Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå räckte ut en hand gällande närproducerat – bönderna dök inte upp

Från 2017
odling
Bildtext Ingen spannmålsproducent eller potatisodlare dök upp på mötet på tisdagen.
Bild: Nathalie Lindvall

Borgå lokalservice ville träffa jordbrukare och livsmedelsproducenter för att kartlägga möjligheterna till samarbete inom skolmaten. Endast tre företagare dök upp.

Jordbrukare i Borgå har efterlyst samarbete med staden, exempelvis vill de att stadens centralkök ska köpa in närodlade livsmedel till skolmaten. Men då Borgå lokalservice bjöd in till en gemensam utvecklingseftermiddag lyste jordbrukarna med sin frånvaro.

På plats var Kenneth Lilja och Tom Ahlberg från köttboden Herek samt Aarne Schildt som uppföder Charolaiskor på Bosgård. Med andra ord tre företagare som handlar i kött.

Deltagare vid ett möte arrangerat av Borgå lokalservice.
Bildtext Deltagarna på träffen lyssnar till kostservicechef Birgitta Creutziger.
Bild: Yle / Hanna Othman

Avsaknaden av andra deltagare på träffen kan bero på att det är mitt i skördesäsongen. Åtminstone en jordbrukare som hade anmält sig till träffen bestämde sig i stället för att stanna på åkern.

Var går gränsen för närproducerat?

Diskussionen gick från högt till lågt: vad är egentligen närproducerat?

Vd:n för Affärsverket Borgå lokalservice Annika Malms-Tepponen sade att hon tänker att det ska vara korta resor för råvarorna. Gränsen går kanske vid Mörskom, Lovisa och Sibbo.

Men om man vill att skattepengarna ska hållas inom kommunen borde man försöka hitta varan inom Borgås gränser, kommenterar Tom Ahlberg.

Malms-Tepponen ville också göra det klart för de närvarande att det är möjligt för mindre producenter att sälja sina varor till staden. Det har funnits olika uppfattningar om den saken.

Aarne Schildt och några kor.
Bildtext Aarne Schildt från Bosgård deltog i mötet. I dagens läge säljer han 95 procent av gårdens ekokött rakt till privatpersoner
Bild: YLE / Hanna Othman

- Om vi tar Bosgård som exempel. Det är möjligt att vi en eller två gånger i året bestämmer oss för att köpa av gården och gör det till en grej och flaggar för att vi den dagen äter Bosgårdkött, säger Malms-Tepponen.

Det betyder inte att Bosgård måste ha så mycket kött att sälja att det räcker för alla de andra hundra kommuner som är med i samma matring som Borgå stad. Det är nämligen också en myt som har varit seglivad.

Köttmästare intresserade av comeback

För flera år sedan - innan de blev utkonkurrerade - var det Herek som levererade 95 procent av köttet till Borgå stads skolor och daghem.

Köttmästare och delägare Kenneth Lilja säger att de skulle vara intresserade av att ge sin in i leken igen.

Tom Ahlberg och Kenneth Lilja i köttbutiken Herek i Borgå 28.10.16
Bildtext Tom Ahlberg och Kenneth Lilja skulle gärna sälja inhemskt kött till Borgå stad.
Bild: Yle/Stefan Härus

På basis av vad Lilja och Ahlberg läst i medierna har de fått bilden av att inget rått kött tillåts i centralköket. På mötet specificerades det att rått kött får tas in i köket, men måste exempelvis vara färdigt strimlat eller liknande.

- Det var en liten ljusglimt. Vi har inte möjlighet att tillreda köttet, men kan nog leverera rått kött i alla andra former. Men många frågetecken kvarstår, säger Kenneth Lilja efter mötet.

Fortfarande är ett av problemen priset. Lilja säger att Herek inte har möjligt att konkurrera med de stora leverantörerna.

Trots det svaga intresset från producenternas håll för just det här mötet hoppas Annika Malms-Tepponen att träffen bara är den första av många.

Östnyland på 20 minuter: 27.09.2017: Bokbuss med bollhav och producentmöte mitt i skördetiden

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln