Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingen naturstig till lotsstationen på Tulludden i Hangö

Från 2017
Uppdaterad 28.09.2017 06:04.
Lång sandig naturstrand vid havet.
Bildtext Planen var att friluftsleden skulle gå ut till den södra udden.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Hangö stad skulle vilja ha en friluftsled längs Tulluddens södra strand ut till udden där sjöbevakningsstationen och lotsstationen ligger. Försvarsmakten och Gränsbevakningen vill inte ha en naturstig på sitt område.

Det är statliga Senatsfastigheter som äger området på udden. Försvarsmakten och Gränsbevakningen har för avsikt att stanna kvar på området och vill inte att det finns en naturstig där.

Udde med torn och mast, i förgrunden en kitesurfare.
Bildtext Sjöbevakningsstationen ligger på området som är populärt bland kitesurfare.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Tulludden är Finlands sydligaste spets. En stor del av marken tillhör Hangö stad. Staden arrenderar i sin tur ut mark till Finlands frihamn.

År 2014 öppnades en naturstig längs norra delen av Tulludden ut till fasta Finlands sydligaste spets Uddskatan. Den har blivit en populär vandringsled både bland Hangöbor och turister.

Promenader längs Tullstranden

Många Hangöbor tycker också om att promenera längs den södra stranden som kallas Tullstranden. När de kommer ut mot sjöbevakningsstationen möts de av ett staket och vänder om.

Då Hangö stad nu gör upp en detaljplan för Tullstranden har det funnits planer på en friluftsled ända ut till lotsstationen på den södra udden.

Staden har i några år arbetat med detaljplaneändringen av Tulluddens strand, men nu står det klart att planområdet inte blir så omfattande som det var tänkt.

Sandig naturstrand med låga tallar.
Bildtext Många tycker om att promenera längs natursköna Tullstranden.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Hangö stad ordnade i slutet av augusti ett möte med representanter från Hangö hamn, Finlands frihamn, Försvarsmaktens logistikverk och Gränsbevakningsväsendet.

De var inte alls positiva till en rekreationsrutt ända ut till uddens spets.

Säkerhetssituationen har förändrats

Gränsbevakningsväsendet och sjöbevakningen undrar om det finns något tilläggsvärde i att öppna cirka 400 meter av sandstrandens västra del.

Gränsbevakningsväsendet konstaterar att det kommit förändringar i den allmänna säkerhetssituationen och att gränsbevakningens funktioner inte kommer att flyttas från udden.

Gränsbevakningen har bland annat en landningsplats för helikopter på udden.

Udde med ett torn och en mast, en kitesurfare i förgrunden.
Bildtext Området längst ut på udden ägs av statliga Senatsfastigheter.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Det finns en förordning från Inrikesministeriet med begränsningar och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som hör till Gränsbevakningsväsendet.

Förordningen ska förnyas och det innebär att begränsningarna kommer att skärpas ytterligare.

Områdena på Tulludden kommer att inhägnas, säger Gränsbevakningsväsendet.

Viktigt för försvarsmakten

Försvarsmakten sade på mötet i augusti att Tulludden är ett viktigt område för dem. Försvarsmakten planerar inte att avstå från området.

Försvarsmakten har master på området och de poängterar att det inte går att röra sig bland stödkonstruktionerna. På vintern är det risk för olyckor då det faller is från masterna.

Försvarsmakten skulle inte vilja inhägna sitt område, men gör det vid behov.

Avtal med frihamnen till 2035

Hangö stad äger området som Finlands frihamn arrenderar. Arrendeavtalet gäller till år 2035.

Frihamnen konstaterar att verksamheten ökar och att man behöver alla landområden.

Finlands frihamn ligger granne med naturstigen på Tulludden
Bildtext Finlands frihamn arrenderar områden på Tulludden av Hangö stad.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Frihamnen är beredd att inhägna sina områden, så som man gjort på norra sidan av udden. Det här skulle leda till praktiska problem så som att arrangera tillträdeskontroll till uddens spets.

Om 20 år kan det förändras

Björn Peltonen (SFP) som är ordförande för Hangö miljönämnd säger att staden först efter att avtalet med frihamnen löper ut har möjlighet att bestämma vad som händer med området.

Då är det möjligt att få till stånd en naturstig på området.

Man klädd i mörkblå jacka blickar ut över en strand.
Bildtext Björn Peltonen är ny ordförande för Hangö miljönämnd.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Miljönämnden föreslår nu för stadsstyrelsen att Tulluddens spets med sjöbevakningsstation och lotsstation lämnas utanför detaljplaneändringen.

Utvecklar stranden

Hangö stad fortsätter nu att utveckla stranden längs södra Tulludden. Där finns sedan i våras ett flyttbart café som drivs av surfföretaget Surf Club Hanko.

Eftersom området nu klassas som parkområde är det ett krav att det går att flytta byggnaden.

Brun-röd byggnad i två våningar.
Bildtext Den flyttbara cafébyggnaden vid Tullstranden.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Den nuvarande detaljplanen är från år 1977 och har blivit föråldrad. Sedan dess har användningen av stranden förändrats.

- Målet är att bättre använda området för rekreation, säger miljönämndens ordförande Björn Peltonen.

Området har blivit populärt bland kitesurfare och vindsurfare. Där finns också en naturiststrand.

Speciellt surfarna behöver omklädningsrum och förvaringsutrymmen. Det behövs också en bestående lösning för att där ska kunna finnas ett café. Dessutom behövs det plats för parkering och toaletter.

Radio Vega Västnyland

3:22

Radio Vega Västnyland

5:30

Diskussion om artikeln