Hoppa till huvudinnehåll

Yle Fem

Ta makten över härskarteknikerna

Från 2017
Mårten, Malin och Sonja sitter i en soffa.
Bildtext Osynliggörande är en form av härskarteknik.
Bild: Yle/Parad Media Oy

Lyssnar ingen på dina förslag på jobbet? Blir du utskrattad eller kallad "lilla vännen"? Märker du för sent att de andra håller möte om något du borde känna till? Då blir du utsatt för klassiska härskartekniker. Lär dig känna igen dem – och bemöta dem rätt.

Begreppet härskartekniker myntades redan på 40-talet, men gjordes känt av den norska politikern och professorn Berit Ås år 1979. Enligt henne används de här teknikerna för att förminska och utöva makt över kvinnor. Idag tolkas begreppet vidare. Vem som helst kan bli utsatt för härskartekniker, men vanligtvis riktas de mot personer eller grupper som redan är diskriminerade.

De klassiska härskarteknikerna är fem till antalet.

  1. Osynliggörande
  2. Förlöjligande
  3. Undanhållande av information
  4. Dubbelbestraffning
  5. Påförande av skuld och skam

Malin Gustavsson, expert på jämställdhet och likabehandling, föreläser och håller workshops om hur man bäst bemöter härskarteknikerna. Det är bra att ha koll på dem för att upptäcka när de används mot en, men också för att undvika att själv hemfalla åt härskande.

Jämställdhetesexperten Malin Gustavsson.
Bildtext Malin Gustavsson.
Bild: Parad Media

– Det är inte alltid med avsikt de här teknikerna används. Det kan ske helt omedvetet, säger hon.

1. Osynliggörande

Den som osynliggör någon annan kan till exempel låta bli att hälsa, undvika ögonkontakt eller plocka fram telefonen då den andra börjar prata.

Efter Nio: Härskarteknik: Osynliggörande - Spela upp på Arenan

Programledarna Sonja Kailassaari och Mårten Svartström provar på osynliggörande.

Motstrategi: Ta plats eller ge plats

En av dem som blir tilltalad kan bjuda in den som blir utesluten genom att säga t. ex "Vad tycker du?". Den osynliggjorda kan själv ta plats genom att blanda sig i samtalet eller bara luta sig närmare en av dem som tilltalas.

2. Förlöjligande

Här handlar det om att skämta på någons bekostnad eller med sitt kroppsspråk för att visa att det hen säger är löjligt, till exempel genom att himla med ögonen. Om den som blir förlöjligad säger ifrån, blir svaret ofta: "Det var ju på skoj, har du ingen humor?", se härskarteknik 5.

Motstrategi: Ifrågasätt

Det är bra att genast fråga vad som menas, gärna så konkret som möjligt: "Vad menar du när du säger si eller så?". Det är också viktigt att inte skratta med när någon annan blir förlöjligad. Att skämta om någons utseende eller om någon människogrupp är aldrig okej.

Härskartekniker finns överallt. På arbetsplatsen, men också i politiken och inom familjen.

Malin Gustavsson

3. Undanhållande av information

Någon blir utan kallelse till det viktiga mötet. Eller också har de verkliga besluten redan fattats, kanske i bastun, på förhand? Det kan också handla om att skicka viktiga handlingar i ett så sent skede att det är omöjligt för en i gruppen att förbereda sig.

Efter Nio: Härskarteknik: Förlöjligande - Spela upp på Arenan

Det här exemplet kombinerar förlöjligande med undanhållande av information.

Motstrategi: Kräv korten på bordet

Här gäller det att konfrontera den som försöker härska. Det är vanligt att känna skam över att man blir lämnad utanför, men det bästa är att säga det högt: "Varför har jag inte fått den här informationen?".

4. Dubbelbestraffning

Vid dubbelbestraffning ställs någon inför ett val, men ifrågasätts hur hen än väljer. Till exempel föräldrar kan få höra att de är oseriösa om de skippar jobbresor på grund av barnen, medan de är dåliga föräldrar om de väljer att följa med.

Invandrare som inte jobbar får ofta höra att de lever på våra socialbidrag, men om de arbetar, då tar de våra jobb.

Malin Gustavsson

Motstrategi: Bryt mönstret

Det lönar sig aldrig att försöka anpassa sig, eftersom det blir fel hur man än gör. Det är bättre att kräva tydlighet med vad som förväntas av en. En chef är skyldig att berätta exakt vad som ingår i arbetsuppgifterna. Det gäller också att kräva respekt för de val man gör: "Jag har valt att prioritera mina barn framom arbetsresor och det ska jag respekteras för".

5. Påförande av skuld och skam

Den här tekniken används ofta i kombination med någon annan härskarteknik. Till exempel kan den som säger ifrån om rasistiska skämt få höra att den saknar humor, och att festen får dålig stämning på grund av det. Man kan säga till en person som blivit utsatt för våldtäkt att ett anständigare klädval eller en annan väg hem skulle ha förhindrat brottet.

Motstrategi: Intellektualisera

Ändra fokus i diskussionen och visa på var felet egentligen ligger. Den som inte gjorde fel ska inte behöva skämmas. Däremot är det bra att försöka bli medveten om i vilka situationer man känner skuld och skam, och resonera kring det.

– De här härskarteknikerna kan kombineras också. Man kan dra en hel radda av dem, säger Malin Gustavsson.

Hon tycker att var och en borde fundera över sitt eget sätt att bemöta sina medmänniskor. Bäst av allt är att diskutera härskarteknikerna, till exempel i en arbetsgemenskap, och sedan hjälpa varandra att hitta nya sätt att vara tillsammans.

KÄLLOR:

  • Malin Gustavsson, jämställdhetsexpert
  • Berit Ås, De fem hersketeknikker, 1979
  • forskningsnätverket Ensu, Stockholms universitet

Efter Nio om makt, den andra oktober klockan 21 i Yle Fem samt på Arenan.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln