. Om man lägger ett barn med koncentrationsproblem och hyperaktivitet i en stor grupp så tenderar barnet att ha mera symtom än i en mindre grupp, säger Olme.

Alice Backstöm anser att vården av personer som berörs av ADHD hela tiden blir bättre tack vare förbättrade möjligheter till diagnos.

- Vi sätter ord på barns problem. Och det är viktigt att pedagogiken och stödet i dagvården och skolan fungerar efter barnets nivå och behov, säger Backström.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln