Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Är det dags att skippa palmoljan? Den är billig och fungerar bra men kan vara skadlig

Från 2017
En matkorg fylld med livsmedel bland annat kex, popcorn, modersmjölksersättning som innnehåller palmolja
Bildtext Livsmedelsprodukter som innehåller palmolja
Bild: Louise Bergman

Palmolja är en billig och mångsidig råvara. Inte minst i livsmedel. Men den är också ifrågasatt bland annat av hälsoskäl. Då palmoljan renas uppstår giftiga ämnen.

Myndigheter vill att vi äter mindre livsmedel med palmolja. Livsmedelsindustrin är inte redo att ge upp palmoljan.

Palmolja har på några årtionden klättrat upp i toppen på listan över de mest odlade och använda vegetabiliska fetterna i världen.

Odlingen av palmolja kräver mindre

Palmolja är en effektiv gröda som ger mer än 3 ton olja ur varje odlad hektar. Jämfört med till exempel kokosolja som ger 0,7 ton per hektar. Palmoljeodlingar behöver dessutom mindre vatten och bekämpningsmedel än andra oljeväxter.

En oljepalmsodling i Malaysia.
Bild: Creative Commons

Palmolja används i allt från kex, färdigmat och modersmjölksersättning till skokräm, biobränsle och schampo.

Det produceras nästan 60 miljoner ton palmolja årligen. Mer än 85 procent produceras i Sydostasien, främst i Malaysia och Indonesien.

Palmolja kan användas i allt från kex, färdigmat och modersmjölksersättning till skokräm, biobränsle och schampo.

Regnskog skövlas för att ge odlingsmark

Men palmoljan är kontroversiell. Odlingar har bidragit till skövling av regnskog, något som påverkat både växt- och djurliv. Också människors livsmiljöer och tillgång till vatten har påverkats av palmoljeodlingar.

Palmoljeindustrin har tagit till sig av kritiken. År 2004 grundades en organisation som tagit fram en certifiering av palmolja. Tanken är att främja hållbar produktion som bland annat innebär att regnskog inte ska stå tillbaka för nya palmoljeplantager.

I dag är ungefär 20 procent av palmoljeproduktionen certifierad av RSPO. Målet är att all palmolja på den europeiska marknaden ska vara certifierad år 2020.

Giftiga ämnen i den renade palmoljan

Palmoljan har också visat sig ha negativa effekter på hälsan. I raffineringsprocessen, då oljan värms upp till 200 grader, uppstår giftiga ämnen. Det handlar om glycidylestrar och 2- och 3-MCPD-estrar.

I djurförsök har de giftiga ämnena visat sig ge njurskador och en förhöjd risk för cancer. Redan år 2016 gick EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA ut med en varning för allt för stor konsumtion av livsmedel innehållande palmolja. Framförallt när det gäller spädbarn och barn under 18 år.

Experterna är oeniga om palmoljan

Men någon säkerhetsnivå har EFSA inte gått ut med. Forskningen kring de giftiga ämnena pågår ännu. Dessutom har EFSA och Världshälsoorganisationen (WHO) inte kunnat enas kring vilka säkerhetsnivåer som borde gälla.

Att det kan uppstå giftiga ämnen vid uppvärmning av växtoljor har varit känt sedan tidigare. Det nya i forskningen som EFSA tagit fram är att halterna är betydligt högre i palmolja än i andra växtoljor. Mängden giftiga ämnen i palmolja kan vara fem till tio gånger högre.

Producenterna har under flera års tid jobbat för att minska mängden giftiga ämnen i palmolja. Man har också lyckats halvera halterna, men de anses ändå vara för höga.

Ät mindre mat som innehåller palmolja

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira säger specialforskare Tero Hirvonen att rapporten från EFSA ger anledning till oro. Några rekommendationer från Evira är ändå inte aktuellt.

- Nej, några nya rekommendationer om palmolja kommer vi inte att ge ut just nu, säger Hirvonen.

Istället hänvisar man till de rekommerndationer som Statens näringsdelegation ger. Rent generellt ska vi undvika fetter som innehåller mättade fettsyror till exempel palmolja. Den innehåller 49 procent mättade fettsyror.

Evira har palmoljan under lupp

- Just nu pågår ett projekt där vi evaluerar hur stora risker det finns med bland annat de giftiga ämnen som hittats i raffinerad palmolja. Den här riskevalueringen blir klar år 2019, säger Hirvonen.

I väntan på det är beskedet från Evira: Det är skäl att minska på intaget av livsmedel som innehåller palmolja.

I rulltårtsfabriken följer man med palmoljediskussionen

I många bageriprodukter ingår palmolja i olika fettblandningar. Både mindre bagerier och stora livsmedelsjättar använder palmolja.

- Vi är medvetna om diskussionen om palmolja. Våra kunder har också sagt på vilken nivå palmoljan ska vara i de produkter som vi tillverkar åt dem. Men från konsumenter har jag fått väldigt lite feedback vad gäller palmolja.

Annika Boström, VD för Boströms bageri, står bredvid en robot som lyfter lådor på plats
Bild: Louise Bergman

Det säger Annika Boström som är vd på bageriet Boström i Pedersöre. Företaget har ungefär 30 anställda och Annika är tredje generationens bageriföretagare.

På Boströms bageri tillverkas omkring 10 miljoner bakverk varje år. Rulltårtor är företagets nummer ett. Man tillverkar också tårtbottnar, muffins och småkakor.

Rybsolja är inte alltid det bästa alternativet

Enligt Annika strävar man efter att använda inhemska produkter så mycket som möjligt. Minst 1 000 liter inhemsk rybsolja går det åt varje vecka.

- Men rybsolja funkar inte i alla produkter och då måste vi hitta andra lösningar, säger Boström.

Varför använder ni palmolja?

- Palmoljan ingår i de färdiga oljeblandningar som vi köper. Och det är produkten som styr. Vissa produkter, som småkakor av olika slag, ska vara fasta. Då går det inte att använda enbart rybsolja. Degen blir helt enkelt för "rinnig" och då använder vi oljeblandningar som är mer fasta, säger Boström.

Degarna måste också fungera i de maskiner som används i bageriet. Blir degen för lös kan maskinerna inte hantera den.

Skulle det gå att byta ut palmoljan mot något annat?

- Shea är ett alternativ, men det skulle bli dyrare. Kanske dubbelt så dyrt. Och då är ju frågan om våra kunder och konsumenter är villiga att betala, säger Boström.

Byggnad där Boströms bageri i Pedersöre finns, en långtradare kör ut på vägen
Bild: Evert Rönnqvist

Annika Boström har jobbar i bageribranschen i mer än 20 år och sett många fettrender komma och gå. Hon följer med de rapporter som bland annat EFSA publicerar.

Hon skulle gärna se att rapporterna var lite mer förankrade i den verklighet där konsumenterna finns.

Ibland känns det som att det blir en höna av en fjäder.

- Människor blir lätt oroliga när det kommer en rapport om något ämne som är farligt. Sen visar det sig att vi ska konsumera väldigt stora mängder för att överhuvudtaget vara i någon sorts riskzon. Ibland känns det som att det blir en höna av en fjäder, säger Boström.

Fazer satsar hållbart

På Fazer är man inne på samma linje. Då det görs bedömningar av hälsoeffekter för en viss råvara bör man också tänka på hur ofta produkter som innehåller den här råvaran konsumeras.

- Om det finns palmolja i produkter som konsumeras dagligen i stora mängder, som bröd, är effekten större. Men om palmolja finns i kaffebröd, är effekten på hälsan liten, säger Nina Elomaa.

Elomaa är företagsansvarsdirektör på Fazer-koncernen. Bolaget använder palmolja i vissa kaffebröd och kex och i fyllningen i vissa konfektyrprodukter.

Företagets mål är att all palmolja som bolaget köper ska vara RSPO-verifierad år 2020. Alltså att den ska vara hållbart producerad och ha bättre spårbarhet.

Fazer tänker inte ge upp palmolja

En av orsaken till att företaget använder fettblandningar som innehåller palmolja är dess tekniska egenskaper. Den är ett fast fett som behövs för att skapa rätt konsistens i vissa produkter.

Dessutom är palmolja ett naturligt fett som inte behöver härdas och som inte innehåller transfetter.

Det norska företaget Orkla ska fram till år 2020 sluta använda palmoljeblandningar. Tänker Fazer följa deras linje?

- Nej, på Fazer anser vi för tillfället att det bästa alternativet är att stödja hållbar palmoljeproduktion, alltså RSPO-verifierad olja, säger Elomaa.

En orsak till att man inte kommer att byta ut palmoljan är att palmoljeodlingar har den bästa avkastningen av de vegetabiliska oljorna. Att byta skulle innebära att mycket mera mark skulle behövas för odlingarna.

När det gäller EFSA:s arbete med palmolja säger man på Fazer att man aktivt följer med myndigheternas och forskarnas arbete.

Mer än hälften av de svenska konsumenterna undviker palmolja

I Sverige har palmoljan varit ett hett diskussionsämne i många år. Både miljö- och hälsoaspekter har fått många konsumenter att välja bort produkter som innehåller palmolja.

- 57 procent av konsumenterna som tillfrågades i en SIFO-undersökning sa att de inte köper livsmedel som innehåller palmolja, säger Björn Bernhardson.

Björn Bernhardson som är verksamhetsledare på Äkta vara i Sverige
Bild: Äkta vara

Bernhardson är verksamhetsledare på konsumentföreningen Äkta vara, som driver frågor om bättre matkvalité.

På Äkta vara anser man att det är väldigt tråkigt att man ersatt vanliga fetter med en ifrågasatt produkt.

- Dessutom är palmolja rena motsatsen till lokalt producerad och ekologiskt. För palmolja är nästan aldrig ekologisk, säger Bernhardson.

Vi vet tillräckligt mycket för att undvika palmolja

Enligt Bernhardson är palmoljan en produkt som det är svårt att få en riktigt entydig och klar bild av. Bara det faktum att den innehåller mycket mättat fett är en vattendelare.

- Våra myndigheter vill att vi ska äta mindre mättat fett. Samtidigt finns det dieter där man ska äta mer mättat fett. Men när det gäller de skadliga ämnen som uppstår i reningsprocessen så anser vi att det finns tillräcklig information för att undvika palmolja, säger Björn Bernhardson.

Varför ta risken med palmolja?

Han anser att det är onödigt att ta risken bara för att man ännu inte lyckats bevisa exakt hur farlig palmolja är och exakt hur mycket en människa tål.

Palmoljan anses av industrin vara en tekniskt bra råvara som fungerar bra i vissa produkter och i vissa maskiner på bagerier. Vad anser du om det här?

- Palmoljan är industrins älsklingsgrej. Och visst kan det vara så att degar gjorda på palmolja funkar bättre i vissa maskiner. Men det här är svepskäl. De försvarar den produktion de har och vill inte att vi rör om i grytan, säger Björn Bernhardson.

Livsmedelsindustrin skulle fortsätta tillverka sina produkter även om palmoljan försvann i dag.

- Skulle opinionen bli tillräckligt stark skulle de nog byta ut palmoljan, säger Björn Bernhardson.

Läs mer om palmolja:

Elever i Oxhamns skola i Jakobstad äter kebabfrestelse som innehåller fosfat.

Palmolja och fosfater döljer sig i skolmaten – och många halvfabrikat

Skolmaten kan innehålla palmolja och onödiga tillsatser.

Diskussion om artikeln